eesti english

Uudised

Hiidlaste Koostöökogu 2019 a taotlusvoor 23.09.2019 – 04.10.2019 meetmetele 1 Ettevõtete areng (meetme maht 155 000 eur) ning 2 Külaarendus ja kogukonnateenused (meetme maht 90 000 eur).

Palume teada anda hiljemalt 23. septembriks 2019 taotlustest, mille toetus ületab 50 000 eurot ja/või taotletakse kogukonnateenuse määratlust, et üldkoosolekul oleks võimalik enne taotlusvooru lõppu suunata taotlused vastavalt hindamisele.

 

<< <  Lehekülg 97/97 >> > 

04.01.2010

Seoses taotlusvooru avamisega toimub 15. jaanuaril Pärnus (Villa Wesset, Supeluse 26) Eesti – Läti programmi infopäev. Programm toetab projekte, mis keskenduvad koostööle lätlastega ning mille eesmärgiks on ühiselt lahendada piiriülest lähenemist vajavaid probleeme.

22.12.2009

 

Ilusaid Jõule ja päästvaid ideid uueks aastaks!
Soovib: Hiidlaste Koostöökogu tegevuskeskus. 

22.12.2009

Ilmus Euroopa Maaelu Võrgustiku uudislehe detsebrinumber, milles käsitletakse järgmist:

Tulipunktis: Vesi – maaelu olemus; Euroopa Maaelu Võrgustiku raport: LEADER alamkomitee uudised, Rootsi esimene Maaelu auhinna võtja, veelehe arengud; Uudised: Maaelu arengu lisafondi projektid, Maaelu võrgustike regionaalne ja rahvusvaheline koostöö, Maaelu oskuste suurendamine Belgias, Ekspertabi EL mahesektorile, Põllumajandus- ja maaelupoliitikat juhib volinik Fischer Boel; Ringkäik liikmesriikides - Slovakkia.

Uudislehte saad lugeda siit: http://newsletter.enrd.eu/ruralnews7_en.pdf

16.12.2009

Eurostati andmeil täitis Eesti Maastrichti inflatsioonikriteeriumi 14:59, 16. detsember 2009 16. detsember 2009

Allikas: Eesti Pank

27.11.2009

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu kutsub praeguseid ja tulevasi liikmeid aastalõpu seminarile 11. detsember kl 16.00 (kuni orienteeruvalt kl 18.00) Rannapaargusse. Võtame kokku aasta jooksul tehtut ja rääkime tuleva aasta plaanidest.

25.11.2009

Hea algataja, juht ja kaasaja,
Elame äärmiselt põneval ajastul: ühed lahendavad päevakajalisi probleeme, teised otsivad uusi ideid, kolmandad unistavad värskest hingamisest. Üks on kindel: tulevikku vaatamine või väljakutsete lahendamine ükskõik millises valdkonnas eeldab üha enam erineva tausta, kogemuse ja valdkonna inimeste kaasamist. Sest koos on sageli sisukam, loovam, sünergilisem, edasiviivam.