eesti english

Uudised

 

<< <  Lehekülg 1/99  > >>

10.12.2019

Kuku-raadio just nii soovitabki, tuues esile Hiiumaa head maitsed ja toredad inimesed. Ja nüüd ongi nii, et tulles Hiiumaale on kui oleks juba tuttavad ees! Tead, kelle jogurtit ja juurikat osta, tead, miks on rohumaal kasvanud veise- ja lambaliha just söömiseks parim, ning saad soovituse, millistes restodes on hea liha saadaval üle Hiiumaa. Saade Reisirada  toobki eestlase raadiosse järekuulamise võimalusega teadmise saarest, kus paneb laenatud kits aluse ettevõtlusele ja eksisteerib õunakasvatusdünastia. Kus õpitakse mesilastelt, räägitakse õllelugu, valmib Eesti suurim leib ja korendusaiast saab auhinnatud pakendidisain ning mis on Hiiu viiul ja Pariisi kohvik. REISIRADA ilmus esimest korda pühapäeval, 8. detsemvbril kell 4, saatejuht Thea Karin.

Fotol mahetalunik Kaire ja reporter Thea

 
03.12.2019

Selle aasta Käsitööseltsi poolt korraldataval talvisel omatoodangu laadal saad lisaks jõuluvana kotti potsatavatele kingitustele veelgi rohkem tuttavaks Hiiumaa toidu väiketootjatega. Nendest, keda laadal müügiplatsil kohata võid, on juba üsna pikk nimekiri. Aga lisaks tavalisele tutvustusele esitleb Käsitööselts laadal meie toidutootjaid ja nende tooteid üksipulgi ning saad maitsta häid hiiumaa toidunäidiseid. Mõni hea toode on ehk jäänud proovimata, ja sestap ka ostmata, et ei ole osanud tähele panna, või ongi nii uus, et ei ole veel saanudki mekkida. Tule 13. ja 14. detsembril Kärdla Kultuurikeskusesse jõulaadale ja vaata kõike oma silmaga ja maitse mõnuga.

Fotol: aasta oli siis 2017. Tule ja uudista, mis nüüd teisiti on!

03.12.2019

Eesti teadus- ja arendusasutuste koostöövõrgustiku Adapteri selleaastane suursündmus toimus 14. novembril Tartus, kus leidis aset koostööfestival “Kõik söögiks!”, mis keskendus toiduainete tootmise, keskkonna ja toitumise temaatikale. Festivali märksõnad -  tootmine, keskkond, toitumine.

Hiidlaste koostöökogu ei jäänud samuti festivalist kõrvale. Ja õigesti tegime. Sündmus oli esinduslik, aga ühtlasi õpetlik ja suunda näitav. Nüüd saadeti osavõtjaile ettekandeid tagantjärele üle kuulamiseks, mida peame kohuseks laiale hiidlaste kogukonnale jagada. Soovitame võtta need mõned tunnid, et süveneda. Ja ei pea ju ühe korraga kõike vaatama, vaid saab järelvaatamisel koormust jagada. 

Pildil esindas sööjate poolt Sirje Potisepp ja söögipakkujate rollis oli Kaja Antons Hiiumaa Köögist ja Pagarist 

25.11.2019
Sel aastal küsisime Hiiumaa algkoolide lastelt: Mis on sinu lemmiktoit? Mida me sööme siin tuulisel saarel kevadel, suvel, sügisel või talvel? Kas maitset saab pildile panna? Emmaste, Käina, Kärdla, Suuremõisa ja Lauka lapsed igatahes teavad, mis on kohalik toit ja kuidas Külade maitseid ja oma kodu joonistada.

Sarnase kalendri oma külade maitsetest teevad ka Horvaatia, Küprose, Portugali ja Soome lapsed, sest nende maade külade toitutootjad on nüüd juba kahe aasta jooksul koos käinud tutvust tegemas üksteise toidu ja maitsetega. 2018. aasta sügisel külastasime Torres Nuovosi külas Portugalis kuivatatud puuviljade laata; 2019. aasta kevadel olime Starigradi laadal Horvaatias; 2019. aasta augustis tõime partnerid Hiiumaale Kohvikutepäevale; sama aasta septembris kohtusime Statose külalaadal Küprosel ja viimaks 2020. aasta märtsis oleme Leineperis Pori lähistel Soomes. Meie kohtumiste eesmärgiks oli uurida, kuidas saavad kohalikud külad kõige paremini oma kodukanti turundada. Kas laadad ja sellega kaasnevad sündmused võiksid olla põhjuseks, et külastajad tulla võiksid? Mida me saame teineteiselt õppida, et kohaliku toidu laat oleks huvitav ja ettevõtjale kasulik?

