eesti english

Uudised

Külastuse kokku leppimiseks Hiidlaste Koostöökogu kontoris helistage või kirjutage
Jääme terveks!

 

<< <  Lehekülg 101/103  > >>

07.04.2010

6. aprillil kutsusid Hiiumaa Turismiliit ja Hiidlaste Koostöökogu kohalikke kokki ja maismokki hiiu toidu päevale. Eesmärgiks oli koos mõelda, kuidas hiidlasele nii omaseid roogasid tänapäeval  külalisele pakkuda ja ka ise mitte unustada ema-emade tarkusi. Asjatundjateks olid palutud Õie Laksberg Soera Talust ja Heli Hahndorf, peatselt avatava Heltermaa Käsitöömaja perenaine, kelle juhatusel osalejad ka kokkasid uute ja vanade retseptide järgi. Tarvilist tarkust jagasid Helgi Põllo Hiiumaa Muuseumist ja Jüri Lauter Hiiumaa Veterinaarkeskusest. Imbi Nurmoja ja Omar Jõpiselg muljetasid Saaremaa LEADER grupi korraldatud Inglismaa kohaliku toidu õppereisil kogetust. Päeva lõpuks lepiti kokku uue õppepäeva korraldamises, seda nimelt koduköökides müügikõlbliku toodangu tingimuste selgitamiseks. Seminari kutsub siis kokku Hiidlaste Koostöökogu.

Sõin-jõin minagi, ja kõhu sain kõvasti täis!

01.04.2010

Aira Toss, Hiiumaa Metsaseltsi juhatuse esimees ja Hiiumaa erametsanduse tugiisik, on Postimehe lisas Sinui Mets üllitanud artikli "Hiiumaa metsaselts teeb loodusturismi arendamisel esimesi samme". Selles artiklis viidatakse ka EL LEADER meetmele esitatud projektitaotlusele, millest praeguseks teame, et Hiidlaste Koostöökogu hindamiskomisjon on selle heaks kiitnud.

Artiklit loe siit

29.03.2010

PRIA teavitab:

Seoses sellega,  et ajavahemikul 10. mai kuni 18. juuni 2010 on Leader meetme projektitaotluste vastuvõtt PRIA piirkondlikes teenindusbüroodes peatatud, nihkub ka taotlejate jaoks projektitaotluste PRIA-le esitamise tähtaeg.

Leader määruse järgi on taotlejal õigus esitada taotlus ning vajalikud taotlusdokumendid PRIA-le kahe kuu jooksul ning põhjendatud juhtudel nelja kuu jooksul arvates kohaliku tegevusgrupi poolt taotluse heakskiitmise kuupäevast.

Sisuliselt tähendab see seda, et periood, kui taotlusdokumentide  vastuvõtt on peatatud, ei lähe taotlejale taotluse PRIA-le esitamise kahe kuu arvestuse sisse.

Selle perioodi võrra (10.05-18.06) võivad taotlejad projektitaotlusi PRIA-sse hiljem esitada. Oluline on, et kui vastuvõtu peatamise aeg välja arvata, ei ületaks periood tegevusgrupi heakskiidust dokumentide PRIA-sse esitamiseni kahte kuud.


28.03.2010

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu (viitenumber 400008390022) annab käesolevaga teada, et heaks on kiidetud Hiiumaa integreeritud arengustrateegia 2008-2013 meetmete 2010.a I taotlusvooru tulemused.
Esimeses taotlusvoorus oli avatud kolm meedet:

* meede 1 "ühistegevuse toetamine"
* meede 4 "projektide ettevalmistamise toetus"
* meede 6 "elukeskkonna investeeringud"

Taotluse edasise menetlemise korra järgi on heakskiidu saanud taotlejatel õigus esitada oma projekt koos Hiidlaste Koostöökogu kinnituskirjaga PRIA Käina kontorisse LEADER rahastuse taotlemiseks kuni 21. maini 2010. Samas palume silmas pidada, et *PRIA katkestab ajavahemikuks  10.mai - 18. juuni* /Leader/ taotluste vatsuvõtmise, mis tähendab et taotlejad kes 10.maiks ei jõudnud dokumente PRIAsse sisse viia võivad seda teha ka ajavahemikul 19.juuni - 30.juuni.

28.03.2010
Muudatuse sisuks on, et kõik investeeringumeetmete taotlemisel nõutavad dokumendid ja andmed tuleb PRIA-le ära esitada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul. Põhjalikumalt on kõike selgitatud juuresolevas artiklis, mis on mõeldud klientide teavitamiseks.
19.02.2010
Maamajanduse Infokeskuse maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakond korraldab 28. aprillil - 01. mail 2010 koostöös Soome ja Saksamaa maaeluvõrgustikega maanoorsoo teemalise Leader õppereisi Saksamaale. Külastatakse kahe Leader tegevusgrupi piirkonda: LAG Bad Kissingen ja LAG Z.I.E.L Kitzingen, mis asuvad Baireimaa põhjaosas Saksamaal.
18.02.2010
MTÜ Hiiukala, kes rakendab Hiiumaal EL Kalandusfondi meedet Kalanduspiirkondade säästev areng, üllitas teabelehe, kus antakse teada toetatavatest tegevustest ja nende rahastamisvõimalustest Hiiumaal läbi EL Kalandusfondi. Samas antakse nõu, kuidas projekti ettevalmistada ja milliseid dokumente taotluse juurde on vaja esitada. Voldikut saab Tuuru-majast, samas asub ka kala-LEADERi kontor.
10.02.2010

4. veebruari õhtul lõppes Hiidlaste Koostöökogus LEADER meetmete I vooru taotluste vastuvõtmine. Koostöökogu tegevuskeskusesse Tuuru-majas  toodi kokku 90 taotlust (2009.aastal 46).

Kolmes meetmes kokku on raha 5 miljonit krooni, hiidlastest taotlejad küsivad oma ideede realiseerimiseks ca 11 miljonit. Meetmesse 1 „Ühistegevuse toetamine“ laekus 32 projekti ca 2,1 miljoni eest; meetmesse 4 „Projektide ettevalmistamise toetus“ 26 projekti ca 3,3 miljoni eest ja meetmesse 6 „Elukeskkonna investeeringud“ 32 projekti ca 5,6 miljoni krooni eest.

08.02.2010
Euroopa Komisjon kuulutas täna ametlikult välja ELi mahetootelogo konkursi võitja. Ligikaudu 130 000 inimest valis viimase kahe kuu jooksul Internetis kolme finalisti hulgast välja uue mahelogo. Võitnud kavandi kujundas Saksamaal õppiv Dusan Milenkovic, kelle nn Eurolehekest kujutav logo sai 63% kõigist häältest. Alates 1. juulist 2010 peavad ELi mahelogo kandma kõik pakendatud mahetooted, mis on toodetud ELi liikmesriikides ja vastavad vajalikele normidele. Logo lisamine imporditud toodetele on vabatahtlik. ELi logo kõrval võivad tooted kanda muid eraviisilisi, piirkondlikke või riigisiseseid logosid. Lähinädalatel muudetakse ELi mahepõllumajanduse määrust ja uus logo lisatakse ühte selle lisadest
05.02.2010
Krista Kõiv, Maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakonna juhataja kirjutab: ”Saadan teile eelinfo korras teate 16. veebruaril 2010.a. Tallinnas toimuvast ettevõtluspäevast. Lisan registreerumiseks lingi http://www.ulemistecity.ee/est/citytodays/?newsID=615