eesti english

Uudised

Oct 17, 2017

Hiidlaste Koostöökogu LEADER taotlusvoor lõppes


MTÜ Hiidlaste Koostöökogu LEADER taotlusvoor meetmetele Meede 1 " Ettevõtete areng" ja Meede 2 " Külaarendus ja kogukonnateenused" lõppes eile, 16. oktoobril kl 16. Kokku saabus e-PRIA keskkonna kaudu 54 taotlust, millest 17 esitati vabaühenduste, 36 taotlust ettevõtjate ja üks taotlus omavalitsuse poolt. Mõlemasse meetmesse  oli HKK üldkoosolek eraldanud 400 000 eurot (kokku seega 800 000 eurot), mille jagunemist hakkab peale taotluste tehnilist kontrolli hindama hindamiskoosolek detsembris. Vastavalt MEM määrusele ja HKK strateegiale käib taotluste menetlemine järgmiselt: kahe nädala jooksul kontrollib HKK kontor taotluste komplektsust, vajadusel teeme järelepärimisi. Pärast taotluste ülevaatamist laeb tegevuskeskus kõik dokumendid üles Hiidlaste Koostöökogu interaktiivsesse hindamiskeskkonda. Novembris tutvub hindamiskomisjon taotlustega ja tegevuskeskus kuulutab välja hindamiskoosolekud, kuhu taotleja saab tulla oma projekti kaitsma. Hindamiskoosolekud lõppevad hiljemalt 15.detsembriks. Hindamikomisjoni ettepaneku meetmete pingeridade osas kinnitab Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek.TAOTLEJATELE ON PALVE mitte minna e-PRIAsse oma taotlust parandama enne, kui olete saanud kontorist järelepärimise. Omatahitsi tegutsemisel te kaotate e-jälje, et te üldse olete taotluse õigeaegselt esitanud. Seda pole vaja. Teine tähtis nõue on, et projektitegevust ei tohi alustada enne hindamiskomisjoni otsuse välja kuulutamist. Seda saate teada kehel viisil: Koostöökogu veebis ilmub teada rahastatud taotluste nimekirjaga, samal ajal saate teate oma e-kirja postikasti, et teie taotlus on esitatud PRIAsse. Projektiga ettenähtud tegevusi tohite omal vastutusel alustada järgmisel päeval peale sellise teate saamist. Kui te olete näinud oma taotlust rahastatud projektide nimekirjas, kuid ei ole saanud e-teadet, siis järelikult olete jätnud e-PRIA keskkonna seadetes oma aadressi märkimata. Sellisel juhul palun võtke kohe kontoriga ühendust. Lõplik PRIA kinnitus saabub ca kolme kuu jooksul, mis järel on teil õigus oma projekti läbi viia kaks aastat. Kõigi vaidluste ja nõu küsimistega pöörduge ikka kontori poole - aitame, kuidas suudame.
Hindamiskoosolekud toimuvad Maavalitsuse saalis detsembris välja kuulutatud päevadel. Kui selle päeval te ei saa mingil põhjusel osaleda, võib taotluse kaitsmine toimuda ka Skype või telefoni kaudu.