eesti english

Dokumendid

 

Üldkoosolekute protokollid

2019

Protokoll 04 02 2019   Lisamaterjalid

Protokoll 25 03 19      Lisamaterjalid

Protokoll 17 06 19      Lisamaterjalid

Protokoll 30 09 19      Lisamaterjalid

Protokoll 25 11 19      Lisamaterjalid

 2018

Protokoll 18 06 18  Lisamaterjalid

Protokoll 08 10 18  Lisamaterjalid

Protokoll 10 12 18  Lisamaterjalid

2017

Protokoll 14 02 17  Lisamaterjalid

Protokoll 13 06 17  Lisamaterjalid

Protokoll 25 09 17  Lisamaterjalid

Protokoll 18 12 17  Lisamaterjalid

 2016

Protokoll 29 02 16 Lisamaterjalid

Protokoll 09 05 16 Lisamaterjalid

Protokoll 21 09 16 Lisamaterjalid

Protokoll 16 11 16 Lisamaterjalid

 2015

Protokoll 09 06 2015

Protokoll 28 10 2015

 

 

Ametijuhendid 

Tegevjuhi ametijuhend

Nõustaja ametijuhend

 

Vajalikud dokumendid

Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020

ME ministri määrus Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus, 

Hiiumaa integreeritud arengustrateegia 2014-2020 (LEADER)

Hiiumaa arengustrateegia 2020+

Hiiumaa arengustrateegia 2020+ lisa 2 TEGEVUSKAVA 

Strateegia seirearuanne 2015-2018

Eesti maaelu arengukava 2014‒2020 vahehindamise LEADER osa

LÄÄNE-EESTI SAARTE BIOSFÄÄRI PROGRAMMIALA SÄÄSTLIKU ARENGU PROGRAMM 2013-2020

Uuring Hiiumaa ja hiidlane 2012: Kooskondade areng väikesaartel. Interreg IV projekt New Bridges

KOHALIKU TOIDU TOOTMISE, TARBIMISE JA TURUSTAMISE HETKEOLUKORD HIIUMAAL Uurimustöö. Lia Rosenberg, Kärdla, 2011

Hiidlaste Koostllkogu hankekord

 

 

Hiidlaste Koostöökogu sisedokumendid

 MTÜ Hiidlaste Koostöökogu asjaajamise kord