eesti english

Hiiumaa integreeritud arengustrateegia 2014-2020 koostamine

Ettevalmistava toetuse taotlemine

Uue strateegia võimalik rahastamise jagunemine

MAK 2014-2020 LEADER meetmeleht (ministeeriumilt)

Kvaliteetse strateegia hindamiskriteeriumid

Strateegia Meetmelehe koolitus märjamaal 12. november 2014

LEADER infopäev Jänedal 2-3. detsember 2014

Hiidlaste Koostöökogu strateegia seis 2014-20

Strateegia Arutelu: Visioon ja eesmärgid

2014-2020 ministeeriumi ettekanne

Visioon ja eesmärgid (20.01.2015)

Arenguvajadused ja potentsiaal (20.01.2015)

Hiiumaa arenguvõimaluste swot analüüs (20.01.2015)

Strateegia swoti arutelu esitlus 20.01.2015

määruse 1305 /2013 artiklite tabel lisa II

Meetmed versioon 1302 2015

 EL artiklite analüüs

Meetmete ja prioriteetide tabel

Strateegia meetmekaart uuendatud 11.03.2015

meetmete ettekanne 11.03.2015 

Hindamise alused

 

UUS! Meetmed 1-2 seis 14.04 2015

UUS! Arenguvajaduste analüüs 14.04.2015

 

Muud dokumendid

Hiiumaa arengustrateegia 2020+

Hiiumaa arengustrateegia tegevuskava draft

Hiiumaa  rohemajanduse lähteülesanne

Hiiu maakonna turundusplaan (eelnõu seisuga 2013)

LÄÄNE-EESTI SAARTE BIOSFÄÄRI PROGRAMMIALA SÄÄSTLIKU ARENGU PROGRAMM 2013-2020

 

Hiiumaa integreeritud arengustrateegia 2009-2013 tulemuste analüüs

Töötoad: 9. 12.13Emmaste ja 10.12.13 Pühalepa, 21.11.13 Kärdla15.11.13 Viskoosa, 14.11.13 Orjaku

Swot analüüs 27 jaanuari 2014 seisuga

Meetmete täituvuse statistika 2009-2013

Saarlaste mõtted strateegiast (seminar 22.01.2014 Leisis)

Tagasivaade eelmise strateegia rakendamisse meede 2

tagasivaade eelmise strateegia rakendamisse meede 3

Tagasivaade eelmise strateegia rakendamisse. meede 1

Tagasivaade eelmise strateegia rakendamisse, meede 5

Tagasivaade eelmisesse strateegiasse, meede 6

Tagasivaade eelmise strateegia rakendamisse, meede 4

Hiiumaa integreeritud arengustrateegia versioon 26022014 ministeeriumile

meetmeleht 1 (5. märtsi seis)

Strateegia infopäev Jänedal 25.03.2014

Strateegia infopäev Jänedal 16.04.2014

Ministeeirumi tagasiside strateegiale 3 aprill 2014

Ministeeriumi tagasiside tabel 3 aprill 2014