eesti english

Uudised

Külastuse kokku leppimiseks Hiidlaste Koostöökogu kontoris helistage või kirjutage
Jääme terveks!

 

<< <  Lehekülg 100/102  > >>

21.04.2010
Toomas Kokovkini tehtud pilte sündmuselt vaata Fotokogu lehelt
http://www.fotokogu.com/T6rvaahi/index.html
19.04.2010

Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus kutsub Teid taas osalema Linnar Viigi Innovatsioonijuhtimise meistriklassi, mis on mõeldud organisatsiooni tipp-ja keskastmejuhtidele.

Innovatsiooni meistriklassi viib läbi ettevõtja ning õppejõud, Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituudi nõukogu liige, Põhjamaade Investeerimispanga arendusnõukogu liige, analüütik ja koolitaja Linnar Viik. Linnaril on ligi 20-aastane kogemus innovatsiooni juhtimisest erinevas arengufaasis, erineva suurusega organisatsioonidest ning erinevates sektorites tegutsevatest ettevõtetest.

13.04.2010
Euroopa Komisjon käivitas täna konkursi, et selgitada välja konkurentsivõime ja uuendustegevuse programmi raames 35 miljoni euro ulatuses rahastatavad ökoinnovatsiooniprojektid.
12.04.2010

Katre Kets Põllumajadnusministeeriumist teavitab: „Anname Teile teada, et Põllumajandus­ministeerium on kinnitanud OÜ Geomedia poolt koostatud ja AS Ecoprint poolt kujundatud trükise "Soovitusi kohaliku tegevuspiirkonna strateegia arendamiseks Leader-meetme raames".
Oleme kinnitatud trükise saatnud edasi trükikotta ja valmis raamatud peaksid Põllumajandusministeeriumisse jõudma aprilli kuu jooksul. Kohe kui raamatud on kohal teavitame Teid kuidas Te need kätte saate.
Saadan lingi Põllumajandusministeeriumi kodulehele, kust on võimalik Leader trükist alla laadida ja lugeda: http://www.agri.ee/kasulik-materjal/ .Trükise leiate lehe alumisest osast trükiste osa alt, klikates esimesele trükisele.
NB: erilist tähelepanu trükises, lisaks muidugi kõikidele teistele olulistele osadele, palun pöörata hindamisprotsessi osale projektide menetlemisel!

12.04.2010
Järgmisel laupäeval, 17. aprillil on Tartu Lõunakeskuses Läänemaa päev, mis viib Tartusse üle 300 läänemaa inimese. Lõunakeskusesse paigutatud purjede all tutvustatakse Läänemaa loodust ja kultuuri, suvesündmusi ja külastuskohti, kohal on Läänemaa ettevõtted. Kaasa võetakse supersoodsad pakkumised Lõunakeskusest läbi astujaile ning palju põnevat tegutsemiseks - alates ponidest ja miniloomadest kuni viltimise, kunstitegemise ja filmiprogrammini.
07.04.2010

6. aprillil kutsusid Hiiumaa Turismiliit ja Hiidlaste Koostöökogu kohalikke kokki ja maismokki hiiu toidu päevale. Eesmärgiks oli koos mõelda, kuidas hiidlasele nii omaseid roogasid tänapäeval  külalisele pakkuda ja ka ise mitte unustada ema-emade tarkusi. Asjatundjateks olid palutud Õie Laksberg Soera Talust ja Heli Hahndorf, peatselt avatava Heltermaa Käsitöömaja perenaine, kelle juhatusel osalejad ka kokkasid uute ja vanade retseptide järgi. Tarvilist tarkust jagasid Helgi Põllo Hiiumaa Muuseumist ja Jüri Lauter Hiiumaa Veterinaarkeskusest. Imbi Nurmoja ja Omar Jõpiselg muljetasid Saaremaa LEADER grupi korraldatud Inglismaa kohaliku toidu õppereisil kogetust. Päeva lõpuks lepiti kokku uue õppepäeva korraldamises, seda nimelt koduköökides müügikõlbliku toodangu tingimuste selgitamiseks. Seminari kutsub siis kokku Hiidlaste Koostöökogu.

Sõin-jõin minagi, ja kõhu sain kõvasti täis!

01.04.2010

Aira Toss, Hiiumaa Metsaseltsi juhatuse esimees ja Hiiumaa erametsanduse tugiisik, on Postimehe lisas Sinui Mets üllitanud artikli "Hiiumaa metsaselts teeb loodusturismi arendamisel esimesi samme". Selles artiklis viidatakse ka EL LEADER meetmele esitatud projektitaotlusele, millest praeguseks teame, et Hiidlaste Koostöökogu hindamiskomisjon on selle heaks kiitnud.

Artiklit loe siit

29.03.2010

PRIA teavitab:

Seoses sellega,  et ajavahemikul 10. mai kuni 18. juuni 2010 on Leader meetme projektitaotluste vastuvõtt PRIA piirkondlikes teenindusbüroodes peatatud, nihkub ka taotlejate jaoks projektitaotluste PRIA-le esitamise tähtaeg.

Leader määruse järgi on taotlejal õigus esitada taotlus ning vajalikud taotlusdokumendid PRIA-le kahe kuu jooksul ning põhjendatud juhtudel nelja kuu jooksul arvates kohaliku tegevusgrupi poolt taotluse heakskiitmise kuupäevast.

Sisuliselt tähendab see seda, et periood, kui taotlusdokumentide  vastuvõtt on peatatud, ei lähe taotlejale taotluse PRIA-le esitamise kahe kuu arvestuse sisse.

Selle perioodi võrra (10.05-18.06) võivad taotlejad projektitaotlusi PRIA-sse hiljem esitada. Oluline on, et kui vastuvõtu peatamise aeg välja arvata, ei ületaks periood tegevusgrupi heakskiidust dokumentide PRIA-sse esitamiseni kahte kuud.


28.03.2010

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu (viitenumber 400008390022) annab käesolevaga teada, et heaks on kiidetud Hiiumaa integreeritud arengustrateegia 2008-2013 meetmete 2010.a I taotlusvooru tulemused.
Esimeses taotlusvoorus oli avatud kolm meedet:

* meede 1 "ühistegevuse toetamine"
* meede 4 "projektide ettevalmistamise toetus"
* meede 6 "elukeskkonna investeeringud"

Taotluse edasise menetlemise korra järgi on heakskiidu saanud taotlejatel õigus esitada oma projekt koos Hiidlaste Koostöökogu kinnituskirjaga PRIA Käina kontorisse LEADER rahastuse taotlemiseks kuni 21. maini 2010. Samas palume silmas pidada, et *PRIA katkestab ajavahemikuks  10.mai - 18. juuni* /Leader/ taotluste vatsuvõtmise, mis tähendab et taotlejad kes 10.maiks ei jõudnud dokumente PRIAsse sisse viia võivad seda teha ka ajavahemikul 19.juuni - 30.juuni.

28.03.2010
Muudatuse sisuks on, et kõik investeeringumeetmete taotlemisel nõutavad dokumendid ja andmed tuleb PRIA-le ära esitada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul. Põhjalikumalt on kõike selgitatud juuresolevas artiklis, mis on mõeldud klientide teavitamiseks.