eesti english

Uudised

Mar 3, 2017

Biosfääripäeva tähistamine 27. märtsil


27. märtsil 1990 andis UNESCO MAB-i (Inimene ja biosfäär) programmi büroo välja sertifikaadi, millega tunnustati Lääne-Eesti saarestikku kui osa rahvusvahelisest biosfääri kaitsealade võrgustikust. Biosfääri programmialal tegutseme lähtudes elukeskkonna tasakaalustatud suhetest. Korraldame hariduse-, seire ja uurimistööd ning planeerime ja arendame kohalikku elu nii, et loodusvarasid kasutatakse säästlikult. Lähtume UNESCO programmist ja kogukondlikust koostööst. Hiidlaste Koostöökogu on oma strateegia koostanud lähtuvalt biosfääri programmiala tegevuskavast, sest kõige tähtsam Hiiumaal elamise põhimõte on olla säästlik looduse, jätkusuutlik kultuuri osas ja uuenduslik majandamises.

 

Keskkonnaamet ja Hiidlaste Koostöökogu kutsuvad tähistama
BIOSFÄÄRIPÄEVA
seminari ja lühikese ringsõiduga Kärdlas, esmaspäeval 27. märtsil algusega kell 12.00 Wabriku koosolekuruumis, aadressil Vabaduse 15. Registreeru!

Päevakorras on:
12.00 Tervitus ja päeva tutvustus – moderaator Kaja Lotman, Keskkonnaameti looduskaitsenõunik
12.15 Biosfääri programmi ellurakendamine Leader programmi abil – Reet Kokovkin, Hiidlaste Koostöökogu tegevjuht
12.45 Küsimused-vastused, arutelu
13.00 ÜRO säästva arengu eesmärkide täitmisest Eestis – Piret Kuldna, SEI Tallinn
13.30 Küsimused-vastused, arutelud
13.45 Tutvumine Leader programmist rahastuse saanud suurprojektidega, ringsõit ühise bussiga.

 

 

Palume kindlasti registreeruda!
E-post: lia.rosenberg@keskkonnaamet.ee või tel: 5690 6205