 

20.11.2019

20. novembril 2019 tegi Riigikohus pressiteate, mida igast kohtulahendist ei tehta, pigem olulisematest. 

Riigikohtu halduskolleegium jättis rahuldamata Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA)  kassatsioonkaebuse vaidluses MTÜ Halulaev toetuse üle. Kolleegiumi hinnangul ei pea iga avalikke huve edendav vabatahtlik ühing järgima riigihangete seadust. Lisaks selgitas kolleegium, et lihthanke korraldamisel ei kehti tavapärased ranged reeglid. Riigihankes osalemise tingimuste vajalikkuse hindamine on esmajoones hankija ülesanne. Oluline on, et menetlus oleks läbipaistev ning et pakkujaid koheldaks võrdselt.

Riigikohtusse jõudnud vaidluses määras PRIA MTÜ-le Halulaev projektitoetuse 31 737 eurot halulaeva tehnosüsteemide ostuks ja paigaldamiseks. Süsteemide soetamiseks korraldas ühing lihthanke. Hilisema otsusega jättis PRIA ühingule määratud toetusest maksmata ligikaudu 5700 eurot ehk 25 protsenti. PRIA otsuse järgi rikkus MTÜ Halulaev riigihanke nõudeid. Ühing nõudis pakkujatelt varasemat ajalooliste laevade ehitamise või remontimise kogemust ning ei määranud kindlaks pakkumuste kvaliteedi hindamise kriteeriume.

MTÜ Halulaev esitas PRIA otsuse tühistamiseks kaebuse, mille ringkonnakohus rahuldas. Riigikohus jättis ringkonnakohtu otsuse jõusse, kuid täiendas selle põhjendusi. Halduskolleegium selgitas, et projektitoetuse taotleja peab järgima riigihangete seadust, kui ta on hankija riigihangete seaduse tähenduses. Praegusel juhul pidasid nii PRIA kui kohtud MTÜ-d ekslikult hankijaks. Iga vabatahtliku huvitegevusena avalikke huve edendav ühing ei ole hankija riigihangete seaduse mõttes ja seda ka juhul, kui selle tegevust toetatakse avalikest vahenditest.

19.11.2019

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek toimub E 25.11.2019 kl 16.00 Käinas Hiiu mnt 11 Rannu Pubi-Hotellis, kvoorumi puudumisel samas kl 16.15 

Päevakorras:

19.11.2019

Integeeritud arengukava, mille alusel Hiidlaste Koostöökogu rakendab LEADER meedet Hiiumaal, toetub tugevasti UNESCO programmi Inimene ja Biosfäär eesmärkidele. Oleme ju alates 1990. aastast üks, nüüd juba ligi 700 piirkonnast maailmas, kus inimese ja looduse jätkusuutlikku koosolemist läbi viiakse. Teame isegi, milliseid käänakuid on olnud sellel teel, alates rõõmust, et nüüd ei saa okupant meie saart rohkem lagastada, täieliku eituseni teemal "nüüd ei tohi enam hagu ka metsast korjata", kuni tõdemuseni, et meie elu siin saarel saame järgnevatele põlvedele vaid meie ise ja praegu säilitada. Hea, et on tõusnud südamevalu ja  arutelu looduse säilimise üle, samas halb, et säärane arutelu üldse vajalik on. 

