eesti english

Uudised

Hiidlaste Koostöökogu 2018 a taotlusvoor: 05.02.2018 - 16.02.2018. kl.16.00

 

<< <  Lehekülg 3/88  > >>

03.10.2017

Uue LEADER perioodi üheks eesmärgiks on teadmussiire ja teaduspõhine tootmine. Selleks on riik loonud platvormi, milla kaudu ettevõtja, sh vabaühendus ja eraisik, saavad nõu küsida oma ettevõtluse idee paremaks ellu rakendamiseks. Kui sul mõlgub meeles mingi mõte, aga sa ei ole kindel, kas see ka teostatav on, siis ADAPTER on koht, kust abi saad suisa viie päeva jooksul. Tihti on ettevõtjad kurtnud, et ei tea, kelle poole pöörduda ülikoolis, et läbi viia uuring või viia tootmine teadusmahukamaks. Või siis on juba pöördutud ülikooli poole, aga kontakt ei andnud tulemusi, sest pöörduti vale inimese poole. ADAPTER on loonud kontaktid ülikoolide ja teadusarendusfirmadega nii kodu kui välismaal, kes saavad heast ideest teada ja otsivad juba oma ülikooli sees kõige õigema inimese, kes ettevõtjat abistada saab. Päringud ADAPTERile on tasuta, edasine koostöö konkreetse teaduriga sõltub juba omavahelistest lepingutest. Muuseas, ka uuringu läbi viimiseks saab toetust küsida 4000 euro ulatuses, jällegi sama ADAPTER keskkonna kaudu. Soovitame pöörduda Anneli Saaroja poole, kelle eelmine töökoht oli PRIA LEADER büroos, ja kes seetõttu on väga hästi kursis nii maaettevõtjate kui -vabaühenduste probleemidega.

Pildil Anneli Saaroja selgitamas ADAPTERi eeliseid

26.09.2017

25. septembril peetud Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek tegi järgmised otsused:

Anti heakskiit nn suurtele projektidele. Hindamiskomisjonile saavad oma üle 50 000 eurose taotluse esitada meetmest 1 - MTÜ Merekaru, kes ettevõtja toetusprotsendiga arendab Merekaru puhkekeskust Haldi külas. LEADER toetus selleks on 96 263 eurot. Meetmest 2. Külaarendus ja kogukonnateenused, said loa esitada hindamiskomisjonile Nukuteater MTÜ: Nukuteatri maja, toetusega 108 000 eurot; MTÜ Hiiumaa Käsitööselts: Meistrite maja renoveerimine toetusega 99 000 eurot; MTÜ Külaselts Muhv: Valgu seltsimaja renoveerimine toetusega 68 184 eurot.

Pildil: MTÜ Merekaru oma taotleust esitlemas

20.09.2017

14-18. septembrini külastasid Kreeka Leonidio piirkonna (Peloponnesos) LEADER kolleegid Hiiumaad ja Saaremaad. Külastuse eesmärk oli tutvuda meie biosfääriala kogemusega, sest Leonidio soovib saada UNESCOlt Inimene ja Biosfäär (MAB) sertifikaati. Meil Lääne-Eesti saartel on taoline sertifikaat juba olemas aastast 1989. Maailmas on tänaseks selliseid paiku kõigest pealt 600, mis teeb Eesti saared väga eriliseks kohaks maailmas.

Kreekast tulid kohale Xristina Kalatha, biosfääriala projektijuht ja Christos Georgitsis, kes on tehniliste projektide osakonna juht kohalikus arenduskeskuses (nagu meil Tuuru, mis ühtlasi rakendab LEADER ja Kalandusfondi toetusi). Kreeklaste külastus oli vastuseks hiidlaste ja saarlase külastusele juulis, rahvusvahelise koostöö eelprojekti raames. Nii nagu meie ajastasime oma külastuse Leonidio toidu ja kunstifestivali Melitazz ajaks, nii kutsusime kreeka külalised meie toidu- ja kunstinädala puhuks Hiiumaale.

