eesti english

Uudised

 

<< <  Lehekülg 2/96  > >>

29.03.2019

1. aprillil hääletab volikogu erakorralisel istungil Hiiumaa Eesti mandrist lahku löömist. „Me olime suur rahvas, me käisime Sixtuna all ja tõime sealt väravad kaasa“, kommenteeris tundmatuks jääda sooviv volikogu liige. „ Aga mis me nüüd oleme? Käime mandril käsi pikal. Eks see ajab meid omavahel ka riidu“. Mandri-Eestist lahku löömist ja Rootsiga liitumist on räägitud pikalt, kuid pisivaldadel oli raske lõplikku otsust teha. Nüüd, ühise suure valla ajal, on sellise jõulise otsuse vastu võtmine palju lihtsam. „Teeme Hiiumaa jälle suureks!“ kostub  osavaldadest. „Hiixit on meie tee!“. Omaette küsimus on, kas Rootsi riik meid vastu võtab, endalgi rahanduses rasked ajad.

Hiidlaste Koostöökogu poole pöördus hiljuti Saarte Koostöökogu esindus, kes osales Paladel Biosfääripäeval. Tegelik tuleku põhjus oli aga alustada kõnelusi Saaremaa ühendamiseks Hiiumaaga, et kui Hiixitiks läheb, siis võtaks ka Saaxiti ühtlasi ette. „Ega meiegi olukord kiita ole“, ütles tundmatuks jääda sooviv saarlane. „Näiteks pilliroogu, millest joogikõrsi teha, napib, sest enamus roost tehakse katusteks. Rootsis selliseid katuseid ei tunta, sestap saaksime kõik Saaremaa ja Hiiumaa roo joogikõrteks lõigata,“ ütles üks saarlastest. „Hiina turg on samuti valmis kogu roo ja enamgi veel kõrs kõrre haaval ära ostma“. Pilliroog on meie valuuta, sest selline looduslähedane tootmine oleks mõlema saare majanduse tugevaks aluseks.

Pilliroost tooted maailma vallutamas

26.03.2019

Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek kinnitas 25. märtsil LEADER toetuste nimekirja meetmes 3 ja meetmes 4. Vastavalt MEM määrusele, mille järgi käib LEADER toetuste rakendamine, saatis Koostöökogu taotlused PRIAsse 26. märtsil. Projektide tegevuste abikõlbulikkus algab alates 27. märtsist, kuid PRIA teeb lõplikud otsused mais-juunis-juulis. Esimese kuluaruande saab PRIAsse esitada peale PRIA otsuse tulekut. Palume kõigil taotlejatel tulla enne projekti alustamist Koostöökogu nõustajate juurde taotluste rakendamise asjus nõu saama.

NB! Taotleja! Vastavalt ME määruse § 33.  Nõuded investeeringu ja tegevuse hinnapakkumuse kohta, peab kuludeklaratsioonis olema esitada nõuetele vastavad pakkumiskutsed ja hinnapakkumised. Konsulteeri nõustajatega info@kogu.hiiumaa.ee 

TÄHTIS: Toetuse kasutamisest teavitamine, objetide tähistamine logodega

 

13.03.2019

Kutse Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolekule 25.03.2019 algusega kl 16.00 Hiiumaa Vallavolikogu saalis Keskväljak 5 Kärdla.

Kvoorumi puudumisel viia üldkoosolek läbi samal aadressil algusega kl 16.15 vastavalt ühingu põhikirja p 5. 5.  

Koosoleku päevakord:

  1. Üldkoosoleku mandaat, päevakorra, koosoleku esimehe ja protokollija kinnitamine
  2. Häältelugemise komisjoni valimine
  3. Juhatuse tegevusaruanne
  4. Audiitori ja revisjoni arvamus
  5. Hiidlaste Koostöökogu 2019.a majandusaasta aruande kinnitamine
  6. 2019 a taotlusvooru paremusjärjestuse kinnitamine
  7. Hiidlaste Koostöökogu strateegia muutmine
  8. Muud küsimused. Interreg EstLat programm.

