eesti english

Uudised

Nov 7, 2016

Kutse ÜLDKOOSOLEKULE


Kutse Üldkoosolekule

Hiiumaa Gümnaasiumi auditooriumis kolmapäeval 16.11.2016 kl 16.00

Päevakorra ettepanek:

1) Hiidlaste Koostöökogu strateegia muutmine

2) Hiidlaste Koostöökogu 2017 a rakenduskava muutmine

3) Uue juhatuse liikme valimine

4)Hiidlaste Koostöökogu koostööprojektid 2017.aastal

5)Muud küsimused

 

Jan Ignahhin

Juhatuse esimees

Eelmisel üldkoosolekul kinnitatud 2017 aasta rakenduskava toob ministeeriumi nõudmisel kaasa strateegia muutmise vajaduse. 2017 aasta rakenduskava kinnitati PRIA poolt ilma hindamiskriteeriumite muutuseta, see on vaja muuta. 

Uue juhatuse valimine on seotud Jaanus Valgu lahkumisega juhatusest.

Rakenduskava 2017 meetmelehtede muudatused:

Meede 1

Meede2

Meede3

Meede 4