Pildil Jan, Christos ja Xristina Reigi kiriku juures

19.09.2017

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek toimub E 25.09.2017 kl 16.00 Kärdlas Tuuru maja saalis. Kvoorumi puudumisel viiakse sama päevakorraga koosolek läbi kohalolevate liikmetega E 25.09.2017 kl 16.15

18.09.2017

Hiidlaste suurprojekt - halulaeva ehitamine - sai vahekokkuvõtte laeva vettevedamisega ja halulaevale nime panemisega. Meil on nüüd Hiiu Ingel, mis laevale, kes meremeeste traditsiooni pidi naissoost on, igati sobilik. Rahvast oli kokku tulnud murdu, sest tõesti -  vettevedamist sai hiiu rannas viimati näha pea 70 aastat tagasi. Pidulik-harda päeva jooksu sai pooleldi läbi viidud veeskamine, sest oskused läeva vette laskmisel olid 70 aasta juuksul pisut rooste läinud, ja jätkama pidi järgmisel päeval, kui meeste meeled veidi ärevusest taastunud olid. Küll aga tehti purjesõitusid, viidi läbi sobilikke töötubasid ja lasti kohalikul toidul hea maitsa. 

Pildil: laev sai nime Hiiu Ingel

 

14.09.2017

2. oktoobrist kuni 16 oktoobrini on avatud LEADER taotlusvoor investeeringu meetmetele 1 (ettevõtja toetus) ja 2 (vaba- ja avaliku sektori toetuseks). Taotlusvooru tutvustamiseks, ja eriti PRIA uue taotlemiskeskkonna tutvustamiseks soovitame kõigil taotlejatel teavitustele tulla. PRIA uus taotluskeskkond avaneb 2. Oktoobril koos LEADER määruse muudatuse kehtima hakkamisega. Teavitustel saame tutvustada testkeskkonda. Teavitused toimuvad algusega kl 17 alljärgnevalt:

18. septembril Hellamaa perekeskuses

20. septembril Kõpu rahvamajas Valguskiir

27. septembril Emmaste vallamajas

28. septembril Käina vallamajas

2. oktoobril SA Tuuru saalis Kärdlas.

12.09.2017

Saaremaalt on ikka õppida, nii ka seekord. Saaremaa toidunädal on lühikese aja jooksul end hästi sisse töötanud ja toob sügisesse palju rahvast väljaspoolt saart. Kui siiani me rõõmustasime, et septembri esimene nädalavahetus on tavaliselt päikest täis, siis nüüd nägime, et ka vihm ei sega toidunautijaid. Hiidlaste eesmärk reisil oli näha, mida uut naabrite juures tehakse ja olla laadal nähtaval oma toiduga. Mõlemad eesmärgid täideti.

Pildil hiidlased Saaremaa laadal

11.09.2017

"Me ei ole enne nii lähedal Eestile välismaal käinudki", ütles reisi esimesel päeval Jan Ignahhin, Hiidlaste Koostöökogu juhatuse esimees. Aga asjata ei ole käinud, sest nägime huvitavat, millest enne kuulnudki ei olnud.

Õppe-võrgustusreis Vidzeme Biosfäärialale (Läti) toimus 4-6. septembrini 2017. Põhja Vidzeme Biosfääriala ajalugu on sarnane meie saarte UNESCO Inimene ja Biosfääri programmiala elukäiguga. Loodud eelmise sajandi 80-ndate lõpus, alustati programmiala tsoneerimise ja kaitsekorraldustöödega, töötati välja peamised uurimissuunad nii maal kui merel, samas tegeleti hooga kohalike elanike valgustus- ja koolitustööga. See kõik lõpetati valitsuse poolt 2000ndate aastate algul, kui leiti, et turg paneb kõik paika, ka looduse ja inimese kooseksisteerimise vahekorra. Mida muidugi ei juhtunuud. Umbes kaks aastat tagasi võeti tööle progammi koordinaator Laura Taube, kes on saanud jätkata loodusteadlikkuse projektidega.

Hiidlaste külaskäit Salackrivale algaski endise biosfääri-maja, nüüdlse Keskkonnaagentuuri külastamisega. Tegime tutvustava seminari: ettekanded Põhja Vidzeme biosfäärialast, kohaliku LEADER tegevusgrupi Jurkante esindajatelt ja Hiidlaste Koostöökogu kogemusest UNSECO MAB programmi rakendamisest.

