eesti english

Astu liikmeks

Kui oled mittetulundusühingu, sihtasutuse, ettevõtte esindaja või FIE, siis astu Hiidlaste Koostöökogu liikmeks. Liikmeks astumise avalduse leiad siit:

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu liikmeks astuja sooviavaldus (RTF formaadis)

Vastavalt MTÜ Hiidlaste Koostöökogu 09. juuni 2015 üldkoosoleku otsusele kehtivad MTÜ Hiidlaste koostöökogu liikmetele järgnevad liikme- ja sisseastumismaksud:

Sisseastumismaksu suuruseks 20 eurot. Sisseastumise aastal aastamaksu ei tasuta.

Aastase liikmemaksu suurusteks mittetulundusühigutele ja sihtasutustele on 25 eurot, ettevõtjatele sh FIE-dele 35 eurot ning Hiiumaa omavalitsustele alljärgnevalt:

0,50 eurot X OV elanike arv seisuga sama aasta 01.jaanuar, andmete allikas https://www.rahandusministeerium.ee/et/kov/finantseerimine

Sisseastumismaksu tasuvad liikmeks astujad 2 kuu jooksul arvates liikmeks astumisest.

A/a EE392200221032313735 Swedbank