eesti english

Uudised

 

<< <  Lehekülg 3/90  > >>

25.01.2018

Uus e-PRIA keskkond, mis kindlasti on hea ja edumeelne, on hiidlaste poolt veel läbi proovimata. See-eest PAIK ehk Pandivere Arendus-ja Inkubatsioonikeskus, on juba esimese taotlusvooru eelmise aasta lõpus edukalt läbi viinud. Milleks siis Hiidlaste Koostöökogu esindus (Jan, Ilmi, Rita ja Reet) võtsid ette kogemustereisi 23-24. jaanuaril Tamsalusse ja lähiümbrusesse, et otse allikast küsida üle üksikasju, mida vaid kogemuse kaudu saab. Tuleb ju Hiidlaste Koostöökogu järgmine taotlusvoor 5-16. veebruaril ja hindamine märtsis läbi viia juba uues e-PRIA keskkonas.

Lisaks kontoris räägitule viisid Aivar Niinemäe ja Elle Allik meid vaatama piirkonna eduprojekte.

23.01.2018

Helsinkis 17-21. januaril toimunud turismimess Matka2018 oli nagu ikka Põhjamaade turismituru suursündmus. Üle 1000 reisikorraldaja üle 80 sihtkoha olid esindatud - nii ka Hiiumaa koos Saaremaaga. Eesti esindatus jäi küll kahvatuks, sest üles pandud laval kedagi eriti esinemas ei olnud, vaid AHAA keskus tegi tublisti pauku ja suitsu. Hiiumaa esinduses oli MTÜ Hiiumaa Turismliit (Hiiumaa-poolne põhikorraldaja), SA Tuuru ja turismiinfo kõrval esindatud ka Hiidlaste Koostöökogu Ilmi ja Reeda näol. Samuti olid kohal tublid saare ettevõtjad, kelle tulu turismist oleneb.

15.01.2018
Uuest aastast on Maamajanduse infokeskusel uus nimi, sest struktuurides toimus ümberstruktueerimine. Uus nimi on Maamajanduse analüüsi osakond | Maaelu võrgustikutöö osakondMaaeluministeeriumi valitsemisala riigiasutuse Maamajanduse Infokeskuse tegevus lõpetati alates 1. jaanuarist 2018. aastal ja senised tegevused koondati Põllumajanduseuuringute Keskusse.

Maamajanduse Infokeskuse senised ülesanded: põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi põllumajandustootjate majandustegevuse analüüsimiseks vajalikke andmete kogumine, töötlemine ja analüüsimine, maaelu- ja innovatsiooni võrgustikutöö ning põllumajandussektori konsulentidele kutset andmine koondati Põllumajandusuuringute Keskusesse. Ühtlasi võib kodulehelt lugeda ka Innovatsioonipartnerluse infokirja, mis on huvitav lugemine.

10.01.2018

Läinud aasta juuli alguses väisas Tallinna Ülikooli Balti Meediakooli egiidi all Hiiumaad grupp Ukraina ajakirjanikke. Nende huvi oli naisettevõtlus, eriti mis seotud disainiga. Ja tulemus ongi käes! Ajakirjas NM House, mille toimetus asub Kiievis ja mille tiraaz on 12 500, on ilmunud ülevaade reisist Hiiumaale, kus 6 leheküljel tutvustatakse pildis ja sõnas Hiiumaa naiste poolt juhitud ettevõtteid Hiiuvill, Triibuvineer, Kristi Kuurme karaamika ja MoeMuusa. Eesti disaini kohta üldisemalt sõnatakse artikli alguses, et see on kvaliteetne põhjaeuroopalik minimalism, milles targalt kasutatakse looduslikke materjale, smart-lahendusi ja mis on kõrge ökoloogilise tasemega. Kokkuvõtvalt tunnustatakse Hiiumaa disainiesemeid kui rõhutatult lihtsaid, kuid elegantseid, mis kannavad endas uskumatult loomingulise rahva hinge.

03.01.2018

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu kuulutab välja projektitaotluste vastuvõtu 5. veebruarist kuni 16. veebruari 2018 kl 16.00-ni. Taotluste esitamine ja hindamine toimub uues e-PRIA keskkonnas. Projektitaotluste hindamine toimub orienteeruvalt  2018. aasta nädalatel 10 ja/või 11. Toetustaotlusi võetakse vastu Hiiumaa integreeritud arengustrateegia 2014-2020 meetmetele:

Meede 3 "Uuenduslik kogukond" (meetme maht 75 000 eur) 

Meede 4 "Arengukoostöö"  (meetme maht 90 000 eur) 

Meetmelehed, taotlemise ja hindamise kord ning hindamiskriteeriumid, sh projektitaotluste paremusjärjestuse koostamise kord, on avaldatud MTÜ Hiidlaste Koostöökogu kodulehel www.kogu.hiiumaa.ee /abiks taotlejale

Taotlejatele suunatud teavitused Hiiumaa vallas toimuvad järgmiselt:

15. jaanuaril Kõrgessaare tervisekeskuses kl 17

16. jaanuaril Emmaste osavallamajas kl 17

17. jaanuaril Käina osavallamajas kl 17

18. jaanuaril Pühalepa perekeskuses kl 14

22. jaanuaril Hiiumaa valla vallamajas kl 16

27.12.2017

PRIA saadab tegevusgruppidele iga nädal statistikat projektide rahalise täitmise seisu kohta. 25. detsembri seisuga oli Hiidlaste Koostöökogu poolt aastatel 2016-2017 heaks kiidetud taotlustest PRIA  arvestuses 43 taotlust. Nendest on 11 lõpetatud, st viimane lõplik kuluaruanne esitatud. 2016 aastal heaks kiidetud projektidel on aega veel umbes pool aastat, et oma tegevus lõpetada: Investeeringuprojektide (ettevõtjatel meetmest 1 ja vabaühenduste ning avalikul sektoril meetmest 2) lõpukuupäev oleneb PRIA poolt saadetud positiivse otsuse kuupäevast arvestatult 24 kuu pärast. Ühistöö ja Arengukoostöö (meetmed vastavalt 3 ja 4) projektid võivad kesta kauem - kokku 2-4 aastat. Palume taotlejatel olla täpsed oma tegevusplaanide kujundamisel, sest PRIA poolt tähtaja pikendamist oodata ei ole. 

