eesti english

Uudised

Apr 1, 2017

Muutustest LEADER toetuste taotlemisel alates 1. Aprillist


LEADER tegevusgrupid said eelmisel nädalal Maaeluministeeriumilt teate, et peatatud on uue taotluste esitamise ja hindamise e-keskkonna välja töötamine, millega PRIA usinalt tegeles viimased paar aastat. „Seoses küberjulgeoleku globaalse halvenemisega võtsime vastu otsuse, et alates 1. Aprillist tuleb kõik taotlused PRIA-le esitada e-võrgu väliselt“, ütles MEM osakonna tundmatuks jääda sooviv esindaja (nimi toimetusel teada). „Taotluste menetluse hõlbustamiseks ja läbipaistvuse suurendamiseks esitatakse LEADER tegevusgrupi poolt kõik taotlusega seotud dokumendid kolmes identses eksemplaris. See kord kehtib ka hindamisprotokollide esitamise suhtes“, kinnitas MEM esindaja. LEADER määruse uus redaktsioon on juba kooskõlastusringil.  PRIA infotehnoloogia osakonna esindaja kommenteeris otsust järgmiselt: „ Me jõudsime järeldusele, et päris häkkimis-kindlat keskkonda me tagada ei suuda, olgu tulemüür nii tugev kui tahes. Kui isegi USA presidendivalimiste protsessil on välisjõudude sekkumise kahtlus, siis LEADER taotluste konfidentsiaalsust praeguse e-keskkonna arendamiseks eraldatud rahalise ressursiga me tagada ei saa, parku“, kurtis sama töötaja.

Saarte Koostöökogu kolleegidega kogemusi vahetades saime teada, et Kuressaare kontorisse on juba ostetud kolm kirjutusmasinat. „Andmete salasuse hoidmiseks on vaja kiirelt ette võtta vastavad meetmed“ kommenteeris tegevusgrupi tegevtöötaja. „Saimegi juhatuselt nõusoleku kiirelt oma tehnilist parki täiendada“.  E-võrku ühendamata kirjutusmasinad võimaldavad taotluste paljundamist võrgustatud paljundusmasinaid vältides.

Hiidlaste Koostöökogu juhatus otsustas olukorra lahendada veidi teisiti. Kuna rahalise poolega on meil raskusi seoses eelare pingelise olukorraga, sai tegevuskeskus loa soetada kolm pakki kopeerpaberit taotluste täismahus esitamiseks PRIA-le.

Seoses taotluste menetlemise korra muutusega pikeneb kahjuks menetlusaeg tegevusgrupis seniselt kahel kuult 12 kuuni.