eesti english

Abiks taotlejale

NÕUSTAMISEKS REGISTREERU

Hiidlaste Koostöökogu 2019 a taotlusvoor: 04.02.2019 - 15.02.2019. kl.23.59

 • Meede 3 "Uuenduslik kogukond" (meetme maht 80 000 eur) 
 • Meede 4 "Arengukoostöö"  (meetme maht 90 000 eur) 
 • Taotluste menetlemise planeeritud ajakava:

  Taotlusvoor lõpeb 15.02.19
  Taotlused vaadatakse üle ja tehakse järelepärimised kontori poolt ja vastatakse taotlejate poolt 18.02.19- 01.03.19
  Hindamiskomisjon tutvub taotlustega 01.03.19-15.03.19
  Hindamiskomisjoni istungid on ajavahemikus 15.03-22.03
  Üldkoosolek paremusjärjestuse kinnitamiseks toimub 25.03.19.
  Taotlused saadetakse PRIAsse ajavahemikul 26.03- 29.03
  Projektide tegevuste abikõlbulikkus alates 01.04.19, kuid PRIA otsused mais-juunis-juulis.

Esitlus teavitusseminaril 10.01.2019

Taotlejaks registreerimine ja taotluse esitamine toimub uues e-prias

Hiiumaa integreeritud arengustrateegia 2014-2020

ME ministri määrus 11 Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus (02.11.2018)

Määruse seletuskiri

Määruse muudatuse 2018 seletuskiri

Euroopa Liidu Maaeluarengukava prioriteedid ja sihtvaldkonnad

Riigiabi register Rahandusministeeriumi lehel

LÄÄNE-EESTI SAARTE BIOSFÄÄRI PROGRAMMIALA SÄÄSTLIKU ARENGU PROGRAMM 2014-2020

ja BPA TEGEVUSKAVA

Hiiumaa valla arengukava 2035+

2019 aasta rakenduskava 

NB!

1. Üle 50 000 euro toetusega projektidele on enne esitamist vajalik üldkoosoleku heakskiit.

2. Kogukonnateenuse ettevõtlusprojektidele, mille taotletav toetusmäär ületab 60% on enne esitamist vajalik üldkoosoleku heakskiit. 

 HINDAMINE

Projektitaotluse hindamise ja taotluste paremusjärjestuse koostamise töörühmamoodustamise ja komisjoni töökord e-PRIA keskkonnas

Hindamiskomisjoni liikmed ja asendusliikmed

MATERJALID ABIKS TAOTLEJALE:

 Abiks taotlejale PRIA-s

Juhis  LEADER taotlejatele uues e-prias tegutsemiseks

LEADER meetme raames antav projektitoetus ja vormid

Hiidlaste Koostöökogu taotlusvorm

Projekti eelarve näidis 

NB! Kui plaanid EHITADA

Nõuded ehitusprojektile

Ehitustegevuse eelarve vorm

Ehitustegevuse hinnapakkumuse vorm

 Ehitustegevuse kulude aruanne

Projektijuhtimine, personalikulu

ÜHISPROJEKTI ühiste kavatsuste kokkulepe

MTÜ majandamiskava näidis

Nõuded hinnapakkumistele

Hinnapakkumise kutse (näidis)

Kontroll-leht

Vähese tähtsusega abi register

Riigihanke piirmäärad 

KKK seisuga 14 juuni 2017

Riigihangete kontrollimise juhend

SANKTSIOONIDE RAKENDAMISE JUHIS

MEM seisukoht käibemaksu abikõlblikkusest 

Maksetaotluste esitamisest

Maksetaotluse esitamise juhend vanas e-prias

Maksetaotluse esitamise juhend uues E-PRIAs

RIIGIHANKE NÕUSTAMISTELEFON Rahandusministeeriumis 611 3701 (telefon vastab E-R  8:30-12:00)

 NB! Taotleja! Vastavalt ME määruse § 33.  Nõuded investeeringu ja tegevuse hinnapakkumuse kohta, peab kuludeklaratsioonis olema esitada nõuetele vastavad pakkumiskutsed ja hinnapakkumisedKonsulteeri nõustajatega info@kogu.hiiumaa.ee 

 TÄHTIS: Toetuse kasutamisest teavitamine, objetide tähistamine logodega

• Juhul kui toetuse saajal on olemas toetatava objekti või
tegevusega seotud veebileht ja saabub PRIA positiivne otsus projekti rahastamise kohta:
1) avaldatakse veebilehel lisaks logole ja embleemile objekti või
tegevuse lühikirjeldus;
2) kirjeldatakse toetatava objekti või tegevuse lühikirjelduses ka
eesmärke ja oodatavaid tulemusi, kui toetus ületab 10 000 eurot.
• Logo paigaldatakse kergesti märgatavale kohale ja ta
peab olema selgelt nähtav.

LOGO horisontaalne

LOGO vertikaalne

NB! PRIA ei saada tegevusgrupile enam koopiat taotlejale saadetud järelepärimisest. Kui taotlejal tekib probleeme vastamisel, palume Hiidlaste Koostöökogu tegevuskeskusega ühendust võtta info@kogu.hiiumaa.ee.  Aitame!