eesti english

Uudised

Sep 26, 2017

Koostöökogu üldkoosoleku otsused


25. septembril peetud Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek tegi järgmised otsused:

Anti heakskiit nn suurtele projektidele. Hindamiskomisjonile saavad oma üle 50 000 eurose taotluse esitada meetmest 1 - MTÜ Merekaru, kes ettevõtja toetusprotsendiga arendab Merekaru puhkekeskust Haldi külas. LEADER toetus selleks on 96 263 eurot. Meetmest 2. Külaarendus ja kogukonnateenused, said loa esitada hindamiskomisjonile Nukuteater MTÜ: Nukuteatri maja, toetusega 108 000 eurot; MTÜ Hiiumaa Käsitööselts: Meistrite maja renoveerimine toetusega 99 000 eurot; MTÜ Külaselts Muhv: Valgu seltsimaja renoveerimine toetusega 68 184 eurot.

Pildil: MTÜ Merekaru oma taotleust esitlemas

Hindamiskomisjoni põhiliikmeks omavalitsuste esindajana valiti Liis Remmelg, asendusliikmeks omavalitsuste poolt Tiivi Lipp, eksperdiks Riho Rahuoja.

Kinnitati juhatuse liikmete tasud 2018, rakenduskava 2018 ja tegevuskeskuse eelarve koos tegevuskavaga.

Kinintati strateegia muudatusettepanekud, audiitor 2017 majandusaasta auditeerimiseks, ja Koostöökogu koostööporjektid. 

Loe esitatud dokumente siit