eesti english

Uudised

Sep 20, 2016

Saaremaa ettevõtete külastus 9-11 september


9-11 septembril 2016 korraldas Hiidlaste Koostöökogu PRIA teadmussiirde meetme poolt rahastatuna õppereisi Saaremaale toidutootmisettevõtete külastamiseks. Osales 10 ettevõtjat ja külastuse korraldajad.

Külastus toimus väga sobivalt Saaremaa toidunädala raames, mis võimaldas peale ettevõtetes tootmisega tutvumisega õppida ka suursündmuste korraldamisest ning osaleda Saaremaa talulaadal Kuressaares. Ettevõtted, kelle juures kogemust vahetati olid:  Saaremaa Piimatööstus Kuressares, Koplimäe talu, omatooted ja turustus; Organic Sibirica mahetooraine tootmine Saaremaal, Tõlluste mõisas; Saaremaa Turism, turundusvõrgustik ja ürituskorralduse koostöö; Arensburg seminar kohalikust toidut praamidel; Pöide käistööõllekoja külastus; kohaliku toidu festivali laada külastus Kuressaares; Saarte sahver Kuressaares; 
Saare Mahe tutvustus, Aivar Kallase talu; „Pikad lauad“ Kuressaares toidufestivali raames; OÜ Karmeli, Saaremaa omatooted ja turustus Pähkla külas Lääne-Saare vallas; Leedri siirupitalu ja küla Lümanda vallas; Sülla Ökotalu ja Saare Ratsakeskus hobusekasvatus Riidu talus; Saksa Talu kohaliku toidu turustus. Saaremaa Turundusühistu. 

Tagasisides tõstsid osalejad esile järgmist: Koostöö talunikega, mahetoodete teadlikkus, mahetoodete soetamine enda asutusele; Meeldis saaremaa piimatööstus ja nende lähenemine tootmisele. Eriti see mahe suuna leidmine. Pöide õlle tööstus ja OÜ Karmeli - toredad ettevõtmised, kus kogu pere kaasa lööb; Eriline sümpaatia kuulus Kuressaare tänavapiknikule toidufestivali raames; Esile tooksin võib-olla OÜ Karmeli. Mulle avaldas muljet, kui väikeste jõududega ning lühikese aja jooksul on nad oma praeguse taseme saavutanud.  Kindlasti isiklikust huvist õlletootmise vastu tooksin välja ka Pöide käistööõllekoja külastuse. Äärmiselt informatiivne ning inspireeriv oli nende lugu kuulda; Armas ja soe ja kodune oli vastuvõtt Leedri siirupitalus. Kuna nende areng on alles väga algusjärgus, siis on põnev edaspidi nende liikumisi jälgida.

Pildil: grupp Tõlluste ohvrikivil

Pildil: grupp Koplimäe talu speltasaaki uudistamas

 

Hiidlaste Koostöökogu juhtimisel on viimastele aastatel Hiiumaa kohaliku toidu edendamisel saavutatud häid tulemusi. Üle-Euroopaliselt on tunnustatud LEADER projekti Sirguvad söögisellid (Growing Gastronauts) http://hiiusellid.webnode.com/; kohaliku toidu EDEN - Avastamata aarded turismis - Euroopa konkursil saavutas Hiiumaa Eestis esikoha. Läbi on viidud rida koolitusi ettevõtjatele, ametnikele, toitlustajatele Hiiumaal ja üle Eesti. Esimesena Eestis said Hiiumaa toidutootjad ja –pakkujad Euroopa Culinari Heritage võrgustiku tunnistuse. Palju on siiski ka teha. Kuigi Hiiumaal on tugevad mahetootjad, ning ka baas kohaliku ja maheliha tootmiseks olemas (Hiidlaste Koostöökogu toetusel rajatud Vaemla Tootearenduskeskus on üks kahest mahetapamajast Eestis), võtab toimiva võrgustiku loomine veel aega ja õppimist. Käesoleva projekti esitati PRIAle tootjate teadmiste tugevdamiseks mahe- ja kohaliku toidu tootmise ning turundusvõrgustiku tähtsusest. Selleks kogutakse teadmisi naabrite, Saaremaa, kogemusest ning korraldatakse infopäev juhtivate ametnike ja kogemustega ettevõtja osalusel. 

Vaata ülevaadet reisist siit