eesti english

Uudised

Hiidlaste Koostöökogu 2017.a taotlusvoorud

 

<< <  Lehekülg 2/85  > >>

22.05.2017

Roheliste 2017 aasta Hiiumaa Rattaretke osalised võtsid vaevaks arutada värske õhu üle Orjaku sadamas toimunud mõttetalgutel. Mahe Eesti ühingu poolt korraldatud töötuba püüdis vastused leida, kas värske õhk on see magnet, mis kutsuks külalist Hiiumaale suvel, aga eriti talvel? Mis moodi värske õhk peaks olema kätte saadav linnainimesele? Mis üldse seostub Hiiumaaga külalise mõtteis enne, kui ta saarele saabub? Kas on see ehk suure ja reostatud õhuga maailma kombel värske õhu baarid, kus linnainimene saaks torust tulevat puhtust hingata? Kuuldavasti on terased äriinimesed värsket õhku purkides suisa Hiinasse asunud eksportima. Kas see on Hiiumaa Nokia?

Ettevalmistavad ettekanded tegid Krista Kulderknupp ja Reet Kokovkin.

Pildil: Lapse nägemus Hiiumaast

11.05.2017

Aprilli lõpus käisid hiidlased, saarlased ja üks muhukas Rootsis, kokku kolmel saarel. Nendeks olid saabumise järjekorras Landsort, Gotland ja Farö. Põhjuseks Gotlandile minekuks oli mitu, kuid peamiseks vaadata, kuidas Gotland oma tugeva brändiga paistab kohaliku toidu edendamisel silma teiste saarte seas. Seminaril vallamajas kinnitati, et Gotlandil tõepoolest on nimi, mis aitab toitu müüa kaugemalgi, kui oma saar - oleks vaid seda toitu. Tundus selline avaldus küll kummaline, aga maakondlik toidustrateegia nii kinnitab. Uus Toidustrateegia seab kesksele kohale toidu tarbija - ostja, sest tema teeb valikuid ja otsustab, kuidas oma raha kulutada. Tootjad - talud, restoranid ja poed, peavad hea seisma, et oleks osta nii igapäevaks kui peolauale. Meile tehtud ettekannete seas olid ülevaade planeeringutest ja taristuprojektidest, turismist ja energeetikast. Teadsime ennegi, et Gotlandil inimesed ei karda tuuleparke - pigem rõõmustavad, kui tuul puhub ja saare väikeaktsionääridele raha kontole laekub. Aga see, et eelmise aasta kaks kalleimat kinnisvaratehingut tehti kruntidele, kust päikeseloojang paistab läbi tuulepargi, oli tõesti üllatav.

 

02.05.2017

Pidulikul õhtusöögil 1. mail Alatskivi lossis andis Hiiumaa Eesti toidutee kahvli Peipsimaale. "Peipsirahvas käis eelmisel kuul Hiiumaal ja otsis toidutee kahvlit igalt poolt," ütles toidutee Hiiumaa-koordinaator Ly Kaups. "Ega nad päris täpselt ei teadnud, milline see välja näeb - pidime kõik kahvlid saarel ära peitma!" lisas ta naljatades. Siiski anti õige kahvel maaeluministrile, kes selle omalt poolt neljale maavanemale - Tartu, Ida-Viru, Jõgeva ja Põlva - üle andis. Kahvli hoidjaks järgnevaks aastaks on MTÜ Maitselamuste koda ehk Triinu Akkerman ja Tauno Laasik.

"Me ootame inimesi üle Eesti meie kanti külla", ütles Tauno Laasik. " Me pakume kõigile peipsimaiseid maitseid, mis on tõeliselt head". 

Heli Hahndorf rääkis, mis kasu sai Hiiumaa Toidutee piirkonna tiitlist. "Eelkõige said hiidlased ise aru, kui head toitu on võimlik Hiiumaal süüa". 

