eesti english

Uudised

Hiidlaste Koostöökogu kontor on taas avatud Vabrikuväljak 1 teisel korrusel. Külastuse kokku leppimiseks helistage või kirjutage info@kogu.hiiumaa.ee.
Jääme terveks!

 

<< <  Lehekülg 101/102  > >>

25.01.2010

Euroopa Keskkonnapoliitika Instituut avaldas täna põllumajanduse keskkondliku ja sotsiaalse tähtsusega hüvede aruande, mille kohaselt ei pakuta kõrgelt hinnatud üldkasutatavaid hüvesid veel täies ulatuses.

14.01.2010

Tartu, 14. jaanuar 2010 – Vabariigi Valitsus kiitis tänasel istungil heaks eesmärgid Euroopa Liidus Hispaania eesistumisperioodil 2010. a I poolaastal. Kokku sõnastas valitsus 5 Eestile olulist teemat.

13.01.2010

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu juhatus võttis vastu otsuse, millega antakse PRIAle teada, et kõiki 2009. aasta heaks kiidetud projekte tohib läbi viia kuni kahe aasta jooksul alates projekti kinnitamisest PRIAs

12.01.2010

Euroopa maaeluvõrgustiku Leader allkomitee on loomas FOOKUSGRUPPE, mille peamine eesmärk on arutada Euroopa tasandil Leader meetme rakendamise kitsaskohtade üle, leida lahendusi, jagada omavahel informatsiooni / praktikaid, mis oleks abiks tõstatatud probleemide lahendamisel. Leader allkomitee liikmed on ühiselt valinud välja järgnevad Leader-lähenemise põhielemendid, mille rakendamist arutada

  • Altpoolt tulev algatus (fookusgrupp 1)
  • Uuenduste tegemise soodustamine (fookusgrupp 2)
  • Rahvusvaheline koostöö (fookusgrupp 3)
06.01.2010

Hiidlaste Koostöökogu korraldab LEADER programmi 2010. aasta I taotlusvooru võimaluste tutvustamiseks järgmised teabepäevad:

12. jaanuaril 2010 kell 14.00 – Kärdlas Tuuru majas
13. jaanuaril 2010 kell 17.30 – Hellamaa perekeskuses
14. jaanuaril 2010 kell 17.00 – Sõru muuseumis
18. jaanuaril 2010 kell 18.00 – Lauka külaseltsi majas
21. jaanuaril 2010 kell 16.00 – Käina vallamajas


Infopäevadel tutvustatakse I taotlusvoorus avanevate meetmete võimalusi ja ajakava ning 2010. aastast jõustuvaid muudatusi. Kogemusi jagavad 2009.aastal heakskiidetud projektide eestvedajad.

Oodatud on nii kogenud- kui uued projektitaotlejad, Hiidlaste Koostöökogu liikmed, mittetulundusühingute, sihtasutuste, seltsingute ning omavalitsuste esindajad ja ettevõtjad.

05.01.2010

Juurde on tulnud üks lisadokument, mis projektitaotlejatel tuleb esitada PRIAle koos taotlusega. Rahandusministeerium edastas PRIAle kirja, milles teavitatakse PRIAt vajadusest kuni 2010. a lõpuni arvestada vähese tähtsusega abi andmisel ka taotlejale varem antud piiratud summas riigiabiga ("Ajutine ühenduse riigiabi meetmete raamistik praeguses finants- ja majanduskriisis rahastamisele juurdepääsu toetamiseks" (ELT C 16, 22.01.2009, lk 1-9)).

04.01.2010

Seoses taotlusvooru avamisega toimub 15. jaanuaril Pärnus (Villa Wesset, Supeluse 26) Eesti – Läti programmi infopäev. Programm toetab projekte, mis keskenduvad koostööle lätlastega ning mille eesmärgiks on ühiselt lahendada piiriülest lähenemist vajavaid probleeme.

22.12.2009

 

Ilusaid Jõule ja päästvaid ideid uueks aastaks!
Soovib: Hiidlaste Koostöökogu tegevuskeskus. 

22.12.2009

Ilmus Euroopa Maaelu Võrgustiku uudislehe detsebrinumber, milles käsitletakse järgmist:

Tulipunktis: Vesi – maaelu olemus; Euroopa Maaelu Võrgustiku raport: LEADER alamkomitee uudised, Rootsi esimene Maaelu auhinna võtja, veelehe arengud; Uudised: Maaelu arengu lisafondi projektid, Maaelu võrgustike regionaalne ja rahvusvaheline koostöö, Maaelu oskuste suurendamine Belgias, Ekspertabi EL mahesektorile, Põllumajandus- ja maaelupoliitikat juhib volinik Fischer Boel; Ringkäik liikmesriikides - Slovakkia.

Uudislehte saad lugeda siit: http://newsletter.enrd.eu/ruralnews7_en.pdf

16.12.2009

Eurostati andmeil täitis Eesti Maastrichti inflatsioonikriteeriumi 14:59, 16. detsember 2009 16. detsember 2009

Allikas: Eesti Pank