eesti english

Uudised

Külastuse kokku leppimiseks Hiidlaste Koostöökogu kontoris helistage või kirjutage
Jääme terveks!

 

<< <  Lehekülg 94/102  > >>

26.10.2010

Hiidlaste Koostöökogu poolt 2009/2010 aastal toodetud või tellitud videod hakkavad jõudma veebilehele.

Mõtte niiviisi rikastada veebilehte saime eelmise nädala internetiturunduse koolituselt, mille viis läbi  Marko Siller, kes on internetiturunduse õppejõud Tartu Ülikooli Pärnukolledži turismiosakonnas.

26.10.2010

Hiiumaa Metsaselts korraldab õppepäevi huvilistele. Õppepäeva rahastatakse SA Erametsakeskuse poolt läbi metsaühistu toetuse ja on osalejatele tasuta, oodatud kõik huvilised.

Lähiaja koolitusestest: Praktiliste metsatööde õppepäev 30.oktoobril; 13.novembril õppepäev „Sillad ja purded ning nende ehitamine metsas”.

 

22.10.2010
Reigi vaatetorni eelprojekteerimiseks algatatud LEADER projekt on valminud. Kootsaare poolsaarele on kavandatud arhitektuurselt mõjus vorm, mis asendab praegu "hiiu eiffeli torni" nime all tuntud puidust vaatetorni. Praegune vaatetorn on külastajatele suletud ohutuse tagamiseks. Vaatetorni eskiislahendit vaata siit
21.10.2010

Tänu Eesti Päevalehe sekkumisele ja kontaktide vahendamisele võivad Hiiumaa insuldihaiged tulevikus paremat abi saada.

„Ma ei jäänud üksnes lehes avaldatu juurde, vaid helistasin Hiiumaa haigla peaarstile ja õhutasin neid kindlasti ja kiiresti kirja kirjutama,” rääkis lisaks reporter Rein Sikk.

21.10.2010

LEADER projekt NOH ehk Noorte osalus korraldab 30. oktoobril Käina kultuurikeskuses Hiiumaa noortefoorumi "Noored ja kohalik omavalitsus".

Üritus algab hommikul kell 10.00. Rohkem infot ürituse kohta leia siit

Esimesed muljed siit 

21.10.2010

Registreeru kohe täna internetiturunduse seminarile Pööra tähelepanu kõige olulisemale.

Seminar viiakse läbi Tuuru majas reedel 22. oktoobril kl 10-17.30 ja laupäeval 23. oktoobril kl  9:00-14:00 (individuaalsed konsultatsioonid)

20.10.2010

Nii pealkirjastas Maaleht oma artikli, milles teavitab Hiidlaste Koostöökogu algatusest koguda läbi ETV Jõulutunneli Hiiumaa haiglale raha kompuutertomograafi ostmiseks.  Pärast põhjalikku vestlust saate toimkonnaga võisid hiidlased eelmisel nädalal kergemalt hingata — saatejuht Margus Saare kirjast selgus, et kuue taotluse hulgast jäi sõelale nende tomograaf.

Probleemi valulikkuse tõi septembri keskel välja Eesti Päevalehes ilmunud artikkel, kus riigikontrolli vanemaudiitor Meelis Peerna tõdes, et arvestades tervishoiu rahastamise üldist olukorda, ei ole riigil mõistlik Hiiumaa haiglale erandit teha ning kulutada neli miljonit krooni tomograafi ostmiseks. Seda enam et riigikontrolli analüüsi andmeil on kõigi üldhaiglate tomograafid alakasutatud.

19.10.2010
Samal ajal, kui säästev areng ja keskkonnasõbralikkus on kujunenud läbivaiks teemadeks kõikvõimalikes poliitilistes avaldustes, jääb tarbijatel ja ettevõtetel jätkuvalt vajaka infost ökomärgiste kohta. Olukorra muudab veelgi keerulisemaks märgiste mitmekesisus. Rootsi Eksportnõukogu poolt Põhjamaade Ministrite Nõukogu palvel Balti riikides ja Loode-Venemaal läbi viidud uurimusest selgub, et paljud ettevõtjad ja tarbijad on küll näinud mõnda ökomärgist, kuid neil puudub täpsem arusaam märgi tähendusest ja selle saamise tingimustest.

Hiiumaa omatoote ja säästliku maailmavaate märgiks on Hiiumaa roheline märk

15.10.2010

Hiidlaste Koostöökogu erakorraline üldkoosolek toimub 20. Oktoobril kl 16.00-18.00 Tuuru maja saalis.

Koosoleku päevakord on:

  1. Üldkoosoleku mandaat, juhataja ja protokollija valimine
  2. Päevakorra kinnitamine
  3. Uute liikmete tutvustamine
  4. Tootearenduskeskuse projekti tutvustamine
  5. Erakorraliselt meetmele 4 koodi 125 lisamine
  6. Strateegia muutmise töörühma protokolli tutvustamine  ja kinnitamine
  7. Rakenduskava ja eelarve 2011 kinnitamine
  8. Tegevuskeskuse tegevuskava 2011 tutvustamine
  9. Aastalõpu seminar
  10. Muud küsimused
14.10.2010
Muuseumimeene konkursi eesmärk on mitmekesistada muuseumi tutvustavate ja selle mainet kujundavate meenete valikut.
Konkursile oodatakse kvaliteetseid meeneid, mis rõhutavad muuseumi omapära, on huvitavad, esteetilised ning väiketöönduslikes kogustes toodetavad.
Konkurss on avalik ja sellel võivad osaleda kõik professionaalsed kunstnikud ja disainerid. Üliõpilased võivad osaleda iseseisva tööga. Mitu isikut võivad esitada ka ühise töö.