eesti english

Uudised

Feb 6, 2018

Hiidlaste Koostöökogu LEADER taotlusvoor avatud


Alates 5. veebruarist on avatud 2018. aasta taotlusvoor, kus toetust saavad küsida omavalitsus, vabasektor ja ettevõtjad: Meede 3 "Uuenduslik kogukond" (meetme maht 75 000 eur) eesmärgiga: aktiivne ja eesmärgistatud koostöö uute teadmiste ja oskuste omandamiseks ja rakendamise.

Samuti on avatud Meede 4 "Arengukoostöö"  (meetme maht 90 000 eur), eesmärgiga: saare kogukonna jätkusuutlikku arengut toetav sihipärane ja tulemuslik arengukoostöö, .kuhu taotlema ootame ettvõtjaid ja vabaühendusi tingimusel, et partneriks on omavalitsus. Toetust antakse meetmest 4 ainult Hiiumaad tervikuna hõlmavate ja saare kui terviku arengule suunatud, lühiajaliste ja pikaajaliste kavade, sealhulgas rakenduskavade, koostamiseks ning elluviimiseks.

Minimaalne toetussumma mõlemal meetmel on 2000 eurot.  Sõltuvalt taotleja ja taotluse iseloomust võib toetus olla vähese tähtsusega abi.

Mittetulundusühingute, seltsingute,  sihtasutuste ja omavalitsuste projektide läbiviimist toetatakse kuni 90% ulatuses projekti abikõlblikest kuludest, tingimusel, et taotlejal ja taotlusel ei ole ärilist eesmärki, millisel juhul langeb toetus 60% ni. 

Taotlusvoor sulgub 16. veebruaril kl 16.00. (NB! kl 16.01 laekunud taotlusi ei lubata hindamisele).

Vaata lähemalt Koostöökogu kodulehel Abiks taotlejale vajalike dokumentide vorme, pane ennast kirja nõustamisele aadressil info@kogu.hiiumaa.ee või telefonil 53420425. Pea meeles, et taotlus tuleb sisestada uues e-PRIAS, kuhu esmakordne taotleja peab end enne tegema kliendiks.