eesti english

Uudised

May 20, 2016

Õppereisil uuriti energeetikat ja kohalikku toitu


Hiidlaste Koostöökogu, Saarte Koostöökogu ja Hiiu maavalitsuse esindus võttis 25-29. aprillini ette õppereisi Bornholmile (Taani) ja Skanesse (Kagu-Rootsi), et uurida sealsete omavalitsuste jätkusuutliku energeetika ja kohaliku toidu arendamise kogemust ning LEADER koostöö võimalusi. Bornholmi energeetikastrateegia Birght Green Island seab saare energeetika arenguks ambitsioonika ülesande - saada aastaks 2030 täielikult sõltumatuks väljaspoolt saart toodavast kütusest. Ja selle eesmärgi poole rühitakse pikkade sammudega. Üheks heaks tööriistaks on energiasimulaator, mis valmis peale põhjalikku energeetilist kaardistamist: mis laadi kütet kasutavad elamud ja ettevõtet, milline on hoonete iseloatsioon, mis võimalusi pakub kaasaegne tehnoloogia ning kuidas elanikud ja ettevõtjad näevad oma rolli strateegia täitmisel kaasa löömiseks. Paljude kohtumiste seas üheks meeldejäävamaks oli lõuna Eesti ja saarte sõbra, endise vallavanema ja poliitiku Knud Anderseni kodus. Paljude küsimuste seas, mis puudutasid regionaalreforme, vastas Knud, et saare omavalitsuste ühendamine oli hädavajalik, kuid ühe valla puhul puudub hädavajalik diskussioon arengute üle. Praegune vallavanem  Winni Grosbøll ei olnud selle väitega nõus, vaid tõi esile ühe valla tugevuse ja kiire otsustamise võimaluse. Kas nüüd tänu valdade ühendamisele, kuid saare elanike vähenemine on pidurdunud.

LEADER tegevustest saime aimu tegevusgrupi tegevjuhilt Hans Jørgen Jensenilt. Külastasime Bornholmi toidukeskust ja kahte sadamat, mis kala vähesuse tõttu on pidanud leidma uue väljundi ja pakkuma kaluritele tegevusvõimalusi.  

Fotol: Hiidlased ja saarlased Knud Anderseni ja pr. Anderseni (keskel) kodus

PIldil: ettekannet LEADER tegevusest teeb Hans Jørgen Jensen

Skane programm algas kohe peale Bornholmi praamilt maha astumist: külastasime Ystadi Slatsjöbadi, kus kogesime hoopis teistsugust spad kui meil - Saaremaal harjumuspärane. Väga huvitav oli rapsiõli vabriku külastus, mida vedas töökas pere; kindlasti oli omavalitsuste juhtidele huvitav ja õpetlik tutvuda Simrishamni valla kogemusega energeetikas ja valla majanduse ümberkorralduses; Tomelilla talupood rõõmustas rikkaliku kohaliku toidu valikuga. Kohtumisel Kagu-Skane kohaliku tegevusgrupi tegevjuhtide ja juhatuse liikmetega andis võrdlusainet uue perioodi strateegiate vahel, mis nagu meilgi on pühendet taastuvenergia, kohaliku toidu ja kogukondade jätkusuutlikkusele. Reisi viimasel päeval kohtusid meie kohalikud poliitikud Skane väliskoostöö juhtidegaa, et saada laiemat poliitlist vaadet Läänemere regiooni koostööle.

 

Fotol: seminar kohaliku LEADER tegevusgrupi tegemistest.

Õppereisi rahastas Hiidlaste Koostöökogu, Saarte Koostöökogu, Hiiu Maavalitsus ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu avaliku halduse mobiilsusprogramm.

Loe pikemalt õppereisi aruandest