eesti english

Uudised

Dec 11, 2017

Hiidlaste Koostöökogu Üldkoosolek esmaspäeval 18. detsembril 2017 kl 16.00


KUTSE

Hiidlaste Koostöökogu Üldkoosolekule  esmaspäeval 18. detsembril 2017 kl 16.00 Tuuru maja saalis Vabrikuväljak 1 Kärdlas

Päevakord

  1. Üldkoosoleku mandaat. Koosoleku juhataja, protokollija, häältelugemiskomisjoni valimine.
  2. Päevakorra kinnitamine.
  3. Juhatuse omavalitsust esindavate liikmete valimine seoses Hiiumaa valla moodustumisega
  4. Hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine 2018. Aasta taotluste hindamiseks
  5. Kogukonnateenuse taotluste kinnitamine
  6. 2017. Aasta II taotlusvooru meetmete 1 ja 2 hindamiskomisjoni paremusjärjestuse ettepaneku  kinnitamine.
  7. Muud küsimused

Koosoleku dokumendid avaldatakse lehel www.kogu.hiiumaa.ee

 

Jan Ignahhin

Juhatuse esimees

 

Dokumendid:

Kogukonnateenuse taotluste kinnitamine

väljavõte protokollist kogukonnateenus

Meetmete 1 ja 2 hindamiskomisjoni paremusjärjestuse ettepaneku avaldame üldkoosoleku liikmetele koha peal 18.12.2017

Juhatuse OV esindavate liikmete nimed esitame Hiiuvalla ettepaneku saabumisel

2018 hindamiskomosjoni liimekandidaatide ülesseadmine toimub kirja teel info@kogu.hiiumaa.ee ja koha peal üldkoosoleku jooksul.