eesti english

Uudised

Oct 3, 2017

Ettevõtja saab nõu küsida teadlastelt


Uue LEADER perioodi üheks eesmärgiks on teadmussiire ja teaduspõhine tootmine. Selleks on riik loonud platvormi, milla kaudu ettevõtja, sh vabaühendus ja eraisik, saavad nõu küsida oma ettevõtluse idee paremaks ellu rakendamiseks. Kui sul mõlgub meeles mingi mõte, aga sa ei ole kindel, kas see ka teostatav on, siis ADAPTER on koht, kust abi saad suisa viie päeva jooksul. Tihti on ettevõtjad kurtnud, et ei tea, kelle poole pöörduda ülikoolis, et läbi viia uuring või viia tootmine teadusmahukamaks. Või siis on juba pöördutud ülikooli poole, aga kontakt ei andnud tulemusi, sest pöörduti vale inimese poole. ADAPTER on loonud kontaktid ülikoolide ja teadusarendusfirmadega nii kodu kui välismaal, kes saavad heast ideest teada ja otsivad juba oma ülikooli sees kõige õigema inimese, kes ettevõtjat abistada saab. Päringud ADAPTERile on tasuta, edasine koostöö konkreetse teaduriga sõltub juba omavahelistest lepingutest. Muuseas, ka uuringu läbi viimiseks saab toetust küsida 4000 euro ulatuses, jällegi sama ADAPTER keskkonna kaudu. Soovitame pöörduda Anneli Saaroja poole, kelle eelmine töökoht oli PRIA LEADER büroos, ja kes seetõttu on väga hästi kursis nii maaettevõtjate kui -vabaühenduste probleemidega.

Pildil Anneli Saaroja selgitamas ADAPTERi eeliseid