eesti english

Uudised

 

<< <  Lehekülg 2/95  > >>

28.01.2019

Kutse Hiidlaste Koostöökogu Üldkoosolekule 4. veebruaril kl 16.00 Tuuru majas Vabrikuväljak 1 Kärdla.

Kvoorumi puudumisel toimub järgmine koosolek 4. veebruaril kl 16.15 samas paigas. Koosoleku päevakord:

1. Koosoleku mandaat, juhataja, protokollija ja häältelugemise komisjoni valimine;

2. SA Hiiumaa Arenduskeskuse üle 50 000 euro toetusega projekti saatmine hindamisele; (Kinnitati)

3. Hiidlaste Koostöökogu projekti "Kohalik toit on tervislik ja trendikas"  kinnitamine; (Kinnitati)

4. Õppereiside omaosaluse rakendamine sõltuvalt reisi teemast; (võeti tagasi)

5. Muud küsimused (info Horvaatia õppereisi kohta).

Sven Kriggulson

Juhatuse esimees

24.01.2019

Väikesed soovivad enamasti saada suureks. "Saksa turule sisenemiseks ja oma toodete müügiedu testimiseks on maailma suurim põllumajandus- ja toidumess Internationale Grüne Woche suurepärane pinnas" kinnitas Margit Kirsipuu, kes Turismiliidu toel Grüne Wochel hiiumaist nõgest näitamas käis. "Mul õnnestus nõgesetoodetega saksa ja taani edasimüüjatele silma jääda", oli Margit rõõmus. Kas need kontaktid ka müügiks konventeeruvad, näitab aeg. Messil osaleb 1717 eksponenti, 65 riigist. HIID osales Maatursimi Eesti-Läti programm piiriülese koostööprojekti "Livonian Culinary Route" raames ja Liivimaamaitsed sh nõgesetooted olid pressikonverentsil esile tõstetud.

Margit liivimaalastega ühes reas

 

21.01.2019

Soomlased on toiduteadlikkud inimesed, mis leidis kinnitust ka Matkamessil 2019 Helsinkis. Peamised küsimused, mida meilt küsiti, olid: "Kus Hiiumaal on head söögikohad ja kas seal saab kohalikku toitu?". Rõõm oli vastata, et meil on head söögikohad täiesti olema, kus külastaja saab kohalikku toitu. Nendeks pakkusime välja Roograhu, Lesta ja Lamba, Liilia, Ungru, Padakonna ja teisigi, aga suviti tekib head süüa pakkuvaid kohti rohkesti juurdegi. Suurematele gruppidele võib Kärdlas julgelt soovitada Viigrit, Sõnajalga, Rannapaargut ja Mamma Miat. Veel selgus, et on hulgaliselt soomlasi, kes ei tea Eesti saartest mitte midagi, paremal juhul on käidud Saaremaal. Hiiumaast paraku teati vähe, kuid kiideti head vastuvõttu ja ilusat loodust. Siinkohal jääb tervitada EASi lubadust taastada oma turundusplaanis Soome kui lähisihtpaik, kuhu tuleb reaalse eelarvega panustada, ses viimastel aastatel arvati, et ju soomlane teab Eestit niigi. Ei tea! Küsiti, et kui kaugel on Hiiumaa Tallinnast ja kuidas sinna saab. Siikohal tuli kasuks meie uus kataloog, kus nii praamide kui lennuvõimaluste kohta info sees. 

Pildil Ilmi tutvustamas Hiiumaad kohaliku toidu sihtkohana

16.01.2019

Maaülikooli veebiraamatukogus saab nüüdsest lugeda 2017 aastal sündinud käsiraamatut “Maaettevõtluse mitmekesistamine".

