eesti english

Uudised

 

<< <  Lehekülg 3/91  > >>

10.04.2018
Head Interreg Euroopa programmi huvilised ja toetuse taotlejad! 13. aprill, algusega kell 10.00 Pariisi aja järgi toimub Interreg Euroopa programmi infopäev taotlejatele. Infopäev kestab kaks tundi, on veebipõhine ning toimub inglise keeles. Infopäev kantakse üle programmi veebilehel ja Facebookis. Infopäevale tuleb registreerida programmi veebilehe kaudu (vt. allpool on välja toodud ja link registreerimislehele). Lisaks on võimalik programmi veebilehel kaudu registreerida konsultatsioonile, et saada esialgne hinnang oma projektiidee sobivuse kohta programmist rahastamiseks. Kasutage kindlasti seda võimalust!
01.04.2018

Saarte Koostöökogu viis hiljuti LEADER meetme toel läbi laevaliikluse uuringu suunal Mõntu-Venspils ja Roomassaare-Riia, mille eesmärgiks oli kaaluda laevaliikluse taastamist naaberriik Lätiga, nii nagu me mäletame aastate tagant. Uuringu tulemused olid positiivselt julgustavad: operaatori kasumiks arvutati kaheksandal aastal kuni 78 000 eurot. Et Mõntu-Venspilsi liinile plaaniti Kihnu Veeteede parvlaeva Reet, siis võib arvata, et suurema aluse puhul ja riikide pealinnade vahel saavutatakse veelgi parem tulemus. Meile teada olevalt plaanibki Tallinna Sadam koostöös Tallinkiga ise opereerima hakata Riia suunal. Selleks viidi läbi täiendav sõltumatu uuring, mis näitas, et ei Roomasaarest ega Mõntust pole üldse mõtet läbi sõita, vaid luuakse uus liin Tallinn-Heltermaa-Riia, millel hakkab sõitma parvlaev Regula. Regula on juba läbinud vajalikud ümberehitused ja katsetused Riia sadamas. Tallinkil on veel kavas planeerida liin Stockholm – Marienhamn – Kalana –Riia, millele ennustatakse samuti head täituvust.

Hiidlasi peaks rõõmustama selle kava juures, et Heltermaa sadama juurde kuuluv Rukki kanal süvendatakse lõpuks ometi kruiisilaevadele sobivasse sügavusse. Samuti on lähiajal loota Kalana sadama riigistamist ja selle kruiisikõlblikuks ehitamist.

Pildil: Kruiisilaevaks ümber ehitatud Regula katsetab Riia sadamas aparelli

29.03.2018
MTÜ Hiidlaste Koostöökogu juhatus kinnitas 26. märtsil LEADER toetuseks esitatud taotluste hindamistulemused. 

Meetmesse 3. Uuenduslik kogukond kinnitati järgmised toetused:

Eesti tantsu-ja tsirkuseteraapia liit "Luidja Tsirkusetalu residentuur" 17911,8 eurot
Hiiumaa Jooksugrupp "Spordialane teadlikkus noortele ja täiskasvanutele" 13172,4
Hiiumaa Vallavalitsus "Hiiumaa lairibavõrgu arendamise uuring" 10 558,08
OÜ Kirsi Maitsed "Väetoidud kohalikest taimedest - teemapäevad ja praktilised töötoad" 6 300,00
SA Hiiumaa Arenduskeskus E-turunduse arenguprogramm Hiiumaa ettevõtjatele 7 213,80

Meetmesse 4.  Arengukoostöö kinnitati järgmised toetused:

MTÜ Hiiumaa Turismiliit "Hiiumaa esindamine turismimessidel 2019-2020" 31 635,60 EUR
MTÜ Kärdla Kohvikutepäev "Hiiumaa kohvikutepäevad kui Hiiumaa silmapaistvaim turundussündmus" 19 833,12 EUR
MTÜ Soonlepa Arenduskeskus "Soonlepa karjamõis – Hiiumaa kultuurigurmee" 7 914,09 EUR
SA Hiiumaa Arenduskeskus "Hiiumaa strateegiline turundamine" 30 617,19 EUR (osaline toetus)