Toidutee piduliku õhtusöögi kaks toidukorda - kiisasüldiampsu ja maitsepuhastuse mereudu - valmistas üle Eesti kokku kutsutud toidu-edendajatele Heli Hahndorf.

18.04.2017

11. aprillil viibis Reet Kokovkin Maamajanduse Infokeskuse lähetusel Parmas, Itaalias. Lähetuse ülesanne oli osaleda Eesti esindajana Parmas toimunud Esimesel kohaliku toidu ja kvaliteedikavade edendamise maailmakonverentsil. Konverentsi eemsärgiks oli koondada eri organisatsioonide, teadusasutuste ja ettevõtete esindajaid Euroopa Liidust ja kolmandateste riikidest, et rääkida kohaliku toidu geograafilistest tähistest, nende mõjust piirkonnale ja seadusandlikust toimimisest. Konverentsil esinejate ettekannetes ja ka lõppsõnas kinnitati, et sellise üleilmse foorumi regulaarne kokkukutsumine on väga vajalik.

Mis on siis geograafiline tähis toidutootel? Eesti koos Maltaga on Euroopa Liidus erandlikud riigid selle poolest, et meie piirkondlik ja meile omane toit ei ole kaitstud - meil ei ole ühtegi geograafilise tähistusega toitu.

Stefano Bonaccini, Emilia-Romagna Regiooni president ütles oma tervituses, et regioonis on 44 kaitstud geograafilise tähisega toidutoodet: see on suurim arv Euroopas. JA see tähendab 6 miljardi euro eest kvaliteettoidu eksporti. Toidu kvaliteet on seotud mulla tervisega, see omakorda rahva tervisega ja kogu regiooni arenguga. "Pooldame jätkusuutlikku arengut ja koostööd", ütles Bonacci.

Phil Hogan, Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaeluvolinik, ütles video-tervituses, et Komisjon peab toidu geograafilisi tähiseid väga tähtsaks. Kohaliku toidu kaitsmine geograafiliste tähistega loob töökohti, tõstab toodangu kvaliteeti. tähistega on kaitstud 6% EL toidutoodetest, 15% ekspordist.

Fotol Parma singi esitlus konverentsil

05.04.2017
Juhatuse koosolek hindamistulemuste kinnitamiseks toimus 4. aprillil 2017 aastal kl 15 Kärdlas Vabrikuväljak 1. Hiidlaste Koostöökogu 2017. aasta I taotlusvoor meetmetele 3 ja 4 oli avatud 15. veebruar - 01. märts 2017.

Meede 3 "Uuenduslik kogukond". Meetmesse 3 laekus kuus projekti. Taotletav toetus kokku oli 103650,23 EUR.  Meetme maht oli 70000 EUR, seega meede täitus 148,07%. Projektitaotlusi hinnati hindamiskomisjoni istungil 29.03.2017 Hiiu maavalitsuse saalis kl 11.15-14.45. Hindmiskomisjon koosnes 11 hindajast. Hindamiskomisjoni esimees oli Anu Pielberg.

Otsus: kinnitada meetme 3 paremusjärjestus ja projektitaotluste rahastamise suurus alljärgnevalt:

  • SA Tuuru "Teadmussiirde päevad ettevõtjatele"  17256,85 EUR
  • Hiiu Vallavalitsus " Liikumisaktiivsuse tõstmine treeningvõimaluste mitmekesistamise kaudu" 10102,93 EUR
  • MTÜ Hiiu Hüljes " Targad ujujad" 28516,92 EUR
  • MTÜ Hiiumaa Motoharidus " Hiiumaa motohariduse edendamine" 9887,45 EUR

Meede 4 "Arengukoostöö"

Meetmesse 4 laekus kolm projekti. Taotletav toetus kokku oli 53554,25 EUR.  Meetme maht oli 85000 EUR, seega meede täitus 63,01%. Projektitaotlusi hinnati hindamiskomisjoni istungil 29.03.2017 Hiiu maavalitsuse saalis kl 14.45- 16.15. Hindmiskomisjon koosnes 11 hindajast. Hindamiskomisjoni esimees oli Anu Pielberg.

