eesti english

Uudised

Jan 13, 2017

Hiidlaste Koostöökogu uus taotlusvoor on avanemas


Hiidlaste Koostöökogu on avaldanud 2017 aasta taotlusvoorude ajad. 15. Veebruaril alustame taotluste vastuvõttu meetmetele 3 "Uuenduslik kogukond" (meetme maht 70 000 eur) ja 4 "Arengukoostöö" (meetme maht 85 000 eur). Taotlusvoor sulgub 1. Märtsil kl 24.00. Taotlemine toimub e-PRIA kaudu. Meie kasutame veel taotluste esitamiseks nn “vana“ e-keskkonda, sest PRIA  kavatseb avada täiesti uue veebipõhise taotluste vastuvõtu lehe alates 1. Märtsist.

Meetmed 3 ja 4 eeldavad uuenduslikkust ja koostööd, eeldavad teadmiste kogumist ja nende rakendamist ning saare arendamist ühiselt. Palun lugege tähelepanelikult meetmelehti Koostöökogu veebist, ja kindlasti tulge nõustamisele. Võite juba üsna pea tulla oma projektimõtet tutvustama ja taotlemise tarvis nõu saama.  Palume ette registreeruda aadressil info@kogu.hiiumaa.ee. Pealegi saab taotleja nõustamisel käimise eest hindamisel lisapunkte. Meetmemahud selles voorus on suhteliselt väikesed, sestap ongi vaja oma taotlus väga täpselt läbi mõelda ja kirja panna. Palun kuni 31. jaanuarini teada anda, kui te plaanite esitada taotlust, mis läheneb summale või ületab 50 000 eurot. Vastavalt Koostöökogu strateegiale peab üldkoosolek kaaluma nii suure taotluse vajalikkust kogukonnale ja andma nõusoleku taotluse hindamiseks.

Palun tähele panna, et muutunud on ühisprojekti tegevuskava. See on tehtud kasutajasõbralikumaks ja loogilisemaks.

Nõustamised üle Hiiumaa toimuvad järgmiselt: 24 jaanuaril kl 16 gümnaasiumi auditooriumis; 25 jaanuaril kl 16.30 Kõrgessaare vallamajas; 26 jaanuaril kl 16.00 Suuremõisa lossis; 31. Jaanuaril kl 16.00 Käina vallamajas ja 1. Veebruaril kl 16 Emmaste vallamajas.

Infoseminaril 11. Jaanuaril Tuuru-majas rõhutasid PRIA töötajad, kui tähtis on taotlus hästi lahti kirjutada, sest kuigi taotlust hindab kohalik kogukond, on ka PRIA-l vaja anda hinnang projektile ja lõpuks rahastusotsus kinnitada. Ka PRIA peab aru saama, mida tegelikult tahetakse teha ning kuivõrd see tegevus vastab määrusele.

HKK veebilehel on põhjalikud juhised, kuidas taotlust kirjutada. Palume tähelepanelikult läbi lugeda määrus ja eriti määruse seletuskiri. Hiiumaa integreeritud arengustrateegia põhineb saare ressursside tasakaalustatud ja säästlikul kasutamisel, mis vastab UNESCO MAB biosfääri programmile, sellest ka nõue mõttega läbi lugeda Lääne-Eesti Biosfääri programmi strateegia.

Väga tähtis teade on avalikule ja vabasektorile praeguses voorus ja sügisel investeeringutemeetmetesse taotlust esitades – kas taotlus ja teie ise taotlejana kvalifitseerute riigihankekohuslaseks? Ajad on karmiks muutunud ja eksijatele armu ei anta.

 

Taotlemine 2017 aastal on veidi teisiti kui eelmisel aastal. Nimelt otsustas Koostöökogu üldkoosolek, et investeeringumeetmetes 1 ja 2 ei ole mõtet raha pihustada. Raha on vähe, ja kui me selle piskuga tahame teha projekte, mis avaldavad mõju saare arengule, siis tuleb valmis olla suuremamahuliste projektide esitamiseks. Suur rahaline maht algab toetussummast 50 000 eurot, mis nõuab üldkoosoleku poolt hindamisele saatmist.

Palun tähele panna, et teine taotlusvoor on avatud 02. oktoobrist 2017 kuni 16. oktoobrini 2017. 

Meede 1 " Ettevõtete areng" (meetme maht 353 000 eur)

Meede 2 " Külaarendus ja kogukonnateenused" (meetme maht 286 426 eur)

Kogu investeeringuteks mõeldud raha jagatakse välja 2017 aastal ja meetmeid ei ole plaanis enam avada. Kellel on soov investeeringut teha – see on LEADER meetme kaudu võimalik vaid 2017 aasta sügisel.

 

Kõik taotlemiseks vajalikud vormid ja juriidilised dokumendid on avaldatud Koostöökogu veebis www.kogu.hiiumaa.ee lehel Abiks taotlejale.