eesti english

Uudised

 

<< <  Lehekülg 2/90  > >>

07.03.2018

MAAELUVÕRGUSTIK annab teada: Neljas üle-eestiline avatud talude päev toimub päikeselisel juulikuisel pühapäeval, täpsemalt 22. juulil 2018. a.
Alates 6. märtsist on taludel/põllumajandusettevõtel võimalus oma osalemise soovist teada anda.
Sel aastal toimub nii talude registreerimine kui ka infopäevadele registreerumine avatud talude päeva ametliku veebilehe kaudu - www.avatudtalud.ee/et/talule. Tegelikult ei peagi olema klassikaline talu, et pakkuda külastajale huvitavat vaatamist ja kogemust.

Ka Hiiumaa talud ja ettevõtted on osalenud Avatud talude päeval. Eelmisel aastal osalesid : Alapiima talu, Lepaniidi talu (FIE Kaire Vannas), Luidja Tsirkusetalu ja Uue-Hendriku talu. Avatud talude päev annab hea võimaluse oma talu või ettevõtte reklaamimiseks ja toodangu müügiks. Kasuta seda võimalust!

07.03.2018

5. märtsil 2018.a. alustas tööd Eesti Leader Liidu uus tegevjuht Triin Kallas.

Liidu senine tegevjuht Piret Leskova jätkab kuni märtsikuu lõpuni tööd projektijuhina, et lükata hoog sisse EV100 tähistamisega seotud LEADER edulugude projektile.

Hiidlaste Koostöökogu on Eesti LEADER Liidu liige.

 

05.03.2018

Eesti ja Malta on jätkuvalt need ainumad riigis Euroopa Liidus, kel ei ole ühtegi toidutoodet EL geograafilise märgi kaitse alla anda. Mida Maltal tehakse, seda me ei tea, aga hiidlased on järjekindlalt tegutsemas eesti toidutoodete edendamiseks. Seni töötatakse kahe toote suunas: eesti sült ja hiiuviiul. Eesti sült sellepärast, et meie oma Hiiu Tootmine teeb praeguseks ainulaadset käsitöösülti pärandretsepti järgi. Ühtegi teist sellist poeriiulitelt leida ei ole. Protsess on liikunud järgiselt: läbi on viidud PRIA teadmussiirde meetme toel kaks seminari teema selgituseks ja partnerite leidmiseks, välja on antud voldik. Veebruari lõpus käis Hiiu Tootmise esindaja ministeeirumis, et alustada dokumentide vormistamist Euroopa Komisjonile. Dokumentide liikumise protseduur võtab umbes kaks aastat aega, sest avalikustamine ja kontrollimine võtab aega. Kui kõik õnneks läheb, siis on eesti süldi tootjatel võimalik saada toetust turundamiseks nii kodu-kui välismaal. Rääkimata sellest, et meil toodetud kvaliteetne toidutoode mõjub kogu saare mainele suisa soodsalt. 

7. märtsil, pidi Tartus toimuma Infopäev EL-i kvaliteedikavades ja siseriiklikult tunnustatud kvaliteedikavades osalemisest ning nende raames toodetud toodete teavitamis- ja müügiedendustegevuste toetuste tingimustest. Välja kuulutatud kuupäeval siiski infopäeva ei toimu, see lükkub edasi. Hiidlaste ettekannet loe aga siit

13. märtsil korraldab MTÜ Hiiu Veis ja Lammas seminari Kassari puhkekeskuses, et edasi minna hiiuviiuli projektiga. Projekti tulemusena valmib hiiuviiuli kvaliteedikava, misjärel me saame öelda, et eeldus põlise hiiu vinnutatud lambakintsu tootmiseks laiale nõudvale ostjaskonnale on tehtud. Kl 14 algaval seminaril jagab Liivimaa lihaveise kvaliteedikava koostamise kogemust Airi Külvet. Hiiumaa kogemust jagab Kaire Vannas Lepaniidi mahetallust, kes on nüüd ligi aasta katsetanud tootmiskõlblikku viiuliretsepti. Huvilise don oodatud.

 

19.02.2018

Tõesti, taotlusvoor meetmetele 3 ja 4  lõppes 16. veebruaril kl 16.00, mil PRIA e-keskkond enam taotlusi vastu ei võtnud. Välja kuulutatud meetmemaht jäi täies ulatuses kasutamata meetmes 3, kuhu laekus 5 taotlust mahus 56042,28 eurot. Meetme täituvuseks kujunes 74,72%. Keskmine toetus taotluse kohta 11208,46 eurot.

Meetmesse 4 laekus 4 taotlust mahus 98917,17 eurot, mis teeb meetme täituvuseks 109,91%. Keskmine toetus taotluse kohta 24729,24 eurot. 

Taotletud toetuste mahud projektidele on siin ära toodud esialgselt, sest järelpärimiste käigus võib juhtuda, et projekti omaosalus suureneb või toetussumma väheneb. Hindamiskomisjoni istung toimub 21. märtsil Hiiu maakondliku talituse (vana nimega maavalitsuse) saalis Leigri väljak 5. Ärakuulamise täpse aja teatame taotlejatele e-kirja teel. Iga taotluse kuulamiseks saab hindamiskomisjon eraldada taotlejale 10 minutit. 