 

12.03.2019

Sel aastal sai 100 päeva kooli lõpuni Kärdla Põhikoolis tähistatud eriliselt: direktori vastuvõtt koolilõpetajatele toimus eriti pidulikult seetõttu, et õpilased sai enne koolitust. Etiketiõpetaja Ilmi Aksli rääkis lastele, kuidas vastuvõtul käituda ja kuidas oleks õige riietuda. Kokad Sven Rosenstock ja Andrus Talvari viisid läbi mitu tundi koolitust ja töötubasid 8-klassi õppuritele, kes valmistasid toidud ette ja katsid laua. 21 lapse 210 nobenäppu olid neli tundi ametis koorimise, lõikamise, hakkimise ja suupistete vaagnatele sättimisega, ja kõik näpud olid töö lõpuks ilusti alles. Pidulikul vastuvõtul 11. märtsil oli lisaks töökatele kaheksandikele lisaks 50 külalist, kelle hulgas 9klassi lõpetajad aukülalistena. Lõpetajatele esines Karmen Telvik, kohal oli meedia Hiiulehe ja filmivõttegrupp Timo Lige näol. Punase vaiba kohta puudub teave, kuid pidu oli kindlasti vaipa väärt! Ilusat põhikooli lõppu! 

12.03.2019

Uuendatud! Lisatud on ettekanded! Biosfääripäeva tähistame 27. märtsil energeetika-teemalise seminariga Palade Põhikooli saalis algusega kl 12.00. Päevakava on järgmine:

11.45-12.15 Päeva algus Palade põhikooli saalis, osalejate registreerimine.
12.15-12.45 UNESCO biosfääriprogramm Eesti saartel. Toomas Kokovkin, UNESCO
12.45-13.30 Eesti puitkütuste ressurss ja kasutus. Jaanus Aun, SA Erametsakeskus
13.30 - 14.15 Biomeiler – biojäätmest komposti ja sooja. Pro Agria. Jukka Kontulainen. Soome
14.15-14.30 Kohv ja kohalikud suupisted
14.30 -15.00 Rannaroost energiabriketid. Maire Miemis, Pärnumaa
15.00 -15.30 Roost tehtud joogikõrred. Koit Kelder, Saaremaa
15.30 -16.30 Retk Soera kivimimajja ja päeva lõpetamine

 Seminar on osalejatele tasuta.

Biosfääripäeva Palade Põhikoolis ja Kivimimajas korraldavad Hiidlaste Koostöökogu, Keskkonnaamet ja Palade Looduskeskus.

 

 

 

27.02.2019

Hiidlaste Koostöökogu käesoleva aasta taotlusvoorus 4-15. veebruarini sai toetustaotlusi esitada kahte meetmesse: meede 3 "Uuenduslik kogukond" (meetme maht 80 000 eur) ja meede 4 "Arengukoostöö" (meetme maht 90 000 eur). Huvilisi oli mitmeid, nendest valdav enamus uuenduslikud ja kogukonnale vajalikud projektid. Kõik ideed aga ei sobinud meetmes kirjeldatud Euroopa Liidu ühistegevuse ja teadmusiirde tingimustega. Peale taotluste põhjalikku kontrolli tegevuskeskuses saame hindamiskomisjonile hindamiseks saata meetmest 3 kümme taotlust (millest neli on teadmussiirde ja kuus ühistegevuse projektid ) ja meetmest 4 kolm ühistegevuse taotlust, milles osaleb Hiiumaa Vallavalitsus. Meetmest 3 küsiti toetust kokku 126 704,57 eurot, meetme täituvus 158,38 %. Meetmest 4 küsiti toetust kokku 83 202,72 eurot, meetme täituvus 92,45%

21.02.2019

Semiari pealkiri on „Minu ja minu organistatsiooni roll jätkusuutlikus arengus“
Taas ootab Suuremõisa loss õpi- ja teadushuvilisi inimesi põnevale seminarile 8. märtsil. Seekord arutleme enda ja oma organisatsiooni sh täiskasvanuhariduse rollist kestlikus arengus.
Seminar on osa rahvusvahelisest Nordplus Adult täiskasvanuhariduse koostööprojektist „Adult Education in Biosphere Reserves - Nordic Learning Network".

12.02.2019

Hiidlaste Koostöökogu juhatuse liige ja sellel messil Turismiliitu esindanud Margit Kääramees kirjutab: "Möödunud nädalavahetus pealinnas turismimessil oli sisustatud Hiiumaa tutvustamisega ja külaliste saarele kutsumisega. Kohtasin seal isegi neid inimesi, kes polnud kunagi Hiiumaal käinud...Töö oli mitmekesine, mida näitavad ka Hiiumaa Turismiliidu FB lehel olevad fotojäädvustused. Tore oli olla Hiiumaal toimuvate muusikasündmuste tutvustaja läbi temaatiliste kübarate, minu peas käisid enamused neist".

