eesti english

Uudised

Oct 31, 2017

Uuring multifondide kasutamisest kogukonna juhitud kohalikus arengus


Euroopa LEADER ühendus, ELARD, mille liige ka Hiidlaste Koostöökogu on, avaldas uuringu: Integreeritud maaeluareng ja LEADER kogukonna juhitud kohalik areng (KJKA, inglise keeles CLLD). Uuringus otsiti edulugusid kogu Euroopast, ka Eesti leiti üles. Peale Eesti saadi edulugusid veel Euroopa Liidu liikmesriikidest ja ka nendest riikidest, mis rakendavad LEADERit piloodina.

Eesti valikusse langesid Kollaste akende projekt, mis hõlmas Lõuna-Eesti tegevusgruppe ja koostööd teiste fondide ja ettevõtjatega; ning Saare maakonna ja Saaremaa paadiehituse mainekujundus.

Uuringus selgunud peamised järeldused on:

1. CLLD-l on märgatav mõju piirkonna ettevõtlusele. Üle 70% läbiviidud projektidest tõid kasu ettevõtlusele, 50% olid seotud turismiga, 50% kohaliku ressursi kasutusega ja 30% olid seotud innovatsiooniga ettevõtluses.

2. Arendusorganisatsioonide ja –agentuuride toetust on vaja kohaliku maaarengu edendamiseks. See tähendab, et 24 uuritud projektist 22 puhul oli tegevus initsieeritud kas kohaliku tegevusgrupi (KTG) poolt (EL maades) või vabaühenduse poolt (pilootmaades). Integreeritud CLLD, ehk mitme fondi kaasamine maaellu, näitas parimat tulemust, sest KTGdel on võimekust arengumuutust läbi viia.

3. Uuringus käsitletud projektidel on pikaajaline mõju piirkonna arengule.

4. Suurimaks väljakutseks nendes projektides oli pidev huvigruppide ja eri sihtrühmade kaasamine.

5. Suurima probleemina tõid kõik uuringus osalenud välja raskused bürokraatia ja eri fondide erinevate reeglite järgmisega.

 

Euroopa LEADER ühendust ELARD juhi9b aastatel 2016-17 Tartumaa arendusseltsi tegevjuht Kristiina Tammets

Loe uurigut siin