eesti english

Uudised

Külastuse kokku leppimiseks Hiidlaste Koostöökogu kontoris helistage või kirjutage
Jääme terveks!

 

<< <  Lehekülg 3/102  > >>

27.01.2020

Hiidlaste Koostöökogu kutsub ühiselt Hiiumaa toitu tutvustama 11. VEEBRUARIL kell 14:00-18:00 TOIDUPAKKUJATE JA KOKKADE KONTAKTÜRITUSEL, mis toimub Tallinnas Balti Jaama turu teisel korrusel Humalakoja Resto esitlusköögis. Üritusel on võimalik tutvustada oma tooteid Eesti Peakokkade Ühenduse liikmetele/peakokkadele, et luua uusi kontakte ja leida võimalusi koostööks.

Kontaktüritus on hea võimalus Hiiumaa tootjatele tutvustada oma tooteid Eesti restoranikokkade koorekihile ning seeläbi leida võimalusi oma toodete pakkumiseks Eesti parimate restoranide menüüdesse. 

Otsime ettevõtjaid, kes on huvitatud osalema kontaktüritusel, et tutvustada oma tooteid  Eesti edukate restoranide kokkadele. Koondame Hiiumaa puhtaid ja erilisi maitseid. Oodatud nii põllumajandusliku tooraine- (liha-, mee-, marja, juur- ja puuvilja jne) kui valmistoodete tootjad (mahlad, tee- ja maitseainesegud,  moosid, lihatooted jne).

Palun andke teada 31. jaanuariks oma ideedest, kas soovite saata oma toote esitluse ja mida saate pakkuda, aadressil info@kogu.hiiumaa.ee

 

24.01.2020
PRIA poolt on nüüd esitatud kirjeldus, kuidas saada teada, kas MTÜ on hankekohuslane või mitte. See on hea dokument, sest selgitab üksikasjalikult PRIA loogikat hankija määramisel. 

Esmalt kontrollitakse, kas taotleja tegevus põhi- või kõrvaltegevusena on avalikes huvides. Eraõiguslike juriidiliste isikute avalikes huvides tegutsemise kontrollimiseks tuleb välja selgitada, kas talle on õigusaktiga või lepinguga pandud kohustus osutada avalikes huvides teenust. Selleks tuleks teha järelepärimine, küsides:
1) Kas neile on pandud õigusaktiga kohustus avalikes huvides tegutseda. Õigusaktideks võib olla nt:
a. Seadused
b. Vabariigi Valitsuse, ministrite, valla või linna volikogude ja valitsuste määrused. Õigusakte, millega pannakse eraõiguslikele juriidilistele isikutele kohustus osutada avalikes huvides teenust, ei ole võimalik praegusel hetkel konkreetselt nimetada (nt määrusi annavad nii ministrid kui KOV-id kõikvõimalike olukordade reguleerimiseks), seega tuleb tugineda taotleja teadmistele temasse puutuvatest õigusaktidest.

21.01.2020

LEADER rahvusvahelise projekti Külade maitsete (inglise keeles Rural Flavours) projekti viimane suurem sündmus on kavas 7. märtsil Leineperi Rauakojas. Mainitud päeval märtsis saabub üle 50 käsitöö-, toidu- ja turismiettevõtjat kogu Euroopast Leineperin Rauakotta. Lisaks kohalikele käsitöölistele ja kohalikele toidumüüjatele on esindatud käsitöö ja ehedad maitsed vähemalt Põhja-Iirimaalt, Lätist, Küproselt, Horvaatiast, Eestist (st Hiiumaalt) ja Portugalist.

Leoneperis saad teada ja õpid nii mõndagi, sest pärimuskohad valmistuvad lihavõttepühadeks, seega on võimalus tutvuda eri maade lihavõtetega seonduvate traditsioonidega: näiteks lihavõttemunade värvimine läti moodi, saab lihavõttenalju teha ja lihavõtetterohtu kasvatada.

