eesti english

Uudised

Hiidlaste Koostöökogu 2017.a taotlusvoorud

 

<< <  Lehekülg 2/84  > >>

01.03.2017

Hiiumaa kui UNESCO biosfääriala on altis kultuurile, teadmistele ja õppimisele. 28. Veebruari õhtul Orjaku külamajas nimelt tegeleti kõigi kolme valdkonnaga korraga, sest räägiti hiiu viiulist. Hiidlaste Koostöökogu kiitis eelmisel aastal heaks taotluse MTÜ Hiiu Veis ja Lammas - Kohalik toidupärand - "hiiu viiuli" kvaliteedikava ja tasuvusuuringute koostamine, mille raames MTÜ Hiiu veis ja lammas uurib hiiu viiuli tegemist tootmise eesmärgil. Juba on käidud Norras kaemas, kuidas vinnutet lambakints jõuab lambakasvatajalt valmistooteks. Hiiumaa muuseum Helgi Põllo isikus viib läbi uuringut ehtsa hiiu viiuli ajaloolisest osast hiidlaste toidulaual. Orjaku külamajas olid kohal projekti kaasatud lambakasvatajad ja potentsiaalsed ostjad turismiala esindajatena. Üks asi on viiul valmis teha koduseks tarbimiseks, hoopis teised nõudmised on, kui viiul kujundada tooteks. Lambakasvatajad kahtlevad, et kas keegi seda ostab, ja mis hinna eest; turismiinimesed omakorda vajavad erilist kohalikku toodet, mida saab ainult Hiiumaalt ning mis sellena aitab kaasa kogu Hiiumaa turundamisse. Millised nõudmised on VTA-l tootmisruumidele, kas viiulit saab teha esijalgadest või kõlbab kasutada ka tagajalgasid. Kas suitsujalg on pärisviiul; kas küüslauk annab vajaliku maitsenüansi; kuidas pakendada; kas sepistatud viiulihoidja ajab hinna ülemäära kõrgeks? Need küsimused jäid õhku järgmisteks kokkusaamisteks, sest projekti kestvus on kaks aastat, milles esimene tiksub edukalt. Loodame, et vastused saadakse ja Hiiumaad tuntakse üha enam kui ainulaadsete maitsete saart.

 

06.02.2017

Uuendatud MTÜ Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek toimub T 14.02.2017 kl 17.00 Kärdlas Tuuru maja saalis.

Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek kinnitas ühingu 2016 aasta majandusaasta aruande. Valiti uus juhatuse liige, kelleks sai Arno Kuusk - palju edu! Samuti valiti uus liige hindamiskomisjoni - Kätlyn Kaevand. Kiideti heaks koostöö ettevalmistamine Kreeka tegevusgrupiga. Kuna ei olnud laekunud ühtegi projektitaotlust, mis oleksid toetuseks soovinud ligilähedalt või üle 50 000 euro, siis see päevakorrapunkt võeti arutluselt maha.

 

Pildil: Arno Kuusk

01.02.2017

Uuendatud ja lisatud fotod ja ettekanded! Mis meid eristab lätlastest? Ei, mitte see, mida teie arvate! Hoopis lätlastel on praeguseks juba pea kümme kohalikku toidutoodet tähistatud Euroopa Liidu garanteeritud toote (GTT) tähisega, rääkimata kolmest tähistatud alkoholist ja 16 tähistusest Leedus. Meil ei ole aga ühtegi toitu veel tähistusega kaitstud, vaid Moe viin on jõudnud märgi taotluse menetluseni. Siiski hakkab tunneli lõpust paistma valgust. Hiiumaal on LEADER toetusel algatatud kuulsa hiiu viiuli (mis äraseletatult on vinnutatud lamba kints) kvaliteedikava ja mõte on ka Euroopa märki taotlema hakata. Hiiumaal toodetud sült on üks vähestest, mida tehakse päris õigel viisil.  

Enne veel, kui süldi tootjarühma koondada, tuleme kokku, et saada selgust liha töötlemise nõuetest, toidutoote märgistamisest uue seaduse valguses ning eesti süldi eripärast, ning miks on vaja kaitsta oskust sülti keeta ja kaitsta tootjat.

Kutsume EMTAK koodiga toidutootjaid ja -töötlejaid infopäevale "Eesti sült Euroopa Liitu". Lihatoodete märgistamine ja nõuded käitlemisel.

