eesti english

Dokumendid

Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020

ME ministri määrus Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus, 

Hiiumaa integreeritud arengustrateegia 2014-2020 (LEADER)

Hiiumaa arengustrateegia 2020+

Hiiumaa arengustrateegia 2020+ lisa 2 TEGEVUSKAVA 

LÄÄNE-EESTI SAARTE BIOSFÄÄRI PROGRAMMIALA SÄÄSTLIKU ARENGU PROGRAMM 2013-2020

Uuring Hiiumaa ja hiidlane 2012: Kooskondade areng väikesaartel. Interreg IV projekt New Bridges

KOHALIKU TOIDU TOOTMISE, TARBIMISE JA TURUSTAMISE HETKEOLUKORD HIIUMAAL Uurimustöö. Lia Rosenberg, Kärdla, 2011

Hiidlaste Koostllkogu hankekord

 

 

Hiidlaste Koostöökogu sisedokumendid

 MTÜ Hiidlaste Koostöökogu asjaajamise kord