eesti english

Projektid

Hiidlaste koostöökogu poolt heaks kiidetud projektid (kokku 376 projekti, neist ellu viidud 358 projekti)  2009-2014. Ametlik projektide seis PRIA arvestuses
 
Hiidlaste Koostöökogu poolt algatatud projektid (MEM § 39 (5)) 2017
 
2017. LEADER rahvusvahelist koostööd ettevalmistav projekt Hiina maapiirkondade turismikoolitus ja Euroopa turismipaketid
 
Hiidlaste Koostöökogu poolt algatatud projektid (MEM § 39 (5)) 2016
 
2016. LEADER regionaalse koostöö leping: Kohalik toit kättesaadavaks
 
2016. LEADER rahvusvahelise koostöö ettevalmistav projekt: kohalik toit ja rohemajandus. Projekti läbiviimise tulemus
2016. LEADER Ettevalmistav projekt. Meretraditsioonide kaasamine piirkonna brändimiseks.  Projekti ülevaade
 
LEADER programmi poolt rahastatud taotlused 2017 I voor (EUR)
 
Meede 3
• SA Tuuru "Teadmussiirde päevad ettevõtjatele"  17256,85 EUR
• Hiiu Vallavalitsus "Liikumisaktiivsuse tõstmine treeningvõimaluste mitmekesistamise kaudu" 10102,93 EUR
• MTÜ Hiiu Hüljes "Targad ujujad" 28516,92 EUR
• MTÜ Hiiumaa Motoharidus "Hiiumaa motohariduse edendamine" 9887,45 EUR
 
Meede 4
• MTÜ Halulaev "Hiiumaa kui mereriigi maine turundamine" 20147,40 EUR
• SA Hiiumaa Muuseumid "MUUSEUMITUUR: Hiiumaa väärindamine ja turundamine muuseumide kaudu" 17739 EUR
• SA Tuuru "Hiiumaa visuaalse kuvandi kaasajastamine läbi külastus-, elu-, ettevõtluskeskkonna ühisturundamise" 15667,85 EUR
 
LEADER programmi poolt rahastatud taotlused 2016 II voor (EUR)
 
 

MEEDE 2 "Külaarendus ja kogukonnateenused"

MEEDE 4 "Külaarendus ja kogukonnateenused"

 
LEADER programmi poolt rahastatud taotlused 2016 I voor (EUR)

MEEDE 1 " Ettevõtete areng" 

 • HTÜ Tootmine - Hiiu Pagari tootmishoone ehitus 160000 EUR
 • Liisi Kummer-Leman Moe Muusa - Moe Muusa disainivabrik 17463,17 EUR
 • Triibuvineer OÜ - Triibuvineer OÜ tootmisseadmete soetamine 9281,40 EUR
 • Dagovet OÜ - Hiiumaa loomakliiniku ehitamine 98035,94 EUR
 • MiPa Services OÜ - Pitsaresturani seadmed 5121 EUR
 • Ristnaotsa osaühing - Hõbekala majutushoone rajamine (osana majutus ja toitlustuskompleksist Ristnas) 46472,49 EUR
 • IXF OÜ - Investeeringud Poska kohviku köögitehnika ja ventilatsiooni soetamiseks 10571,38 EUR
 • Hiiumaa Pruulikoda OÜ - Pruulikoja restoran 53054,62 EUR (osaline toetus)

MEEDE 3 "Uuenduslik kogukond"

 • SA Tuuru - Hiiumaa reisijuhtide teenuse arendamine 18838 EUR (osaline toetus) PRIA ei rahuldanud taotlust
 
 
LEADER programmi poolt rahastatud taotlused 2013 I voor (EUR)

Meede 1: Ühistegevuse toetamine

Meede 3: Ettevõtja väiketoetus

Meede 5: Kohaturundus

Meede 6: Elukeskkonna investeeringud

LEADER programmi poolt rahastatud projektid II voor 2012 (EUR)

Meede 2

Meede 3

 • FIE Indrek Liit - Kontsertakordioni ostmine, 1750.00
 • Hiiumaa Lihatööstus OÜ - Lihatööstuse seadmete ostmine, 9310.00
 • FIE Triinu Schneider - Rohulõikuri, mootorsae ja õunte konteiner-riiulite ost, 1120.00
 • FIE Oksana Serdjuk - Ristna majaka puhkeküla kämpingud, 2795.4 tagasi võetud
 • FIE KRISTI KUURME - Elektrilise keraamika põletusahju soetamine, 1706.55
 • Kaire Vannas FIE - Rulliveokäru soetamine, 4345.00
 • FIE Nele Eller - Vibuvarustuse soetamine treeninguteks, 1037.00
 • OÜ Tahe - Seebikoja arendamine, 2835.34
 • OÜ Viitermet - Alumiiniumi töötlemise käivitamine, 10750.37
 • Osaühing Hiiu Paadimehed - Ala paadikuuri elektrisüsteemi rekonstrueerimine ja nõrkvoolutööd, 3941.00
 • Osaühing Mullaabi - Ekskavaatoragregaat Bobcat R30S soetamine, 4500.00
 • Negatiiv OÜ - Objektiivi ja välgukomplekti soetamine, 1741.66
 • OÜ Pilderi - Suitsusaaduste valmistamise seadmed, 5304.75
 • OÜ PHARUS - Tuletornikohviku seiklus- ja mänguväljak, 1525.00
 • FIE Kalle Laid - Keskkonnasõbralikku tehnika soetamine säästliku metsamajanduse ja turismi arendamiseks12782.00
 • FIE Vello Maivel Lauri talu - Veisekasvatuseks vajaliku inventari soetamine, 1286.2
 • Viirisepa OÜ - Viirisepa OÜ tegevuste laiendamine Vanapagana Lihatööstuse loomiseks, (osaliselt)