Projekti päevakava näeb ette alates saabumisest 5. märtsil kohtuda, tutvuda ja võrgustuda erinevate maade väikeettevõtajate esindajatega. 6. märtsil on kavas temaatiline seminar ja õpireis  kohalike ettevõtjate juurde. 7. märtsil on laat, kus väikeettevõtjad saavad oma kaupa müüa. Hiiumaalt saame kaasa võtta kuni 6 käsitöö- ja toidutootjat. Andke endast teada aadressil info@kogu.hiiumaa.ee jaanuari lõpuni!

Loe Facebookist lisa

 

17.01.2020

Vana tõde on, et armastus käib kõhu kaudu. Koostöökogu reklaamid kordavad seda vanarahva tarkust Hiiumaa kataloogis aastal 2020 kahel moel. Esiteks on meil sel aastal (ja kuni aastani 2023) võimalik Hiiumaa kohaliku toidu lühikest tarneahelat promoda mitmes kanalis, kaasa arvatud Hiiumaa kataloogis. Seda kataloogi saavad ja näevad meid väisavad külastajad, et osata tahta Hiiumaa kohalikku toitu maitsta. Teiseks viime veel 2020 aastal läbi kahte rahvusvahelist LEADER projekti Külade maitsed ja Üks tee, mis on suunatud meie väikeettevõtjate kontaktidele, kogemuste vahetusele ja üksteiselt õppimisele. Õppida saavad nii toidutootjad kui need ettevõtjad, kes tegelevad keskkonna loomisega külastajate saabumiseks. 

Uut Turismiliidu poolt välja antud kataloogi saab küsida Tuuru-majast Turismiliidu käest ja peatselt Turismiinfost Keskväljakul, hiljem aasta jooksul mitmelt poolt turismiettevõtjatelt, sadamatest ja söögikohtadest. Esimesena näevad seda aga külastajad Helsinki Matkamessil.

 

09.01.2020

Aasta lõpu poole korraldas Keskkonnaamet biosfääri programmiaala uue strateegia kaasvad koosolekud, et järgi uurida, mida rahavas teab senisest ja arvab uuest perioodist. Koosolekuid oli viis: Vormsi, Hiiumaa, Saaremaa, Ruhnu ja Muhu - ehk siis viiel suuremal saarel, mis jäävad programmiala sisse. Ülemäära rahvarohkust ei olnud loota, välja arvatud Ruhnus, kus 8 osalejat moodustas 16% elanikest, kuna koosolekud toimusid paratamatult tööaja sees. 

Pildil hiiumaa koosolek Pikas majas

06.01.2020

Ajakiri Baltic Guide avaldas kahel leheküljel tutvustuse Hiiumaast, millest ühe võtab enda alla pildi- ja jutumaterjal kohalikest toidutootjatest, teisel lehel täägib Harri Rinne oma kodusaarest ja selle majakatest. Hea, et algavaks turismimesside ajaks on võtta soomekeelne materjal Hiiumaa kohta - sellest on kogu aeg puudust tuntud. Ka soomlane tahab omakeelset juttu parema meelega lugeda kui võõrkeelselt. Hiiumaa on UNESCO tunnustusega biosfääriala, mis aitab muu hulgas kaasa meie kohliku toidu propageerimisele. Kohalikust toidust saame Baltic Guide jaanuarikuu numbris esile tõsta Dagen Hausi, Lesta ja Lamba ning Hiiu Gourmet poolt valmistatavat. Dagen Haus ja Kassari puhkekeskuse omatoodang põhineb suuresti omakasvatatud veiste ja lammaste lihal. Hiiu Gourmet maitseained ja -siirupid aga Hiiumaa koduaedade ja metsade andidel. Plaanis on nii Helsinkis kui Tallinnas kohalikke maitseid messikülalisele maitsta anda ja kaasa müüa, et inimesed teaksid, mida Hiiumaad külastades otsida ja tahta. Vastu suve saame veel ühe samalaadse topeltlehekülje Baltic Guides avaldada. Toidutootjad - ootame teie osavõttu lehe kujunemisel!