Otsus: kinnitada meetme 4 paremusjärjestus ja projektitaotluste rahastamise suurus alljärgnevalt:

  • MTÜ Halulaev "Hiiumaa kui mereriigi maine turundamine" 20147,40 EUR
  • SA Hiiumaa Muuseumid     "MUUSEUMITUUR: Hiiumaa väärindamine ja turundamine muuseumide kaudu" 17739 EUR
  • SA Tuuru "Hiiumaa visuaalse kuvandi kaasajastamine läbi külastus-, elu-, ettevõtluskeskkonna ühisturundamise" 15667,85 EUR
04.04.2017

Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek kinnitas 21. septembril 2016 rahvusvahelise koostööprojekti ettevalmistava taotluse, milles partneriteks on Soome Karhuseutu LAG ja Poola LAG Knyszynska Forest. Ettevalmistava projekti käigus kohtuti veebruaris partneritega Soomes ning osaleti  Expoturism Hiina-teemalisel seminaril Tallinnas. Hiina ametivõimudega kohtumiseks võeti ette sõit Hiina Rahvavabariiki 15-23. märtsil 2017. Delegatsioon oli kõrgetasemeline: Euroopa LEADER ühenduse eelmine president Petri Rinne, Hiiu Maavanem Riho Rahuoja, Hiiu Maavalitsuse arendusjuht Aivi Telvik, ning partner-tegevusgruppide esindajad Jaana Mälkki ja Heikki Perko Soomest, Adam Kaminski ja Marta Malecka Poolast ning Reet Kokovkin Hiiumaalt. Lisaks projektiga kaasatud eksperdid Jukka Järvinen ja Chen Ruiyan. Projekti eesmärgiks on korraldada Hiina avalilku sektori esindajatele temaatilisi seminare partnermaades, korraldada seminaride käigus kohtumisi meie ettevõtjatega kontaktide loomiseks, koostada reisipaketid, mida hiina-poole turismifirmad saaksid turustada Hiina avaliku sektori reisideks Euroopas ning kui hästi läheb, siis nõustada hiinlasi neid huvitavatel teemadel, milleks on Hiiumaa puhul biosfääri programmi raames tehtavad maaelu arengu projektid ja Eesti kogemus meditsiiini digitaliserimisel.

Koostöölepingus, mille partnerite vahel ette valmistasime, on esimene seminar ette nähtud Poolas 2017 aasta sügisel, teine Soomes 2018 talvel ja kolmas Hiiumaal 2018 aasta sügisel. Reisipaketid peavad arvestama hiina avaliku sektori eripärasid, olema neile huvitavad ning eurooplastele kasulikud.

Hiinas olles kohtusime kõrgel tasemel ametnikega, alates Hiina RV rahvastiku aseministri ja SAFEA peadirektoriga ning lõpetades Ningbo regiooni juhtidega. Kohtusime ka maapiirkondade elanikega ja saime pildi ette, mida tähendab maapiirkond Hiina mõistes.

04.04.2017

3. aprillil toimus Tihusel seminar-nõupidamine Lääne piirkonna KTGde ja PRIA töötajatega, kes menetlevad LEADER taotlusi. Koostöö PRIAga on käinud alates päris algusest, ehk 2009. aastast, kuid alles nüüd saime teada PRIA töötajate igapäevamuredest taotluste ja kuludokumentide menetlemisel. Kõigile taotlejatele (ja ka tegevusgruppidele) pandi südamele, et järgitaks määrusele vastavalt dokumentide esitamisel komplektsust; pealkirjastataks kulude esitamisel dokumendid arusaadavalt, et menetlejal oleks lihtsam mõista, millega on tegemist. Kiiremaks menetlemiseks tulebki teinekord mõnda dokumenti lisada mitu korda, et vältida toimikutes ekslemist jne. Ka tegevusgrupid esitasid omi muresid: eri menetlejad käsitlevad dokumente erinevalt, kindlasti on linnainimesel raske aru saada, mille poolest erineb suvilale piisav elektrivarustus talveperiooril toimiva külaseltsimaja kütte ja valgustuse elektrivajadusest, jne. Arutelu käigus saime nii mõnelegi küsimusele vastused ja selgitused. Igatahes oli kohtumine soe ja sõbralik ja koostööd parandav. Aitäh Saarte Koostöökogule võõrustamise eest.