14. veebruar 2017 algus kl 12.00 – 16.00 Wabriku seminariruumis Kärdlas Vabaduse 15
Päevakava:
Jüri Lauter: toidu sh. lihatoitude märgistamine ja seadusandlus. Nõuded lihatoitude käitlemisel.
Ülle Jukk – Eesti süldi kultuur ja ajalugu,
Helgi Põllo - Hiiu süld ajalugu

Maria Tolppa - Süldi tegemine
Kaja Antons, HTÜ sült – ainuke õige Eestis esitlus ja film
Sven Rosenstok – teised lihad süldiks ja praktilised kogemused (veise-, kana-, kala- ja seenesült), degusteerimine
Aruelu, 1. novembri 2016 teabepäeva materjalid, geograafilise tähistuse ettekanne.
Korraldaja: MRÜ Hiidlaste Koostöökogu, Reet Kokovkin, 5178597, info@kogu.hiiumaa.ee

 

16.01.2017

Looduskaitsenõunik Kaja Lotman ja MTÜ Hiidlaste Koostöökogu juhatuse esimees Jan Ignahhin lõid eelnevate läbirääkimiste põhjal ühiste kavatsuste protokolli soovides tugevdada Keskkonnaameti ja MTÜ Hiidlaste Koostöökogu vahelist koostööd ja ühiseid väärtusi.

Mõlevad tunnistavad, et UNESCO Inimene ja Biosfäär programm ja sellest lähtuvad väärtused on ühiste kavatsuste aluseks.
Keskkonnaamet ja MTÜ Hiidlaste Koostöökogu seavad endale eesmärgid teha koostööd järgmistes valdkondades:
1. Ühiselt ellu rakendada Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala säästva arengu programmi ja tegevuskava link: http://www.keskkonnaamet.ee/organistatsioon/unesco/
2. Tutvustada vastastikuselt teineteise tegevusi
3. Antud protokolli aluseks olevate tegevuste puhul kasutatakse Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala logo Keskkonnaameti heakskiidul.

Hiidlaste Koostöökogu tegevusprogramm Hiiumaa integreeritud arengustrateegia näol on ainsa tegevusgrupina tähtsustanud UNESCO biosfääriprogrammi MAB oma arengusihina.

13.01.2017

Hiidlaste Koostöökogu on avaldanud 2017 aasta taotlusvoorude ajad. 15. Veebruaril alustame taotluste vastuvõttu meetmetele 3 "Uuenduslik kogukond" (meetme maht 70 000 eur) ja 4 "Arengukoostöö" (meetme maht 85 000 eur). Taotlusvoor sulgub 1. Märtsil kl 24.00. Taotlemine toimub e-PRIA kaudu. Meie kasutame veel taotluste esitamiseks nn “vana“ e-keskkonda, sest PRIA  kavatseb avada täiesti uue veebipõhise taotluste vastuvõtu lehe alates 1. Märtsist.

Meetmed 3 ja 4 eeldavad uuenduslikkust ja koostööd, eeldavad teadmiste kogumist ja nende rakendamist ning saare arendamist ühiselt. Palun lugege tähelepanelikult meetmelehti Koostöökogu veebist, ja kindlasti tulge nõustamisele. Võite juba üsna pea tulla oma projektimõtet tutvustama ja taotlemise tarvis nõu saama.  Palume ette registreeruda aadressil info@kogu.hiiumaa.ee. Pealegi saab taotleja nõustamisel käimise eest hindamisel lisapunkte. Meetmemahud selles voorus on suhteliselt väikesed, sestap ongi vaja oma taotlus väga täpselt läbi mõelda ja kirja panna. Palun kuni 31. jaanuarini teada anda, kui te plaanite esitada taotlust, mis läheneb summale või ületab 50 000 eurot. Vastavalt Koostöökogu strateegiale peab üldkoosolek kaaluma nii suure taotluse vajalikkust kogukonnale ja andma nõusoleku taotluse hindamiseks.

Palun tähele panna, et muutunud on ühisprojekti tegevuskava. See on tehtud kasutajasõbralikumaks ja loogilisemaks.

Nõustamised üle Hiiumaa toimuvad järgmiselt: 24 jaanuaril kl 16 gümnaasiumi auditooriumis; 25 jaanuaril kl 16.30 Kõrgessaare vallamajas; 26 jaanuaril kl 16.00 Suuremõisa lossis; 31. Jaanuaril kl 16.00 Käina vallamajas ja 1. Veebruaril kl 16 Emmaste vallamajas.

12.01.2017

11. jaanuaril kl 13 Tuuru majas (Vabrikuväljak 1 Kärdla) korraldas Hiidlaste Koostöökogu kõigile huvilistele tasuta koolituse riigihangete ja ühisprojektide läbi viimise teemal. Lektorid Keidi Kõiv, Aime Ilves, Marje Ääremaa ja Marek Treufeldt PRIAst.
Koolitus oli sisutihe ja kasulik kõigile projektide läbi viijatele ja tulevastele taotlejatele.