Tallinnas peetud turismimessil oli Hiiumaa esindatud värvikalt ja meeldejäävalt, nagu ikka! Meie boksi eredad seinad paistsid kaugelt silma, samuti "kostüümidraama" festivale tutvustavate kübarate näol, mis külastajate poolt mitmel puhul rõõmsalt äramärkimist leidsid. Hiiumaa Turismiliidu  LEADER projekti toel tehtud messiboksi kujundas Irina Tammis, kübatate-idee mõtles välja Ly Johansen, teostas Hiiumaa Ametikooli floristikakursus. 

Kokku oli messiga nelja päeva jooksul hõivatud 28 ettevõtjat ja maakonna arendajat. Hiidlaste Koostöökogu Margiti ja Reeda näol pani samuti õla alla, tutvustades oma toimekaid liikmeid. Lisaks oli Toiduhallis Hiiumaa letis töös Hiiumaa Köök ja Pagar, Kassari Puhkekeskus ning Hiiu Gourmet ja Leedri Käsitöölimonaad jookidega.

Pildil Margit juhatamas õnneloosi tööd

 

11.02.2019

Saime Piret Ilvese, kes on PRIAs LEADER ja ühishuvi teenuse juht, infokirja. Selles kirjas antakse selgitusi uudistest projektide menetuluses 8. veebruari seisuga. Taotlejatel on vaja projekti läbi viimisel silmas pidada järgmist:

Alates 02.11.18 jõustusid LEADER määruse muudatused, kus muuhulgas pikendati investeeringu elluviimise tähtaega (seni oli kaks aastat) 6 kuu võrra (rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.07.2018) ja seda tingimusel, et kahe aasta jooksul arvates toetuse määramisest on PRIAle esitatud  maksetaotlus koos dokumentidega, millest nähtub, et  ellu on viidud 45% kogu projekti abikõlblikust maksumusest.

Väga palju probleeme on seoses Leader objektide tähistamisega: tähistused on valed, on kasutatud eelmise perioodi tähistusi või on tähistused üldse puudu. See on tõsine puudud, palume konsulteerida tegevusgrupi kontoris.

"PRIA on peatanud tegevusgruppidele projektitoetuste järelepärimiste koopiate saatmise ja ootame PRIA andmekaitsespetsialisti otsust selles osas. Otsust ei ole hetkel veel tulnud. Kuna ka muud projektitaotlustega seotud dokumendid nagu otsused, pikendamiste ja loobumiste kirjad on samuti meil tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks, siis oleme peatanud ka nende dokumentide saatmise tegevusgruppidele", kirjutab Piret Ilves. Taotleja jaoks tähendab see seda, et tegevusgrupp ei tea enam, et teile on saadetud järelepärimine. Kui te soovite nõu ja abi järelepärimisele vastamisel, siis tulege Koostöökogu kontorisse või kirjutage info@kogu.hiiumaa.ee.

30.01.2019

Arno Kuusk sai selle aasta Regionaalmaasika omanikuks, mis teatavasti on kohaliku algatuse kõrge autasu. Nominatsiooni käskkiri kõlas nii:  Arno Kuusk ja MTÜ Hiiumaa Kino – Arnot on Hiiumaa kinoelu elavdamise eest hakatud kutsuma Kino-Arnoks. Väsimatult otsib ta võimalusi ja vahendeid, kuidas kino näitamise võimalusi Hiiumaal veelgi parandada. Arno ise ütleb: "Kui esimesel aastal näitasime viis filmi, siis möödunud aastal juba üle 300 filmi. Ei tea, kas kuskil Eestis on nii uhkeid kinosaale nagu Kõpu rahvamajas kaminaga ja Orjaku külamajas merevaatega", sõnas Arno. Eriti uhked oleme, sest Arno Kuusk on Hiidlaste Koostöökogu juhatuse liige. Samuti on Hiiumaa kino saanud LEADER toetust Hiidlaste Koostöökogu üldkoosoleku kinnitusel. Muuseas, ka Orjaku ja Kõpu külamajad on LEADER toega ehitatud. Rõõmsad oleme ka Hiiumaal  ettevõtluse edendaja Kaja Antonsi Valgetähe IV klassi teenetemärgi üle. Hiiumaa Pagari uuendamisele oli Hiidlaste Koostöökogu LEADER toetusel tugev osa. Lisaks veel, et nii Kaja kui Arno mõlemad töötavad Hiiumaa COOPis! Palu edu edasiseks!

Pildil saab Arno õnnitluse peaministrilt