Vidzeme piirkonnas on 4 LEADER tegevusgruppi (KTG). Laura kohtus KTG esindajatega esimest korda tänu käeolevale Põhjamaade MN võrgutusprojektile. Seega võime rahul olla projekti tulemusel tekkinud lisandväärtuse – kohaliku võrgustiku -üle. Loodetavasti hakkab koostöö Läti Biosfääriala ja nende LEADER tegevusgruppide vahel toimima, sest ei Eestis ega ka Lätis ei ole UNESCO MAB programmi toimimiseks raha riiklikul tasandil eraldatud muuks kui kontori toimimiseks. LEADER maaelutoetusfond on pea ainuke maaelanikele reaalselt kättesaadav rahastus peale põllumajanduse otsetoetuste.

Pildil: Hiidlased ja lätlased suure tamme all

31.08.2017

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu kuulutab välja projektitaotluste vastuvõtu 2017. aasta 2. oktoobrist kuni 16. oktoobri kl 16.00-ni vastavalt rakenduskava muudatusele 13-21.4/17/341. Projektitaotluste hindamine toimub orienteeruvalt  2017. aasta nädalatel 49 ja 50.

Toetustaotlusi võetakse vastu Hiiumaa integreeritud arengustrateegia 2014-2020 meetmetele:

Meede 1 " Ettevõtete areng" (meetme maht 400 000 eur) ja

Meede 2 " Külaarendus ja kogukonnateenused" (meetme maht 400 000 eur).

Meetmelehed, taotlemise ja hindamise kord ning hindamiskriteeriumid, sh projektitaotluste paremusjärjestuse koostamise kord, on avaldatud MTÜ Hiidlaste Koostöökogu kodulehel www.kogu.hiiumaa.ee /abiks taotlejale.

Taotluste esitamine ja hindamine toimub uues e-PRIA keskkonnas.

25. septembril toimub SA Tuuru saalis (Vabrikuväljak 1, Kärdla) algusega kl 16.00 MTÜ Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek, millel kinnitatakse üle 50 000 euro toetusega taotluste hindamisele lubamine, ning määratletakse kogukonnateenuse projektid, millele võib taotleda kõrgemat toetust.

30.08.2017

Kärdlas Hausma tee alguses lõpetati uue ujumissilla paigaldus. Tegemist on populaarse ujumiskohaga, kus vesi läheb kiiresti sügavaks ning tänu ujumissillale on võimalik teravaid rannakive vältides astuda liivase põhjaga merevette. "Ujumiskohal on suveperioodil rohkelt eri eas kasutajaid ning muul ajal kasutab seda kindel seltskond talisuplejaid", selgitas Hiiu vallavalitsuse majandusosakonna juhataja Liili Eller. Mõned aastad tagasi ehitati seesama sild valmis aktiivsete ujumishuviliste eestvedamisel kodanikualgatuse korras, vald toetas materjaliga, hiljem kevadel paigaldas ja võttis talveks veest välja. Juba eelmise suve lõpus ujumissilda veest välja tõstes oli selge, et lähiajal tuleb hankida uus tuultele-tormidele vastupidavam sild, sest praegune on korduvalt purunenud ning selle remonti on ebamõistlik panustada. Hiiu vallavanema nõunik Liis Remmelg selgitas, et kevadel Hiiu vallavalitsuse poolt Leader programmi meetmesse “Uuenduslik kogukond” esitatud ja rahastuse saanud projekt “Liikumisaktiivsuse tõstmine treeningvõimaluste mitmekesistamise kaudu” hõlmab ka nimetatud ujumissilla soetamist ning paigaldamist. LEADER ühisprojekti osadeks on veel vabaõhu jõusaal, ja rida treeninguid ja õppusi eri vanuses sihtrühmadele.

 Pildil sooritavd esmast testujumist talisuplejate esindaja Vilma Tikerpuu ning vallavalitsuse töötajad Argo Valdma ja vallavanem Reili Rand. Foto iis Remmelg