eesti english

Uudised

Jun 14, 2017

Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek T 13.06.17 kl 16.00 Tuuru maja saalis


MTÜ Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek toimub T 13.06.2017 kl 16.00 Kärdlas Tuuru maja saalis. Kvoorumi puudumisel viiakse koosolek läbi kohalolevate liikmetega T 13.06.2017 kl 16.15 

Otsused

Punktis 3. Koostöökogu üldkoosolek otsustas muuta 2017 aasta rakenduskava, jagades eelmisest voorust tagasi tulnud rahad alljärgnevalt: suurendada Meede 1 " Ettevõtete areng"   mahtu kuni 400 000 euroni; suurendada Meede 2 " Külaarendus ja kogukonnateenused"  mahtu kuni 400 000 euroni; suurendada meede 5 "LEADER koostöö" mahtu 50 000 euroni. 

Punktis 4. Kiita heaks  Rahvusvahelise koostööprojekti  ONE BELT ONE ROUTE  - BALTIC SILK ROUTE leping ja eelarve

 

Teated

1. Järgmine taotlusvoor toimub 02. oktoobrist kuni 16. oktoobri kl 16.00-ni. St, et esitatuks loetakse taotlused, mis sisestatakse e-PRIA uude keskkonda enne kl 16. 

2. Järgmine üldkoosolek toimub 27. septembril, kus kuulatakse ära ja lubatakse hindamisele üle 50 000 eurose toetusega projektitaotlused nii meetmes 1 kui meetmes 2. Palume taotlejatel esitada oma projekti tutvustused hiljemalt 19. septembriks (üldkoosoleku dokumendid peavad olema edastatud Hiidlaste Koostöökogu liikmetele 7 päeva enne koosoleku toimumist).

3. Hindamiskomisjoni koosolekud toimuvad nädalatel 49 ja 50. Vajadusel, kui juhatus ei ole seotuse tõttu projektidega pädev kinnitama hindamiskomisjoni otsust, toimub üldkoosolek toetusnimekirja kinnitamiseks nädalal 51.

4. Kuna oktoobris toimub taotlusvoor viiakse läbi uues e-PRIAs, siis soovitame tungivalt varakult tulla konsutatsioonidele. Koostöökogu kontori puhkuse ajakava avaldame kodulehel.

5. 19. juunil toimub LEADER infoseminar, mida saab jälgida internetis. 19. juuni hommikul teatame veebiaadressi, millel saab jälgida seminaril esitatavat uue e-PRIA tutvustust kl 12-13.00 ja 14-15.30. 

 

 

Üldkoosoleku päevakord: 

1.Üldkoosoleku mandaat. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine.

2. Päevakorra kinnitamine.

3. 2017. aasta rakenduskava muutmine Variant 3

4. Rahvusvahelise koostööprojekti  ONE BELT ONE ROUTE  - BALTIC SILK ROUTE ja eelarve kinnitamine

5. Muud küsimused.

     
 

Lisainfo info@kogu.hiiumaa.ee Reet Kokovkin, Ilmi Aksli