eesti english

Uudised

Sep 19, 2017

Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek E 25.09.17 kl 16.00 Tuuru maja saalis


MTÜ Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek toimub E 25.09.2017 kl 16.00 Kärdlas Tuuru maja saalis. Kvoorumi puudumisel viiakse sama päevakorraga koosolek läbi kohalolevate liikmetega E 25.09.2017 kl 16.15

 Päevakord:

1. Üldkoosoleku mandaat. Koosoleku juhataja, protokollija, häältelugemiskomisjoni valimine.
2. Päevakorra kinnitamine.
3. Üle 50 000 eurose toetusega projektid
4. Hindamiskomisjoni koosseis 2017
5. Juhatuse liikmete tasud 2018
6. MTÜ Hiidlaste Koostöökogu koostööprojektid (Rural Flavours) ja piirkondliku kohaliku toidu porjekti 3. etapp
7. Rakenduskava 2018 s.h. tegevuskeskuse eelarve ja meetmete eelarved, tegevuskava 2018
8. Strateegia muutmine
9. Audiitori kinnitamine 2017 aasta majandusaasta kinnitamiseks
10. Muud küsimused

 

Jan Ignahhin

Juhatuse esimees

 

Lisamaterjalid:

Hiidlaste Koostöökogu eelarve 2018

HKK juhatuse liikmete tasud 2018

Tegevuskava 2018

Meetmete mahud 2018 rakenduskavas

Ettepanekud strateegia muutmiseks

Rahvusvaheline koostööprojekt Rural Flavours  Eelarve    Leping

Piirkondliku Kohaliku toidu koostööprojekti eelarve 2018

audiitori nõusolek

 

Projektid, mis seisuga 25.09 taotlevad üle 50 000 eurost toetust:

Meede 1

MTÜ Merekaru: Merekaru puhkekeskus

Vaikla Stuudio OÜ: Loomemajanduse residentuur Hausma külas;

Rannakas OÜ, Rannapaargu teenuste kompleksi arendus

 

Meede 2

Nukuteater MTÜ: Nukuteatri maja viimane etapp;

Hiiumaa Käsitööselts: Meistrite maja renoveerimine;

Krossi talu loominguline keskus MTÜ: Krossi talu loominguline keskuse residentuuride hoone rajamine;

MTÜ Hiiumaa Ratsaspordiklubi: Ratsutamise õppeklassi rajamine;

Külaselts Muhv: Valgu seltsimaja renoveerimine;