Lõpetatud on ka üks koostööd ettevalmistav projekt nn 5 meetmest Koostöö, ehk Koostöökogu enda taotlus. Selleks oli Koostööprojekti ettevalmistav taotlus Kohalik toit ja rohemajandus, mille viisime läbi koostöös Skane ja Bornholmi tegevusgruppiga. Käisime 2016 aasta kevadel Bornholmil (Taani) uurimas, mida on võimalik õppida rohemajanduse (energeetika, jäätmekäitlus, kohaliku ressurssi kasutamine) alal ühe omavalitsuse tingimustes; ja kuidas viib Lõuna-Rootsi läbi kohaliku toidu edendamise programmi, sh pärandtoidu toetamist. Õppereisi toetas Põhjamaade MN. Loe õppereisit lähemalt 

19.12.2017

Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek 18. detsembril nimetas uued juhatuse liikmed. Valdade ühendamisel moodustus ühine Hiiumaa vald,  vastav muudatus oli ministeeriumi soovitusel vaja läbi viia ka koostöökogu juhtorganis ehk juhatuses ja valla esindatuses. Koostöökogu juhatuse esimees Jan Ignahhin tänas siiani omavalitsusi esindanud Ants Oravat ja Tiit Paulust (mõlemat küll kahjuks muude asjatoimetuste tõttu kohal ei olnud) panustamast juhatuse töösse. Hiiumaa valla ettepanekul valiti uuteks juhatuse liikmeteks Aivar Viidik ja Monika Pihlak. Vald põhjendas oma otsust: "Soovime senised juhatuse liikmed tagasi kutsuda, et oleks  parem sidusus Koostöökogu tegevusega, et info liiguks otse vallavalitsusele ja volikogule", ütles vallavanem Reili Rand. Koostöökogu omalt poolt loodab, et omavalitsuse esindajad panustaksid Koostöökogu juhatuse töösse täie jõuga.  Hiiumaa valla nimel liikmeõigusi teostavaks isikuks määras vallavalitsus vallavanema, kelleks on Reili Rand.

18.12.2017

Viimast nädalat euroopa LEADER liidu ELARD presidendi ametit pidav Kristiina Tammets (Tartumaa Arenduskeskus) annab meile teada, et Koguonna juhitud kohaliku arengu (CLLD) ekspertarvamus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteelt on kinnitatud ja kättesaadav erinevates Euroopa Liidu keeltes siit http://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/advantages-community-led-local-development-clld-approach

Kuidas saab Euroopa Liit tugevdada oma sidemeid liikmesriikidega ja taastada oma kodanike usalduse? Vastuseks võiks olla hästi ellu viidud kogukonna juhitud kohaliku arengu (CLLD) lähenemisviis, mis võimaldab integreeritud kohalikku arengut ning kodanike ja organisatsioonide kaasamist rohujuuretasandil. Komitee on veendunud, et kogukonna juhitud kohalikul arengul võib olla mitmeid eeliseid eduka Euroopa kohaliku arengu vahendina.
 
15.12.2017
Kahel päeval, 15-16. detsembril 2018, saab oma jõuluvana kingikotte täita Hiiumaa Käsitööseltsi poolt korraldatud traditsioonilisel jõululaadal. Uudiseks sellel aastal on see, et Koostöökogu on õla alla pannud uuele kujundusele, mida loob ja teostab Valev Sein tuntud headuses, et muuta kohalik toit nähtavamaks. Seega - ole kohal ja naudi nädlalavahetust. Saab suisa mitu korda käia, sest on eeskavad ja kohvik ja muidugi ilusad meie oma asjad müügis. 

Käsitööseltsi Jõulaadal on müügil mõndagi huvitavat meie liikmetelt. Leia kindlast üles Hiiumaa Muuseumide lett, kus saad sellel sajandil esmakodselt maitsta Eesti rahvusliku heliloomingu asutaja, Rudolf Tobiase ema retsepti järgi tehtud piparkoogitainast, mille omakorda on teostanud Hiiu Tootmine COOP. Loe lähemalt http://muuseum.hiiumaa.ee/WP/

Samal laadal saavad neli esimest osta Hiiu Gourmet letist Kassari Triinu õuntest pruulitud kvaliteetsiidrit. Kui hiljaks jääd, siis edaspidi saad ekslusiivset siidrit osta tootjalt. Heli Hahndorf on toonud müüki uusi leedrijookisid, ja oi kui head on Hiiu Pagari vana-aja lihapirukad! Aga laata jätkub kaugemalegi: Nelja Nurga Galerii, üle väljaku, on välja pannud Hiiumaa kunstnike nägemuse jõuludest. 
Tule laadale ja Galeriisse, sest siin jõuluvana kingikodu!

Pildikesi laadalt