eesti english

Uudised

Feb 6, 2017

Üldkoosolek T 14.02.17 kl 17 Tuuru maja saalis


Uuendatud MTÜ Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek toimub T 14.02.2017 kl 17.00 Kärdlas Tuuru maja saalis.

Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek kinnitas ühingu 2016 aasta majandusaasta aruande. Valiti uus juhatuse liige, kelleks sai Arno Kuusk - palju edu! Samuti valiti uus liige hindamiskomisjoni - Kätlyn Kaevand. Kiideti heaks koostöö ettevalmistamine Kreeka tegevusgrupiga. Kuna ei olnud laekunud ühtegi projektitaotlust, mis oleksid toetuseks soovinud ligilähedalt või üle 50 000 euro, siis see päevakorrapunkt võeti arutluselt maha.

 

Pildil: Arno Kuusk

Üldkoosoleku päevakord:

1.Üldkoosoleku mandaat. Koosoleku juhataja, protokollija, häältelugemiskomisjoni valimine.
2. Päevakorra kinnitamine.
4. Koostöökogule esitatatavate üle 50 000 euro toetusega ja kogukonnateenuste projektide arutelu ja kinnitamine.
5. Uue juhatuse liikme valimine 
6. Juhatuse liikme tasude määramine
7. Hindamiskomisjoni liikme valimine
8. Hiidlaste Koostöökogu koostöömeetme projektide kinnitamine (koostöö Kreeka BPAga).
9. Muud küsimused
     
 

Lisainfo tel 46 22 807 Reet Kokovkin, Ilmi Aksli

Selgituseks:

p 4: Esmaspäeva 06.02 seisuga ei ole veel teada ühtegi üle 50 000 euro toetusega ja/või kogukonnateenuste projekti, mida soovitakse esitada algavasse taotlusvooru. Kui see nii jääbki, siis saab teha üldkoosolekul päevakorra muudatuse ja selle päevakorrapunkti ära jätta.

p 5: MTÜ-de esindajal Martin Kagadzel lõpeb juhatuse liikme leping. Palun esitage kandidaate MTÜ-de esindajaks juhatuses. Laekunud kandidaadid: Aivar Viidik, Arno Kuusk, Argo Nurs

p. 6. Juhatuse liikmetega on sõlmitud lepingud, kus on meie üldkoosoleku poolt kinnitatud eelarvest lähtuvalt määratud juhatuse liikme tasud, mis on 121 eurot kuus (bruto) juhatuse liikme kohta. Juhatuse esimehele lisandub veel 121 eurot kuus (bruto) juhatuse esimehe kohustuste täitmise eest. Juhatuse liikme tasude kohta on vaja vastu võtta eraldi üldkoosoleku otsus.

p 7: Kuna hindamiskomisjoni liige Tiit Paulus valiti sügisel juhatusse, siis tuleb nüüd valida uus hindamiskomisjoni liige, sest juhatuse liikmed ei saa kuuluda hindamiskomisjoni. Laekunud kandidaadid: Heidi Siirus               

p.8: Kreeka LAG Parnonas kinnituskiri, projekti eelarve, piirkonna tutvustus