Sirje Kuusik kirjutab raamatus: "Öeldakse, et hea äriidee leidmisel on enamasti võimalik leida ka vajalikud ressursid. Seetõttu ongi palju näiteid, kus tulevane ettevõtja alustab teadmiste ja oskuste täiendamisest kaalutava äriidee valdkonnas. Selle käigus selgub enamasti, millist teadmist või oskust on tal endal veel vaja täiendada ning milliseid oskusi või teadmisi ja muid ressursse on tarvis kaasata. Ressursside vajadus sõltub ja erineb maaettevõtjal väga palju tegevusvaldkonnast olenevalt".

Loe raamatut 

 

14.01.2019

Uue taotlusvooru eel on paslik anda ülevaade seni läbi viidud tegevustest. Euroopa Liidu käesoleval rahandusperioodil, mis avanes toetuste taotlemiseks 2016. aastal, on Hiiumaal kahe aasta jooksul seni toetust saanud 88 LEADER meetme projekti. PRIA on rahaliselt heaks kiitnud toetusi 1 940 173 euro eest, mis läbi viidavate projektide  kogusummaks teeb 3 280 694 eurot. 14. jaanuari seisuga on lõpule viidud 37 projekti kokku 754 191 eur väärtuses.

Siiani on PRIA jätnud välja maksmata 50 576,37 eurot. Põhjusteks on peamiselt projekti odavnemine. See raha Hiiumaa jaoks kaduma ei lähe, vaid tuleb toetuste eelarvesse tagasi ja seda saab uuesti suunata taotlemiseks. Lisataotlusvooru avanemise otsustab juhatuse ettepanekul Koostöökogu üldkoosolek 2020 aastaks.

 

10.01.2019

2016. aastal hindas Hiidlaste Koostöökogu hindamiskomisjon OÜ Dagovet projekti loomakliiniku ehitamiseks toetuse vääriliseks. Seda kinnitas ka üldkoosolek oma otsusega ning PRIA oma otsusega. Loomakliinik avas uksed suurtele ja väikestele patsientidele 2018 aasta sügisel. Praeguseks on Loomakliinik Linnumäel tuttav juba õige paljudele loomaomanikele. Maris Kriggulson kinnitab: "Loomakliiniku ehitamise vajaduse dikteeris kogukond. Loomaomanikud pöördusid abi saamiseks meie poole juba pikemat aega, ja kuna Hiiumaal loomakliinik puudus, oligi loogiline asjade kulg, et teenuse pakkumiseks tuli ehitada spetsiaalselt veterinaarteenuste osutamiseks vajalik keskus". Esimesed tegevuskuud on olnud kliiniku töötajatele väga töised. Väikeloomaomanikud pöörduvad kliinikusse peamiselt rutiinsete protseduuride, tervisekontrollide ja operatsioonide läbiviimiseks, samuti traumade ja vigastuste ravimiseks ning erinevate analüüside läbiviimiseks. Lisateenusena on võimalik oma lemmikule soetada kvaliteetseid põhi- ja lisasöötasid, hooldusvahendeid ja muid tarvikuid mida lemmiklooma pidamine omanikult eeldab. Kliinikus on võimalik pakkuda ka pikaaegset statsionaarset ravi või loomade hoiuteenust omanikele, kellel ajutiselt ei ole võimalik oma lemmiku eest hoolitseda. Kliiniku eesmärgid 2019 aastaks on täiendavate tarnelepingute sõlmimine otse tootjatega ja uute loomaomanikele ja loomadele suunatud tegevussuundadega alustamine.

NB! Nüüd on võimalik Hiiumaal lemmiklooma kiibistamine ja kiibi lugemine, see kõik käe-jala juures Linnumäel. Lemmiklooma kandmine lemmikloomaregistrisse on omanikule tasuta. Seda registrit kasutavad ka omavalitsused, varjupaigad ja veterinaarkliinikud üle Eesti.

