eesti english

Uudised

Hiidlaste Koostöökogu kontor on taas avatud Vabrikuväljak 1 teisel korrusel. Külastuse kokku leppimiseks helistage või kirjutage info@kogu.hiiumaa.ee.
Jääme terveks!

 

<< <  Lehekülg 94/102  > >>

19.10.2010
Samal ajal, kui säästev areng ja keskkonnasõbralikkus on kujunenud läbivaiks teemadeks kõikvõimalikes poliitilistes avaldustes, jääb tarbijatel ja ettevõtetel jätkuvalt vajaka infost ökomärgiste kohta. Olukorra muudab veelgi keerulisemaks märgiste mitmekesisus. Rootsi Eksportnõukogu poolt Põhjamaade Ministrite Nõukogu palvel Balti riikides ja Loode-Venemaal läbi viidud uurimusest selgub, et paljud ettevõtjad ja tarbijad on küll näinud mõnda ökomärgist, kuid neil puudub täpsem arusaam märgi tähendusest ja selle saamise tingimustest.

Hiiumaa omatoote ja säästliku maailmavaate märgiks on Hiiumaa roheline märk

15.10.2010

Hiidlaste Koostöökogu erakorraline üldkoosolek toimub 20. Oktoobril kl 16.00-18.00 Tuuru maja saalis.

Koosoleku päevakord on:

  1. Üldkoosoleku mandaat, juhataja ja protokollija valimine
  2. Päevakorra kinnitamine
  3. Uute liikmete tutvustamine
  4. Tootearenduskeskuse projekti tutvustamine
  5. Erakorraliselt meetmele 4 koodi 125 lisamine
  6. Strateegia muutmise töörühma protokolli tutvustamine  ja kinnitamine
  7. Rakenduskava ja eelarve 2011 kinnitamine
  8. Tegevuskeskuse tegevuskava 2011 tutvustamine
  9. Aastalõpu seminar
  10. Muud küsimused
14.10.2010
Muuseumimeene konkursi eesmärk on mitmekesistada muuseumi tutvustavate ja selle mainet kujundavate meenete valikut.
Konkursile oodatakse kvaliteetseid meeneid, mis rõhutavad muuseumi omapära, on huvitavad, esteetilised ning väiketöönduslikes kogustes toodetavad.
Konkurss on avalik ja sellel võivad osaleda kõik professionaalsed kunstnikud ja disainerid. Üliõpilased võivad osaleda iseseisva tööga. Mitu isikut võivad esitada ka ühise töö.

11.10.2010
Eurole üleminek puudutab iga inimest ja on oluline, et ka lapsed mõistaksid, millised muutused leiavad aset igapäevaelus pärast euro kasutuselevõttu. Kolmeosalise joonisfilmiga antakse lastele edasi olulisim info uue raha kasutuselevõtu kohta. Joonisfilmide sarja peamine eesmärk on selgitada, et vaatamata raha vääringu muutumisele läheb igapäevaelu endist viisi edasi.
08.10.2010

Põllumajandusminister kinnitas 7. Oktoobril oma käskkirjaga LEADER tegevusgruppide rahastamise aasteteks 2011-2013. Rahastamise valem on järgmine: 20% kogu rahastusest jagati tegevusgruppide vahel võrdselt; 46% oleneb tegevuspiirkonna elanike arvust; 23% oleneb tegevuspiirkonna pindalast; üksikisiku tulumaksu osa on 9% ja 2% annab juurde saarelisus.

06.10.2010
Hiidlaste Koostöökogu liige Triinu Schneider on kuulsust kogunud oma kogu Euroopas unikaalse õunamahla vabrikuga.

Laupäeval, 9. oktoobril kl 11 algab Kärdlas Kõrgessaare mnt 2 noortekeskuse sisehoovis sügisene mahlategu. Kohal on Triinu Schneider Kassarist oma mahlapressiga. Ta tuleb kärdlalastele mahla tegema linnavalitsuse kutsel ja Hiidlaste Koostöökogu vahendusel. Triinu õunamahla pastöriseerimise masin on soetatud LEADER toetuse abil.

06.10.2010

Hiidlaste Koostöökogu korraldab 22.-23. oktoober 2010 Kärdla Tuuru majas internetiturunduse seminari Pööra tähelepanu kõige olulisemale.

Seminari korraldab Hiidlaste Koostöökogu koostöös Täiskasvanud õppija nädalaga (TÕN).

Koolitaja pöördumist vaata siit

04.10.2010

Tere EURO: ehk mitmekülgselt euro kasutuselevõtust
Kuressaares: 08.10.2010, kell 13.00-17.30, aadressil Tallinn tn 16

Eurole ülemineku ettevalmistus ärisektoris eeldab hoolikat planeerimist, põhjalikku taustateavet ja vajalike otsuste langetamist.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Euroopa Komisjoni Esindus Eestis, SEB, Eesti Pangaliit ja teised koostööpartnerid kutsuvad ettevõtjaid ja teisi huvilisi osalema praktilisele eurole üleminekut käsitletavale infopäevale Kuressaares, kuhu oleme koondanud kõik olulised esinejad ja teemad alates ühisraha kasutusele võtmise õiguslikest aspektidest äriühingutele, vääringu vahetamise tehnilistest muudatustest erinevates infosüsteemides kuni euro turvaelementide ja sularaha eeljaotuse detailideni.

Esinejad:

Rahandusministeerium, Eesti Pank, SEB, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Hansab AS, Tarbijakaitseamet


04.10.2010

Taani partnerid Bornholmilt, kellega hiidlased ühises rahvusvahelises koostööprojektis osalevad, on oma paadihalli webcam´i üles pannud. Vastavalt LEADER koostööprojektile taastatakse jooniste järgi 34-jalast ajaloolist Bornholmi kalapüügi paati. Vaata paadiehitust reaalajas lingilt http://www.traebaade.dk/baade.htm

30.09.2010
Maaleht kirjutab:  Maainimestel on ajaga aina kitsam – naised istuvad hiliste tundideni seltsimajas ja peavad plaani, lapsi on raske noortekeskusest koju saada ja meestelgi ei jää muud üle, kui kodus norutamise asemel koos sportima hakata.

Kõige selle tagantlükkajaks on 1,34 miljardi kroonine LEADER-programm, mis tuli valge laevana maaelu päästma. Nii et kui kellelgi mõlgub meeles mõni hea mõte, mis nõuab elluviimist, aga endal raha napib ja ka teistest ELi toetustest pole tuge loota, siis LEADER avitab.