eesti english

Dokumendid

Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020

ME ministri määrus Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus, 

Hiiumaa integreeritud arengustrateegia 2014-2020 (LEADER)

Hiiumaa arengustrateegia 2020+

Hiiumaa arengustrateegia 2020+ lisa 2 TEGEVUSKAVA 

LÄÄNE-EESTI SAARTE BIOSFÄÄRI PROGRAMMIALA SÄÄSTLIKU ARENGU PROGRAMM 2013-2020

Uuring Hiiumaa ja hiidlane 2012: Kooskondade areng väikesaartel. Interreg IV projekt New Bridges

KOHALIKU TOIDU TOOTMISE, TARBIMISE JA TURUSTAMISE HETKEOLUKORD HIIUMAAL Uurimustöö. Lia Rosenberg, Kärdla, 2011

 

 

 

Hiidlaste Koostöökogu sisedokumendid

 MTÜ Hiidlaste Koostöökogu asjaajamise kord