12.02.2018

Hiidlaste Koostöökogu pani selle aasta TourEsti Hiiumaa esinduses õla alla kahel päeval, kui põhimass külastajaid kohal oli. Hiiumaad tutvustati kahes hallis: maakondade hallis oli turismile suunatud Hiiumaa ala; toiduhallis oli saarlastega kõrvuti kohal meie toidutootjad Hiiu Tootmine, Lest ja Lammas ning Hiiu Gourmet ja Tahe. Uudistajaid jätkus mõlemasse halli. "Seekord oli meie meelest külastajate arvu rekord", ütles Hiiumaa Turismiliidu juhatuse liige Ly Kaups. Rahvast oli tõesti palju liikumas, Hiiumaa vastu tunti huvi. Vaid mõni üksik ütles, et ta teab kedagi, kes ei ole veel Hiiumaal käinud. Enamus tuli siiski uurima, mis meil uut on. Ettevõtjad Kassari Puhkekeskus, DagenHause, Pihla talu panustasid nii Hiiumaa reklaamimiasele tervikuna kui ka oma firma eest seistes, tehes häid pakkumisi off-hooaja täitmiseks. Hooajavälisus on meie vast ehk suurim mure: kutsudes külalisi nautima kevadet ja sügist saame ehk pakkuda uut vaatepunkti Hiiumaale. Hästi läks Tiit Reisidel, kes Mamma-tuure pakkus. Mammaga seoses küsiti ka Hiiumaa esindusest lisaks tegevusi, et ühendada etendus muu kultuuri või looduse nautimisega.

NB! Kaas avõetud puuhalud olid Leigri hambatikkudeks mõeldud

06.02.2018

Alates 5. veebruarist on avatud 2018. aasta taotlusvoor, kus toetust saavad küsida omavalitsus, vabasektor ja ettevõtjad: Meede 3 "Uuenduslik kogukond" (meetme maht 75 000 eur) eesmärgiga: aktiivne ja eesmärgistatud koostöö uute teadmiste ja oskuste omandamiseks ja rakendamise.

Samuti on avatud Meede 4 "Arengukoostöö"  (meetme maht 90 000 eur), eesmärgiga: saare kogukonna jätkusuutlikku arengut toetav sihipärane ja tulemuslik arengukoostöö, .kuhu taotlema ootame ettvõtjaid ja vabaühendusi tingimusel, et partneriks on omavalitsus. Toetust antakse meetmest 4 ainult Hiiumaad tervikuna hõlmavate ja saare kui terviku arengule suunatud, lühiajaliste ja pikaajaliste kavade, sealhulgas rakenduskavade, koostamiseks ning elluviimiseks.

Minimaalne toetussumma mõlemal meetmel on 2000 eurot.  Sõltuvalt taotleja ja taotluse iseloomust võib toetus olla vähese tähtsusega abi.

Mittetulundusühingute, seltsingute,  sihtasutuste ja omavalitsuste projektide läbiviimist toetatakse kuni 90% ulatuses projekti abikõlblikest kuludest, tingimusel, et taotlejal ja taotlusel ei ole ärilist eesmärki, millisel juhul langeb toetus 60% ni. 

Taotlusvoor sulgub 16. veebruaril kl 16.00. (NB! kl 16.01 laekunud taotlusi ei lubata hindamisele).

25.01.2018

Uus e-PRIA keskkond, mis kindlasti on hea ja edumeelne, on hiidlaste poolt veel läbi proovimata. See-eest PAIK ehk Pandivere Arendus-ja Inkubatsioonikeskus, on juba esimese taotlusvooru eelmise aasta lõpus edukalt läbi viinud. Milleks siis Hiidlaste Koostöökogu esindus (Jan, Ilmi, Rita ja Reet) võtsid ette kogemustereisi 23-24. jaanuaril Tamsalusse ja lähiümbrusesse, et otse allikast küsida üle üksikasju, mida vaid kogemuse kaudu saab. Tuleb ju Hiidlaste Koostöökogu järgmine taotlusvoor 5-16. veebruaril ja hindamine märtsis läbi viia juba uues e-PRIA keskkonas.

Lisaks kontoris räägitule viisid Aivar Niinemäe ja Elle Allik meid vaatama piirkonna eduprojekte.

23.01.2018

Helsinkis 17-21. januaril toimunud turismimess Matka2018 oli nagu ikka Põhjamaade turismituru suursündmus. Üle 1000 reisikorraldaja üle 80 sihtkoha olid esindatud - nii ka Hiiumaa koos Saaremaaga. Eesti esindatus jäi küll kahvatuks, sest üles pandud laval kedagi eriti esinemas ei olnud, vaid AHAA keskus tegi tublisti pauku ja suitsu. Hiiumaa esinduses oli MTÜ Hiiumaa Turismliit (Hiiumaa-poolne põhikorraldaja), SA Tuuru ja turismiinfo kõrval esindatud ka Hiidlaste Koostöökogu Ilmi ja Reeda näol. Samuti olid kohal tublid saare ettevõtjad, kelle tulu turismist oleneb.

15.01.2018
Uuest aastast on Maamajanduse infokeskusel uus nimi, sest struktuurides toimus ümberstruktueerimine. Uus nimi on Maamajanduse analüüsi osakond | Maaelu võrgustikutöö osakondMaaeluministeeriumi valitsemisala riigiasutuse Maamajanduse Infokeskuse tegevus lõpetati alates 1. jaanuarist 2018. aastal ja senised tegevused koondati Põllumajanduseuuringute Keskusse.

Maamajanduse Infokeskuse senised ülesanded: põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi põllumajandustootjate majandustegevuse analüüsimiseks vajalikke andmete kogumine, töötlemine ja analüüsimine, maaelu- ja innovatsiooni võrgustikutöö ning põllumajandussektori konsulentidele kutset andmine koondati Põllumajandusuuringute Keskusesse. Ühtlasi võib kodulehelt lugeda ka Innovatsioonipartnerluse infokirja, mis on huvitav lugemine.