eesti english

Uudised

Sep 7, 2016

Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek 21. septembril


KUTSE Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolekule 21. septembril 2016 kl 16 Kärdlas Tuuru-majas Vabrikuväljak 1 

   Üldkoosoleku päevakava projekt:

 1. 1. Üldkoosoleku mandaat, juhataja, häältelugemiskomisjoni, protokollija valimine
 2. 2. Päevakorra kinnitamine
 3. 3. Ülevaade 2016. a rakenduskava täitmisest (taotluste eelarve ja elavdamiseelarve)
 4. 4. 2017. a taotluste ajakava kinnitamine
 5. 5. Rakenduskava hindamiskriteeriumite täiustamine, arutelu ja kinnitamine
 6. 6. Hiiumaa integreeritud arengustrateegia 2014-2020 rakenduskava 2017 kinnitamine
 7. 7. Hiidlaste Koostöökogu koostöömeetme projektide kinnitamine
 8. 8. Hindamiskomisjoni liikme vahetus, hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine
 9. 9. Audiitori kinnitamine
 10. 10. Hiidlaste Koostöökogu juubelikonverentsi 13. okt 2016 ettevalmistused
 11. 11. Muud küsimused

Jan Ignahhin

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu juhatuse esimees

Selgitusi:

P. 8. Hindamiskomisjoni liige Ants Orav valiti MTÜ Hiidlaste Koostöökogu juhatuse liikmeks ja ei saa enam osaleda hindamiskomisjoni töös.

P. 9. 2016.a majandusaasta auditeerimiseks on andnud nõusoleku meie praegune audiitor Ene Leht (OÜ Tehe).

 

Materjalid:

2017 aasta taotlusvoorude ajakava ettepanek

Rakenduskava hindamiskriteeriumite täiustamine

2017 aasta meetmete rakenduskava ettepanek

Tegevusgrupi eelarve 2017

Rakenduskava A,B osa

Juubelikonverentsi päevakava.

RV koostööprojekti ettevalmistav taotlus,   kaaskiri

Kohalku toidu piirkondlik projekt taotlus 2017