Pildil kaasaegne operatsioonisaal

 

02.01.2019

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu kuulutab välja projektitaotluste vastuvõtu 4. veebruarist kuni 15. veebruarini 2019 kuni kl 23.59-ni. Taotluste esitamine ja hindamine toimub uues e-PRIA keskkonnas. Projektitaotluste hindamine toimub orienteeruvalt  2019. aasta nädalatel 10 ja/või 11. Toetustaotlusi võetakse vastu Hiiumaa integreeritud arengustrateegia 2014-2020 meetmetele:

Meede 3 "Uuenduslik kogukond" (meetme maht 80 000 eur) 

Meede 4 "Arengukoostöö"  (meetme maht 90 000 eur) 

Meetmelehed, taotlemise ja hindamise kord ning hindamiskriteeriumid, sh projektitaotluste paremusjärjestuse koostamise kord, on avaldatud MTÜ Hiidlaste Koostöökogu kodulehel www.kogu.hiiumaa.ee /abiks taotlejale

Palume teada anda hiljemalt 21. jaanuariks 2019 taotlustest, mille toetus ületab 50 000 eurot ja/või taotletakse kogukonnateenuse määratlust, et üldkoosolekul oleks võimalik enne taotlusvooru lõppu suunata taotlused vastavalt hindamisele.

14.12.2018

Kui aegajalt tuleb ette arvamisi, et MTÜd on hea äraelamise viis, siis järjekordselt saab selle mõtte valeks lugeda. Ridamisi on kiita meie aktiivseid vabaühendusi, kes loovad oma tegevusega ettevõtetele sobivat ärikeskkonda. Orjaku külaselts - tänu külarahva aktiivsusele ja Margiti eestvedamisele on Hiiumaale loodud suurepärane sadam ja kultuurineljapäevakute programm, mis toob külastajaid (loe: maksavad teenuste eest ettevõtjatele raha) kaugemalegi kui Orjaku ja Kassari; Kohvikutepäev koos Ratsupäevadega - pika nädalavahetuse käive ületab juba 1 miljonit eurot. Kes selle raha endale saab - ettevõtja! Vabrikuväljakul korda tehtav Käsitööseltsi maja - väike loomeettevõtja saab tänu MTÜ tegevusele tuge ja võimalust oma kaupa müüa. Neid näiteid on küll ja veel. Kas saavad vabaühenduste eestvedajad oma töö eest palka - üldjuhul ei; kas nad vastutavad projekti jooksul oma isikliku varaga - jah! Kahjuks on see nii, et MTÜde poolt tehtav panus meie ettevõtluskeskkonda on pigem vabatahtlik ja tasumata. Kiidame neid siis jõulude ajal!

 

12.12.2018
Koostöökogu 10. detsembri üldkoosolekul otsustati mitmeid tähtsaid asju, mis puudutavad ühingu tegevust ning ka taotluste menetlemist 2019 aastal. Esiteks pidime uuendama hindamiskomisjoni liikmeskonda, sest MEM määrus nõuab kolmandiku hindajate vahetumist kolme aasta jooksul. See nõue tuleneb vajadusest, et hindamine oleks sõltumatu ja läbipaistev. Mis meie hindamine on alati olnud, sest vahetanud oleme hindajate ridasid siianigi. Uuteks hindamiskomisjoni liikmeteks valiti Rasmus Põial ja Tarmo Rajang ettevõtjaid, ning Argo Nurs ja Andrus Maide MTÜsid esindama. Uuendati ka revisjonikomisjoni koosseisu: Aira Toss soovis ameti maha panna, tema asemele valiti Helin Juhe ning kinnitati eelnevalt juba revideerinud Kaja Antons ja Aivi Telvik. Seega ka selles komisjonis toimus 1/3 liikmete vahetus. Samuti kinnitas üldkoosolek ühingu eelarve järgmiseks aastaks ning otsustasti jätkata LEADER Liidus. Üldkoosolek kinnitatas juhatuse ettepaneku täpsustada ühingu põhikirja eesmärgiliste tegevuste osas, et võimaldada taotleda rahastust teistest siseriiklikest ja Euroopa Liidu fondidest Hiiumaa jaoks tähtsate projektide läbi viimiseks.