23.12.2019

Orjaku jõululaat toomapäeval oli saalimaja mahtu arvestades esinduslik ja toimekas. Palju head kohalikku kraami mahtus kohalike tootjate letist ostjate kotti. Eriti rõõmustav oli, et hiiuviiuli kvaliteedikava alusel valminud hiiumaine vinnutet lambajalg sai tootja  -  Lepaniidi talu FIEE Kaire Vannase - poolt VTAs teavitatud ja seega on müümiseks valmisolek olemas. Kogu hiiuviiuli uurimise ja kvaliteedikava loomise protsess algas juba 2016 aastal, kui  MTÜ Hiiu Veis ja Lammas esitas taotluse - Kohalik toidupärand - "hiiu viiuli" kvaliteedikava ja tasuvusuuringute koostamine 15667,37 EUR  Koolituste, seminaride, õppereiside ja ajaloolise uuringu põhjal valminud Hiiu viiuli kvaliteedikava.  Tasuvusanalüüs. Tehnoloogiline skeem. Pildid. on selleks aluseks, millega saab tootja alustada tootmist tänapäevase tervisekaitse nõuetele vastava tehnoloogiaga. Väga kasulikud olid õppereisid Norrasse ja Gotlandile. Kaire Vannas ütles peale Gotlandil käiku, et nüüd on tal nipid selged ja tootmine võib alata. 

Aga ei üksi hiiuviiulit pakutud laadal. Kassari õlu ja suitsulambajalg, mesi mitmelt pakkujalt, Maiu Servasahvri kastmed ning Vetsi talli Estri hapukapsas sai jõuluks kaasa võetud. Rahulolevaid ostjaid oli hulgi. Ilusat Jõulu ja aastavahetust!

Pildil Kaire kvaliteedikava alusel valminud hiiuviiulitega

19.12.2019
Pühadeaja tervitused kõigile kolleegidele, sõpradele, daamidele ja härradele!
Hea toit on kohalik!
18.12.2019
Maaeluministeeriumi tellimusel on Eesti Maaülikool valmis saanud MAK vahehindamise aruande. MAK on antud juhul on Maaelu Arengukava, mille põhjal toimub maaelu toetamine Euroopa Liidu ja Eesti riigi ühisel rahastamisel. Kuna MAK periood algas aastase nihkega, siis ka vahearuanne valmis 2019. aastal. Meile pakub erilist huvi LEADER osa sellest aruandest, mille valmimisse andis Hiidlaste Koostöökogu oma panuse nii iga-aastaste seiretulemuste kui intervjuuga aruande koostajatele kevadel Tartus. Mida siis saame teada aruandest? Hindamise eesmärgiks oli hinnata MAK 2014‒2020 seni saavutatud tulemusi, sh anda hinnang tulemuslikkuse ja mõjude osas meetmetele 19.2 ”Kohaliku arengu strateegiate rakendamine ”, 19.3 „Koostöö“ ja 19.4 „Piirkonna elavdamine ning kohaliku tegevusgrupi kui organisatsiooni toimimine“. Teiseks hinnata MAK 2014‒2020 rakendamise panust ELi ühiste maaelu arengu poliitika prioriteetide eesmärkide täitmisesse. LEADER meetme hindamise küsimused käsitlesid prioriteet 6. Sotsiaalse kaasatuse, vaesuse vähendamise ja majanduskasvu edendamine maapiirkondades täitmist (vaata lisatud slaidikava).
10.12.2019

Kuku-raadio just nii soovitabki, tuues esile Hiiumaa head maitsed ja toredad inimesed. Ja nüüd ongi nii, et tulles Hiiumaale on kui oleks juba tuttavad ees! Tead, kelle jogurtit ja juurikat osta, tead, miks on rohumaal kasvanud veise- ja lambaliha just söömiseks parim, ning saad soovituse, millistes restodes on hea liha saadaval üle Hiiumaa. Saade Reisirada  toobki eestlase raadiosse järekuulamise võimalusega teadmise saarest, kus paneb laenatud kits aluse ettevõtlusele ja eksisteerib õunakasvatusdünastia. Kus õpitakse mesilastelt, räägitakse õllelugu, valmib Eesti suurim leib ja korendusaiast saab auhinnatud pakendidisain ning mis on Hiiu viiul ja Pariisi kohvik. REISIRADA ilmus esimest korda pühapäeval, 8. detsemvbril kell 4, saatejuht Thea Karin.

Fotol mahetalunik Kaire ja reporter Thea