19.03.2018

Põllumajandusuuringute Keskuse maaelu võrgustikutöö osakond ja Kalanduse teabekeskus koostöös Leedu, Läti, Poola, Rootsi ja Soome maaeluvõrgustiku üksustega korraldavad ühise konkursi Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) või Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) vahenditest toetust saanud projektidest. Eesti kuulutas välja konkursi leidmaks koostöö- või ühisprojekte! Projekte sai esitada ajavahemikus 06.-28. veebruar 2018.

Eesti projektide hindamine toimus 01.-12. märts 2018. Hindamiskomisjon koosseisus: Karolin Lillemäe (Maaeluministeeriumi); Andrus Rahnu (Põllumajandusuuringute Keskus); Vivia Aunapuu-Lents (Euroopa Maaelu Arengu Võrgustik); Erko Veltson ja Jaak-Velori Sadul (Kalanduse teabekeskus); Reve Lambur, Konstantin Mihhejev, Ester Valdvee, Meeri Maastik, Helene Kõiv ja Ave Bremse (PMK maaelu võrgustikutöö osakond)

Eesti eelvoorust valiti välja kolm projekti, mis konkureerivad teiste korraldavate maade projektidega.

· Elu kahe maailma piiril

· Kalapood “Kala ja võrk”, kala väiketöötlemine ja võrgutootmine

· Ühistegevuse teadmussiirde pikaajaline programm

Rahvusvahelise konkursi võitjad kuulutatakse välja Rootsi Külade Maapäeval, mis toimub Örnsköldsvik’is, 19. mail 2018 toimuval pidulikul Auhinnagaalal.

14.03.2018

Keskkonnaamet ja Kalanduse Teabekeskus kutsuvad kõiki huvilisi BIOSFÄÄRIPÄEVALE 27. märtsil Kuressaare Meremajanduse Keskusesse (Tallinna 19, Kuressaare), et koos arutada kuidas muutused Läänemeres mõjutavad rannarahva igapäevaelu. Arutelule annavad suuna ja aitavad kaasa: UNESCO saartest ja biosfääri programmist kiiresti muutuvas maailmas – UNESCO Eesti rahvusliku komisjoni nõukoja liige geograafiadoktor Toomas Kokovkin; Põhiettekanne: Kliimamuutuste peegeldused Eesti rannavetes – Eesti Teaduste Akadeemia president akadeemik Tarmo Soomere; Minevikust tulevikku: Läänemere kliimamuutused, võõrliigid ja kalandus - Tartu ülikooli Eesti mereinstituudi merebioloogia osakonna juhtivteadur Henn Ojaveer; Kalade eluolust Läänemeres - Eesti Maaülikooli vanemteadur Arvo Tuvikene. 

Hiidlaste osalemine on eriti vajalik, sest Hiiumaa integreeritud arengustrateegia 2014-2020 on suunatud Lääne-Eesti saarestiku biosfääriala programmi täitmisele. 

09.03.2018

7. märtsil 2018. a toimus Maaeluministeeriumi suures saalis teadlase loengusarja „Teadlase vaade kogukonna juhitud arengule“ 6 loeng teemal „Maaelu kuvand - milline see on? Kas ja kuidas saame seda muuta?“. Maaeluvõrgustiku veebilehel http://maainfo.ee/index.php?id=5598&page=3394& on OÜ Geomedia doktorant Bianka Plüschke-Altofi ettekanne.

