eesti english

Uudised

Aug 24, 2016

Jäneda on täna LEADER pealinn


24-25. augustil kogunevad Jänedale Põhja- ja Baltimaade suurimale koostöölaadale 17 Euroopa Liidu riigi LEADER võrgustike eestvedajad, nende hulgas ka Hiidlaste Koostöökogu esindajad. Kohtumisel vahetakse kogemusi maapiirkondade arendamisel. LEADER-meetmega soodustatakse kohalikku algatust maapiirkondade arendamisel.
„Eestis on LEADER meede toiminud kümnendi ja selle jooksul on väikesest pilootprogrammist kasvanud välja üks olulisemaid maaelu arendamise instrumente,“ ütles maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban. „LEADER meetme põhiidee on anda maakogukonnale vahendid ja otsustusvabadus viia ellu piirkonna jaoks kõige olulisemad projektid. Jänedal toimuv LEADER koostöölaat aitab vahendada uusi teadmisi ja oskusi, mis muudes liikmesriikides on maaelu arendamisel edukalt rakendust leidnud.“

Koostöölaat on tähtis koht, kus saada rahvusvaheliste projektide jaoks partnereid. Hiidlased said mitu kontakti, mis tõotavad huvitavat koostööd.

Loe päevakava ja ettekandeid siit

Pildil: Ilmi töötab seminaril

Koostöölaadal on üle 200 osavõtja, neist üle 120 osalejat välisriikidest. Kõige rohkearvulisemalt on esindatud Läti ja Soome LEADER tegevusgrupid, samuti on koostöölaadal Austria, Belgia, Tšehhi, Ungari, Itaalia, Leedu, Taani, Poola, Rootsi, Sloveenia, Rumeenia, Saksamaa ja Ühendkuningriikide LEADER esindajad. Eesti on esindatud 20 LEADER tegevusgrupi ja nelja kalanduse aktiivrühma esindustega.
Koostöölaat toimub 24.-25. augustil Jänedal Maamajanduse Infokeskuses.

Töörühmade ettekanded on siin