eesti english

Uudised

Jun 7, 2016

Uusi rahvusvahelisi projekte arutamas Soomes


Vastavalt strateegiale ja üldkoosoleku suunamisel on Koostöökogul kavas kaasa lüüa vähemalt kahes rahvusvahelises projektis, mis puudutavad kohalikku toitu ja merekultuuri. Selleks saigi soome partneri, Karhuseutu LAG, kutsel teoks esimene projektide algatuskoosolek. Kokku tulid tegevusgruppide esindajad Hiiumaalt (saarlased pidasid samal ajal oma 10. juubelipidu ja ei saanud osaleda), Küprose mõlemad LAGid, Hispaania ja Portugali esindajad. Kohtumise algataja, Jaana Mälkki oli meid kutsunud Ryöväskeri saarele Pori saarestikus. Sinna pääseb ainutl meritsi laevaga väikesaarte vahel laveerides. Esimese päeva koosolekul Pori Satakunta muuseumis saime aimu nii muuseumi tööst, kui ka ettepaneku osaleda ajaloolisi paiku paremini turismile eksponeerivas ja sellega väike-ettevõtlusele hoogu andvas koostööprojketis. Meie poolt oleks huvilisi ehk meie muuseumide poolt, aga ka Muinsuskaitse Selts võiks olla partneriks koos omavalitsustega. 

Teine huvitav ettepanek: Jaburate mängude korraldamine rahvusvahelisel tasandil, ei jätnud eriti veenvat muljet kohalike korraldajate poolt. Kuigi meil oli välja panna Hiiumaa-Saaremaa köievedu, ei osanud kohal olnud hiidlaste delegatsioon (Jan Ignahhin, Ly Kaups, Reet Kokovkin ja Ilmi Aksli) leida seda huvigruppi, kellele projektis osalemine suunata.

Fotol: ettekannet teeb Satakunta muuseumi arheoloog Leena Koivisto 

Järgmisel päeval, kui olime juba saabunud saarele, jätkus nõupidamine. Seekord võeti kaalumise alla võimalused kohalikku toitu ühiselt arendada. Soomlaste peamine huvi oli toidu abil oma piirkonda brändida, sama huvi võiks ka meil juba olla. Meie (koos saarlastega) oleme arutanud Söögisellide edasisi arenguid, näiteks noort ettevõtlust toetates. Partnerid ühiselt soovisid laste energiat ja uudishimu kaasata, et kohalikku toitu järjest enam koolidesse viia, mis meil eelmisel perioodil peaaegu käima läks, kuid vajab ikka veel turgutamist. Samuti saab kohaliku toidu pakkumisega muuta piirkondlikud sündmused enam huvipakkuvateks. Hiiumaal on plaanis sel sügisel viia ellu Lõikuspidu koostöös meie kunstnikega, nagu seda nägime Ölandil juba pea 10 aastat tagasi. 

Fotol: ühisel mereretkel Ryöväskari saarele hiidlane Jan ja hispaanlane Rodrigo

Mereprojekti arutelu jäi lühidaks, kuid plaanime sellest rääkida järgmisel koosolekul Kielis, kuhu ootame soomlaste kõrvale ka Borholmi ja Ahvenamaa esindajaid. Võeti vastu aga otsus, et mereteemaga minnakse edasi suurema Interreg projekti algatamisega.