Nagu iga teinegi meetod, nii ka biosfääriprogramm on arengus muutuv. Iga 10 aasta järgi tuleb programmialal oma arengukava sõnastada ja uuesti UNESCO sertifikaat taotleda. See aeg on mõne aasta pärast käes. Sestab kutsubki Lia Rosenberg, meie biosfäärispetsialist uue arengukava protsessis kaasa lööma:

Loomisel on Lääne-Eesti saarte biosfääriala uus arenguprogramm aastateks 2021-2030. Olete oodatud kaasa mõtlema ja panustama uue programmdokumendi valmimise protsessis. Hiiumaal, Tuuru maja II k õppeklassis esmaspäeval 02. detsembril kell 13.00

Koos otsime vastuseid küsimustele:
1. Millised on Biosfääriala prioriteedid kogukonna huvide seisukohast 

2. Millised on kogukondade konkreetsed huvid, probleemid ja kitsaskohad. Tänane olukord, muutuste vajadus

3. Milline võiks olla kogukonna liikmete konkreetne panus ehk tegevused, mis sobivad kokku biosfääri programmi olemusega

15.11.2019

Hiiumaal on nii hea toit, et seda on lausa patt ainult omale hoida. Sestap tegi Hiidlaste Koostöötöökogu taotluse PRIA meetmesse lühikeste tarneahelate ja müügiedenduse toetuseks. Õnneks PRIA meie taotlust oktoobrist alates rahastab, mistap oleme valmis järgnevate aastate jooksul Hiiumaa toidu heaks ette võtma huvitavat ja kasulikku tegevust. Juba sel aastal on oodata Tallinna jõuluturul Hiiumaa letti, mida toimetab MTÜ Hiiumaine toit. Olete kõik oodatud alates 15. novembrist kuni järgmise aasta kolmekuningapäevani külastama Raekojaplatsil järjekordset Hiiumaa Saatkonda, sest Telliskivis igati õnnestunud formaat on tõestanud, et see meeldib ka toidunautlejatele. Lisaks on tulemas raadiosaateid, trükiseid ja praamireklaami, mis kõik edendavad ja kutsuvad ostma Hiiumaa toitu. Kutsume üles hiiumaise toidu tootjaid ühinema meie programmiga, et Hiiumaa nimi ja tema toit oleksid sööjatele tuttavad ja omased.

Pildil on jõuluturu Hiiumaa saatkonna saadik Margit Pruul juba ootamas ostjaid

28.10.2019
Kes oleks võinud ette teada, et kui Hiidlaste Koostöökogu hindamiskomisjon 2009. aastal kiitis heaks Hiiumaa Teabekapitali taotluse Hiiumaa kirjandusleksikoni koostamiseks, läheb tervelt kümme aastat, enne kui sünnib üks Eesti kirjanduse uurimusloo mammutteos. Kirjandusloolase Vaapo Vaheri kaheköiteline ja ligi 1800-leheküljeline suurteos "Hiiumaa kirjanduse lugu" on küll mahukaim regionaalset kirjandust käsitlev uurimus, mida pole ühelgi teisel Eesti piirkonnal, kuid ka Eesti tasandil üldiselt annab otsida teist sarnase mahuga uurimust. "Materjali tuli lihtsalt nii palju, nii palju huvitavat igaühe kohta, et hakkas kooruma ja algul oli mõeldud 800-leheküljeline heas usus see Hiiumaa kirjanduse ajalugu, aga näe, tuli kaks korda rohkem ja tuleks võib-olla veel, kui me poleks tõmmanud punast joont ette, et siit tuleb nüüd lõpetada," rääkis Vaher ERRile raamatu pidulikul avamisel 26. oktoobril 2019 Kärdla Kultuurikeskuse saalis. 

Raamatu kirjastanud mittetulundusühingu Hiiumaa Teabekapital juhatuse liige Aivi Telvik ütles samuti ERRile, et teos on hiidlaste kultuuriloos väga olulisel kohal. "See on hindamatu väärtus. Sellist asja talletada ja oma järgnevatele põlvedele edasi anda, see on nii suur väärtus, et sellel vast vist ei olegi hinda," lausus ta.

Vaapo signeerimas Hiiumaa kirjanduse loo raamatuid. Toomas Kokovkini foto 

 

17.10.2019

Hiidlaste Koostöökogu rahvusvahelise koostööprojekti OFF GRID järjekordne partnerite kohtumine toimus Soomes Säkylä ja Vaasa piirkonnas 07.- 11.10.19.

Kristalliranta 2019