eesti english

Uudised

Feb 19, 2018

Taotlusvoor läbi, osa raha jäi küsimata


Tõesti, taotlusvoor meetmetele 3 ja 4  lõppes 16. veebruaril kl 16.00, mil PRIA e-keskkond enam taotlusi vastu ei võtnud. Välja kuulutatud meetmemaht jäi täies ulatuses kasutamata meetmes 3, kuhu laekus 5 taotlust mahus 56042,28 eurot. Meetme täituvuseks kujunes 74,72%. Keskmine toetus taotluse kohta 11208,46 eurot.

Meetmesse 4 laekus 4 taotlust mahus 98917,17 eurot, mis teeb meetme täituvuseks 109,91%. Keskmine toetus taotluse kohta 24729,24 eurot. 

Taotletud toetuste mahud projektidele on siin ära toodud esialgselt, sest järelpärimiste käigus võib juhtuda, et projekti omaosalus suureneb või toetussumma väheneb. Hindamiskomisjoni istung toimub 21. märtsil Hiiu maakondliku talituse (vana nimega maavalitsuse) saalis Leigri väljak 5. Ärakuulamise täpse aja teatame taotlejatele e-kirja teel. Iga taotluse kuulamiseks saab hindamiskomisjon eraldada taotlejale 10 minutit. 

Kahjuks ei saa me meetmemahtusid taotlusvooru keskel muuta, jääb vaid lohutada, et järgmisel aastal avanevad samad meetmevoorud taas.