Maainfo tegi loengust ja sellele järgnenud arutelust ka video, mida saab vaadata YouTube lingilt https://youtu.be/DQZldpzOYa0

07.03.2018

MAAELUVÕRGUSTIK annab teada: Neljas üle-eestiline avatud talude päev toimub päikeselisel juulikuisel pühapäeval, täpsemalt 22. juulil 2018. a.
Alates 6. märtsist on taludel/põllumajandusettevõtel võimalus oma osalemise soovist teada anda.
Sel aastal toimub nii talude registreerimine kui ka infopäevadele registreerumine avatud talude päeva ametliku veebilehe kaudu - www.avatudtalud.ee/et/talule. Tegelikult ei peagi olema klassikaline talu, et pakkuda külastajale huvitavat vaatamist ja kogemust.

Ka Hiiumaa talud ja ettevõtted on osalenud Avatud talude päeval. Eelmisel aastal osalesid : Alapiima talu, Lepaniidi talu (FIE Kaire Vannas), Luidja Tsirkusetalu ja Uue-Hendriku talu. Avatud talude päev annab hea võimaluse oma talu või ettevõtte reklaamimiseks ja toodangu müügiks. Kasuta seda võimalust!

07.03.2018

5. märtsil 2018.a. alustas tööd Eesti Leader Liidu uus tegevjuht Triin Kallas.

Liidu senine tegevjuht Piret Leskova jätkab kuni märtsikuu lõpuni tööd projektijuhina, et lükata hoog sisse EV100 tähistamisega seotud LEADER edulugude projektile.

Hiidlaste Koostöökogu on Eesti LEADER Liidu liige.

 

05.03.2018

Eesti ja Malta on jätkuvalt need ainumad riigis Euroopa Liidus, kel ei ole ühtegi toidutoodet EL geograafilise märgi kaitse alla anda. Mida Maltal tehakse, seda me ei tea, aga hiidlased on järjekindlalt tegutsemas eesti toidutoodete edendamiseks. Seni töötatakse kahe toote suunas: eesti sült ja hiiuviiul. Eesti sült sellepärast, et meie oma Hiiu Tootmine teeb praeguseks ainulaadset käsitöösülti pärandretsepti järgi. Ühtegi teist sellist poeriiulitelt leida ei ole. Protsess on liikunud järgiselt: läbi on viidud PRIA teadmussiirde meetme toel kaks seminari teema selgituseks ja partnerite leidmiseks, välja on antud voldik. Veebruari lõpus käis Hiiu Tootmise esindaja ministeeirumis, et alustada dokumentide vormistamist Euroopa Komisjonile. Dokumentide liikumise protseduur võtab umbes kaks aastat aega, sest avalikustamine ja kontrollimine võtab aega. Kui kõik õnneks läheb, siis on eesti süldi tootjatel võimalik saada toetust turundamiseks nii kodu-kui välismaal. Rääkimata sellest, et meil toodetud kvaliteetne toidutoode mõjub kogu saare mainele suisa soodsalt. 

7. märtsil, pidi Tartus toimuma Infopäev EL-i kvaliteedikavades ja siseriiklikult tunnustatud kvaliteedikavades osalemisest ning nende raames toodetud toodete teavitamis- ja müügiedendustegevuste toetuste tingimustest. Välja kuulutatud kuupäeval siiski infopäeva ei toimu, see lükkub edasi. Hiidlaste ettekannet loe aga siit

13. märtsil korraldab MTÜ Hiiu Veis ja Lammas seminari Kassari puhkekeskuses, et edasi minna hiiuviiuli projektiga. Projekti tulemusena valmib hiiuviiuli kvaliteedikava, misjärel me saame öelda, et eeldus põlise hiiu vinnutatud lambakintsu tootmiseks laiale nõudvale ostjaskonnale on tehtud. Kl 14 algaval seminaril jagab Liivimaa lihaveise kvaliteedikava koostamise kogemust Airi Külvet. Hiiumaa kogemust jagab Kaire Vannas Lepaniidi mahetallust, kes on nüüd ligi aasta katsetanud tootmiskõlblikku viiuliretsepti. Huvilise don oodatud.