 

01.04.2017

LEADER tegevusgrupid said eelmisel nädalal Maaeluministeeriumilt teate, et peatatud on uue taotluste esitamise ja hindamise e-keskkonna välja töötamine, millega PRIA usinalt tegeles viimased paar aastat. „Seoses küberjulgeoleku globaalse halvenemisega võtsime vastu otsuse, et alates 1. Aprillist tuleb kõik taotlused PRIA-le esitada e-võrgu väliselt“, ütles MEM osakonna tundmatuks jääda sooviv esindaja (nimi toimetusel teada). „Taotluste menetluse hõlbustamiseks ja läbipaistvuse suurendamiseks esitatakse LEADER tegevusgrupi poolt kõik taotlusega seotud dokumendid kolmes identses eksemplaris. See kord kehtib ka hindamisprotokollide esitamise suhtes“, kinnitas MEM esindaja. LEADER määruse uus redaktsioon on juba kooskõlastusringil.  PRIA infotehnoloogia osakonna esindaja kommenteeris otsust järgmiselt: „ Me jõudsime järeldusele, et päris häkkimis-kindlat keskkonda me tagada ei suuda, olgu tulemüür nii tugev kui tahes. Kui isegi USA presidendivalimiste protsessil on välisjõudude sekkumise kahtlus, siis LEADER taotluste konfidentsiaalsust praeguse e-keskkonna arendamiseks eraldatud rahalise ressursiga me tagada ei saa, parku“, kurtis sama töötaja.

23.03.2017
Valminud on Eesti esimene mahealade kaart.
Maa-ameti, Põllumajandusameti ja Organic Estonia koostöös valminud kaardirakendus annab ülevaate 2016. aastal tunnustatud mahepõllumajanduslikust tootmismaast ja taotletud mahedast korjealast.

Leia kaardilt Hiiumaa mahealad.

11.03.2017

Maaeluminister Tarmo Tamm allkirjastas määruse, millega võetakse kasutusele spetsiaalselt toitlustajatele mõeldud ökomärk mahetooraine kasutamisele viitamiseks. Ökomärgiga luuakse toitlustajatele lihtsustatud võimalus tarbijate teavitamiseks, et soodustada mahetooraine kasutamist toitlustusettevõtetes.
„Mahetoit on tarbijate seas üha populaarsem ja mahetooraine kasutamine toitlustuses on maailmas tõusev trend. Tarbijat huvitab üha enam, kust tema toit pärineb ja seepärast on toidu mahepõllumajanduslik päritolu kujunenud oluliseks müügiargumendiks,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm. „Uue ökomärgi kasutuselevõtuga saavad toitlustajad lihtsustatud võimaluse mahetooraine kasutamisele viidata ja tarbijatel on edaspidi lihtsam mahetoorainet kasutavaid söögikohti leida.“
Märki saavad kasutada kõik toitlustusettevõtted, kus mahetoodete protsentuaalne osakaal kogu sisseostetud toorainest moodustab igakuiselt vähemalt 20 protsenti.  Märgi kasutamise soovi korral tuleb sellest teavitada Veterinaar- ja Toiduametit. Toitlustajatel on võimalik ise valida, kas mahepõllumajanduslike toodete protsentuaalne osakaal arvestatakse ettevõttesse eelmisel kuul toidu valmistamiseks toodud põllumajandustoodete koguse või maksumuse põhjal.