eesti english

Uudised

Hiidlaste Koostöökogu 2019 a taotlusvoor 23.09.2019 – 04.10.2019 meetmetele 1 Ettevõtete areng (meetme maht 155 000 eur) ning 2 Külaarendus ja kogukonnateenused (meetme maht 90 000 eur).

<< <  Lehekülg 96/97  > >>

08.02.2010
Euroopa Komisjon kuulutas täna ametlikult välja ELi mahetootelogo konkursi võitja. Ligikaudu 130 000 inimest valis viimase kahe kuu jooksul Internetis kolme finalisti hulgast välja uue mahelogo. Võitnud kavandi kujundas Saksamaal õppiv Dusan Milenkovic, kelle nn Eurolehekest kujutav logo sai 63% kõigist häältest. Alates 1. juulist 2010 peavad ELi mahelogo kandma kõik pakendatud mahetooted, mis on toodetud ELi liikmesriikides ja vastavad vajalikele normidele. Logo lisamine imporditud toodetele on vabatahtlik. ELi logo kõrval võivad tooted kanda muid eraviisilisi, piirkondlikke või riigisiseseid logosid. Lähinädalatel muudetakse ELi mahepõllumajanduse määrust ja uus logo lisatakse ühte selle lisadest
05.02.2010
Krista Kõiv, Maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakonna juhataja kirjutab: ”Saadan teile eelinfo korras teate 16. veebruaril 2010.a. Tallinnas toimuvast ettevõtluspäevast. Lisan registreerumiseks lingi http://www.ulemistecity.ee/est/citytodays/?newsID=615
26.01.2010

Hiiumaa turismiliidu juhatuse esinaine Ly Kaups ütles, et seekordsel Matka 2010-l oli Hiiumaa messiboks väga heas kohas ja rahvast käis palju. Juba teati lisaks Saaremaale küsida ka Hiiumaad. Kõige rohkem tundsid Hiiumaa vastu kõige enam huvi eakad reisihuvilised soomlased, kelle sissetulek pole masuajal vähenenud.

26.01.2010

Abiks taotlejale lehele panime üles nimestiku dokukmentidest, mida sul on vaja taotluse esitamisel.

Enne taotluse esitamist kontrolli, kas kõik nõutavad dokumendid on olemas ning nõuetekohaselt täidetud

25.01.2010

Euroopa Keskkonnapoliitika Instituut avaldas täna põllumajanduse keskkondliku ja sotsiaalse tähtsusega hüvede aruande, mille kohaselt ei pakuta kõrgelt hinnatud üldkasutatavaid hüvesid veel täies ulatuses.

14.01.2010

Tartu, 14. jaanuar 2010 – Vabariigi Valitsus kiitis tänasel istungil heaks eesmärgid Euroopa Liidus Hispaania eesistumisperioodil 2010. a I poolaastal. Kokku sõnastas valitsus 5 Eestile olulist teemat.

13.01.2010

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu juhatus võttis vastu otsuse, millega antakse PRIAle teada, et kõiki 2009. aasta heaks kiidetud projekte tohib läbi viia kuni kahe aasta jooksul alates projekti kinnitamisest PRIAs

12.01.2010

Euroopa maaeluvõrgustiku Leader allkomitee on loomas FOOKUSGRUPPE, mille peamine eesmärk on arutada Euroopa tasandil Leader meetme rakendamise kitsaskohtade üle, leida lahendusi, jagada omavahel informatsiooni / praktikaid, mis oleks abiks tõstatatud probleemide lahendamisel. Leader allkomitee liikmed on ühiselt valinud välja järgnevad Leader-lähenemise põhielemendid, mille rakendamist arutada

  • Altpoolt tulev algatus (fookusgrupp 1)
  • Uuenduste tegemise soodustamine (fookusgrupp 2)
  • Rahvusvaheline koostöö (fookusgrupp 3)
06.01.2010

Hiidlaste Koostöökogu korraldab LEADER programmi 2010. aasta I taotlusvooru võimaluste tutvustamiseks järgmised teabepäevad:

12. jaanuaril 2010 kell 14.00 – Kärdlas Tuuru majas
13. jaanuaril 2010 kell 17.30 – Hellamaa perekeskuses
14. jaanuaril 2010 kell 17.00 – Sõru muuseumis
18. jaanuaril 2010 kell 18.00 – Lauka külaseltsi majas
21. jaanuaril 2010 kell 16.00 – Käina vallamajas


Infopäevadel tutvustatakse I taotlusvoorus avanevate meetmete võimalusi ja ajakava ning 2010. aastast jõustuvaid muudatusi. Kogemusi jagavad 2009.aastal heakskiidetud projektide eestvedajad.

Oodatud on nii kogenud- kui uued projektitaotlejad, Hiidlaste Koostöökogu liikmed, mittetulundusühingute, sihtasutuste, seltsingute ning omavalitsuste esindajad ja ettevõtjad.

05.01.2010

Juurde on tulnud üks lisadokument, mis projektitaotlejatel tuleb esitada PRIAle koos taotlusega. Rahandusministeerium edastas PRIAle kirja, milles teavitatakse PRIAt vajadusest kuni 2010. a lõpuni arvestada vähese tähtsusega abi andmisel ka taotlejale varem antud piiratud summas riigiabiga ("Ajutine ühenduse riigiabi meetmete raamistik praeguses finants- ja majanduskriisis rahastamisele juurdepääsu toetamiseks" (ELT C 16, 22.01.2009, lk 1-9)).