eesti english

Uudised

Külastuse kokku leppimiseks Hiidlaste Koostöökogu kontoris helistage või kirjutage
Jääme terveks!

 

<< <  Lehekülg 103/103 >> > 

22.12.2009

Ilmus Euroopa Maaelu Võrgustiku uudislehe detsebrinumber, milles käsitletakse järgmist:

Tulipunktis: Vesi – maaelu olemus; Euroopa Maaelu Võrgustiku raport: LEADER alamkomitee uudised, Rootsi esimene Maaelu auhinna võtja, veelehe arengud; Uudised: Maaelu arengu lisafondi projektid, Maaelu võrgustike regionaalne ja rahvusvaheline koostöö, Maaelu oskuste suurendamine Belgias, Ekspertabi EL mahesektorile, Põllumajandus- ja maaelupoliitikat juhib volinik Fischer Boel; Ringkäik liikmesriikides - Slovakkia.

Uudislehte saad lugeda siit: http://newsletter.enrd.eu/ruralnews7_en.pdf

16.12.2009

Eurostati andmeil täitis Eesti Maastrichti inflatsioonikriteeriumi 14:59, 16. detsember 2009 16. detsember 2009

Allikas: Eesti Pank

27.11.2009

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu kutsub praeguseid ja tulevasi liikmeid aastalõpu seminarile 11. detsember kl 16.00 (kuni orienteeruvalt kl 18.00) Rannapaargusse. Võtame kokku aasta jooksul tehtut ja rääkime tuleva aasta plaanidest.

25.11.2009

Hea algataja, juht ja kaasaja,
Elame äärmiselt põneval ajastul: ühed lahendavad päevakajalisi probleeme, teised otsivad uusi ideid, kolmandad unistavad värskest hingamisest. Üks on kindel: tulevikku vaatamine või väljakutsete lahendamine ükskõik millises valdkonnas eeldab üha enam erineva tausta, kogemuse ja valdkonna inimeste kaasamist. Sest koos on sageli sisukam, loovam, sünergilisem, edasiviivam.