eesti english

Uudised

Dec 27, 2017

Lõppeva aasta kokkuvõte projektide arvestuses


PRIA saadab tegevusgruppidele iga nädal statistikat projektide rahalise täitmise seisu kohta. 25. detsembri seisuga oli Hiidlaste Koostöökogu poolt aastatel 2016-2017 heaks kiidetud taotlustest PRIA  arvestuses 43 taotlust. Nendest on 11 lõpetatud, st viimane lõplik kuluaruanne esitatud. 2016 aastal heaks kiidetud projektidel on aega veel umbes pool aastat, et oma tegevus lõpetada: Investeeringuprojektide (ettevõtjatel meetmest 1 ja vabaühenduste ning avalikul sektoril meetmest 2) lõpukuupäev oleneb PRIA poolt saadetud positiivse otsuse kuupäevast arvestatult 24 kuu pärast. Ühistöö ja Arengukoostöö (meetmed vastavalt 3 ja 4) projektid võivad kesta kauem - kokku 2-4 aastat. Palume taotlejatel olla täpsed oma tegevusplaanide kujundamisel, sest PRIA poolt tähtaja pikendamist oodata ei ole. 

Lõpetatud on ka üks koostööd ettevalmistav projekt nn 5 meetmest Koostöö, ehk Koostöökogu enda taotlus. Selleks oli Koostööprojekti ettevalmistav taotlus Kohalik toit ja rohemajandus, mille viisime läbi koostöös Skane ja Bornholmi tegevusgruppiga. Käisime 2016 aasta kevadel Bornholmil (Taani) uurimas, mida on võimalik õppida rohemajanduse (energeetika, jäätmekäitlus, kohaliku ressurssi kasutamine) alal ühe omavalitsuse tingimustes; ja kuidas viib Lõuna-Rootsi läbi kohaliku toidu edendamise programmi, sh pärandtoidu toetamist. Õppereisi toetas Põhjamaade MN. Loe õppereisit lähemalt 

Projektid, mis on PRIA poolt lõpetatud: Hiiu Pagari tootmishoone ehitus - HTÜ TOOTMINE OÜ; Triibuvineer OÜ tootmisseadmete soetamine - TRIIBUVINEER OÜ; Pitsaresturani seadmed - MIPA SERVICES OÜ; Hõbekala majutushoone rajamine (osana majutus- ja toitlustuskompleksist Ristnas) - RISTNAOTSA OSAÜHING; Pruulikoja restorani käivitamine - HIIUMAA PRUULIKODA OÜ; Orjaku-Nasva-Kaigutsi optilise kaabli jaotusvõrgu väljaehitamine lõpptarbijale kasutamiseks - KÄINA VALLAVALITSUS; MTÜ Hiiumaa Jahimeeste Selts Emmaste jahtkonna Tilu jahimaja energiasäästlikkuse tõstmine - HIIUMAA JAHIMEESTE SELTS; Ujumine atraktiivseks - MITTETULUNDUSÜHING HIIU HÜLJES; Kassari rahvamaja maaküte - MITTETULUNDUSÜHING KASSARI HARIDUSSELTS; Hiiumaa kohvikutepäevad - MITTETULUNDUSÜHING KÄRDLA KOHVIKUTEPÄEV; Ettevalmistav projekt: Kohalik toit ja rohemajandus - MITTETULUNDUSÜHING HIIDLASTE KOOSTÖÖKOGU