Meede 5

LEADER programmi poolt rahastatud projektid I voor 2012 (EUR)

Meede 1

Meede 2

 • EWENT OÜ - Peakoka koolitus 1480,00 eurot

Meede 4

 • MTÜ Hiiumaa Turismiliit - Pritsumaja projekteerimine 9420,00 eurot
 • Käina Vallavalitsus - Lussuliiva puhkeala projekteerimine 1890,00
 • Hiiu Maakonna Tuletõrjeühing - Kärdla Pritsumaja renoveerimisprojekti taotlus 3024,00
 • MTÜ Hiiumaa Käsitööselts - Vabrikuväljak 2 hoone renoveerimise projekti projekteerimine 10357,20
 • MTÜ Külaselts Muhv - Valgu seltsimaja rekonstrueerimisprojekti koostamine 4428,00
 • Putkaste mõisa Heakorra Selts - Putkaste mõisa peahoone projekteerimine 10000,00
 • MTÜ Halulaev - Puidust väikelaeva ümberprojekteerimine purjelaevaks 4266,00
 • Pühalepa vald - Suuremõisa kool-seltsimaja 4320
 • MTÜ Hiiumaa Heaks - Hiiumaa omavalitsuste haldusreformi fookusgrupiuuring 8995,00 tagasi võetud

Meede 6

LEADER programmi poolt rahastatud projektid II voor 2011 (EUR)

Meede 2

 • OÜ Hioma - KHYF joogateraapia koolitus Indias, 2235 eurot

Meede 3

Meede 5

LEADER programmi poolt rahastatud projektid I voor 2011 (EUR)

Meede 1: Ühistegevuse toetamine

Meede 4: Projektide ettevalmistamise toetus

Meede 6: Elukeskkonna investeeringud

 • Hiiumaa Mereajalooselts, Mereturismi arendamisega tegeleva MTÜ kasutuses oleva laeva navigatsioonisüsteemi parendamine ja lisaobjektiivi soetamine, LEADER toetus 4 681,00 EUR PRIAlt saadud äraütlemine
 • Kõpu PA Valguskiir MTÜ, Kõpu rahvamaja restaureerimise IV etapp, LEADER toetus 18 340,00 EUR
 • MTÜ Ajaloolised Võtted, Kukka pukktuuliku sisseseade taastamine, LEADER toetus 16 394,40 EUR
 • MTÜ Männamaa külaselts, Männamaa külaplatsile laste mänguväljaku rajamine, LEADER toetus 3 751,06 EUR
 • MTÜ Orjaku Külaselts, Orjaku sadama puhkeala laiendamise lõpetamine, LEADER toetus 13 064,76 EUR
 • MTÜ Pühalepa Motoklubi, Motospordi arendamine Hiiumaal, LEADER toetus 7 144,20 EUR
 • MTÜ Pühalepa Motoklubi, Hiiumaa motospordikeskuse raja I etapi ehitustööd, LEADER toetus 4 723,20 EUR
 • MTÜ Suvekool, Kõpu poolsaare SUVEKINO, LEADER toetus 3 614,00 EUR
 • MTÜ Ühendus Kodukant Hiiumaa, Riist ja tarkvara soetamine, LEADER toetus 3501,51 EUR
 • Pühalepa Vallavalitsus, Pühalepa valla kultuuri ja noortekeskuse arendamine, LEADER toetus 9 591,10 EUR
 • Pühalepa Vallavalitsus, Palade spordihoone treeningute ja võistlustingimuste parendamine, LEADER toetus 3 200,00 EUR
 • SA Tuuru, Videokonverentsiseadme ja lisatehnika, serveri, katkematu pingeallika soetamine, LEADER toetus 7 187,49 EUR

LEADER programmi poolt rahastatud projektid II voor 2010 (EEK)

Meede 2

Meede 3

Meede 5

LEADER programmi poolt rahastatud projektid I voor 2010 (EEK)

Meede 1

Meede 4

Meede 6

LEADER progammi poolt rahastatud projektid II voor 2009

Meede 2

Meede 3