eesti english

Uudised

Aug 31, 2017

Taotlusvoor avatud 2017. a. 2. oktoobrist kuni 16. oktoobri kl 16.00-ni


MTÜ Hiidlaste Koostöökogu kuulutab välja projektitaotluste vastuvõtu 2017. aasta 2. oktoobrist kuni 16. oktoobri kl 16.00-ni vastavalt rakenduskava muudatusele 13-21.4/17/341. Projektitaotluste hindamine toimub orienteeruvalt  2017. aasta nädalatel 49 ja 50.

Toetustaotlusi võetakse vastu Hiiumaa integreeritud arengustrateegia 2014-2020 meetmetele:

Meede 1 " Ettevõtete areng" (meetme maht 400 000 eur) ja

Meede 2 " Külaarendus ja kogukonnateenused" (meetme maht 400 000 eur).

Meetmelehed, taotlemise ja hindamise kord ning hindamiskriteeriumid, sh projektitaotluste paremusjärjestuse koostamise kord, on avaldatud MTÜ Hiidlaste Koostöökogu kodulehel www.kogu.hiiumaa.ee /abiks taotlejale.

Taotluste esitamine ja hindamine toimub uues e-PRIA keskkonnas.

25. septembril toimub SA Tuuru saalis (Vabrikuväljak 1, Kärdla) algusega kl 16.00 MTÜ Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek, millel kinnitatakse üle 50 000 euro toetusega taotluste hindamisele lubamine, ning määratletakse kogukonnateenuse projektid, millele võib taotleda kõrgemat toetust.


Toetustaotluste nõustamiseks Vabrikuväljak 1, Kärdlas, palume taotlejatel registreeruda aadressil info@kogu.hiiumaa.ee, või telefonidel 372 5178597 ja 53420425