 

 

09.01.2017

MTÜ Hiiu Veis ja Lammas sai 2016 aasta esimeses taotlusvoorus toetust oma projektile „Kohalik toidupärand – hiiu viiuli kvaliteedikava ja tasuvusuuringute koostamine“. Projekti toel külastasid seltsi liikmed novembri lõpus Norra läänerannikul asuvat imekaunist Bergenit ja täna veel biosfääriala kandidaadiks pürgivat Nordhordlandi regiooni, kus läbi aegade on säilinud tava kuivatada lambaliha.
Reisi peamine eesmärk oli tutvust teha Norra vana traditsioonilise lamba tagakintsu „fenalår“ kuivatamise tehnoloogiaga. Meil oli võimalus näha nii väiksemahulist kui ka pisut suuremat tootmist. Päris suurtööstus sellise kvaliteediga toodet valmistada ei suuda, ükski suurtööstus ei saa endale lubada liha kuivamist 3 kuud nõutavates tingimustes. Väiksemad tootmised aga suudavad ja nende toodangul on hea minek. Just jõulude ajal on lambatoodete, ja eriti soolatud-kuivatatud lambaliha järgi turgudel suur nõudlus. See omamoodi käsitöönduslik lambasink on taskukohane ka tavalisele norrakale, pealegi hindavad nad ettevõtete toodangut, mis garanteerivad just selle traditsioonilise kvaliteedi ja maitse.

Pildil: Viiuligrupp kauni norra looduse taustal

06.01.2017

Hiidlaste Koostöökogu uue perioodi üheks eeskujulikuks projektiks on Käina Vallavalitsuse poolt taotletud - Orjaku-Nasva-Kaigutsi optilise kaabli jaotusvõrgu väljaehitamine lõpptarbijale kasutamiseks . Toetust saadi 22 482,5 eurot ja tööd on käinud juba suvi otsa. Tarbija, kelleks Hiiu Lehe artikli põhjal, on Nasva küla elanik Hannes Maasel, ütleb: "et kui lapsed on maailmainimesed, vajavad nad ülikiiret internetti ka lapsepõlvekodus käies". Hannes on kiire interneti saamiseks lepingutele alla kirjutanud ja oma silmaga valguskaablit ka näinud. Samuti on uue internetiga rahul Orjaku külaseltsi esindaja Margit Kääramees, kelle sõnul on otsad ühendatud ja info voolab ülikiirelt. Aga tööd alles käivad. Näiteks Kaigutsi külas ootab see rõõm alles ees. Külaelanik Ilmi Aksli ütleb: "Tehnik ühe korra juba käis, aga ei saanud signaali kätte". Loodame, et peatselt on uus tehnoloogia ka Kaigutsis.

Optiline kaabel, mille kaudu saab pakkuda ülikiireid internetiühendusi, veeti 32 Orjaku, Nasva ja Kaigutsi küla majapidamisse Leader programmi toel. “Kuulu järgi oli see ka selle aasta üks suuremaid hajaasustuses kiire internetiga liitumisi üle Eesti,” märkis Käina vallavanem Omar Jõpiselg. Suureks plussiks nimetas vallavanem asjaolu, et projekt viidi ellu paralleelselt ELASA põhivõrgu ehitusega. “Tänu sellele oli see tarbija jaoks umbes kolm korda odavam kui oleks tulnud iseseisev jaotusvõrgu ehitus,” hindas vallavanem. Projekti rahastas Leader programm enam kui 22 000 euroga, Käina vald panustas ligi 5000 eurot ja liitujad ise kokku pisut üle 6000 euro. “Lisaks maksis iga liituja oma kinnistul tehtud kaevetööde eest 100–900 eurot,” lisas vallavanem. Jõpiselg viitas, et osaliselt ka tänu sellele projektile uuendas Telia Kärdlas oma keskjaama, mis võimaldab juba lihtsamalt edasisi liitumisi, sh Käinas. 

Hiiu lehe poolt tehtud fotol on Hannes kiiret interneti paketti valimas

 

05.01.2017

Vahetult enne uut aastat valmis Keskkonnaametil meie biosfääriala tutvustav materjal, mille saate soovi korral endale kas salvestada või välja trükkida! E-voldik on pildirikas ja kerge lugeda, sest sisaldab lühivormis andmeid, mida kasulik teada. Peagi pidi sama materjal valmima ka inglise keeles.

21.12.2016

Soovime teile ilusat pühadeaega ja head uut aastat!