eesti english

Uudised

Jun 18, 2010

Hiiu purjelaeva ehituse ajalooline ülevaade on valminud


LEADER programmi toel on valminud uuring „Ajalooline ülevaade purjelaevandusest ja laevaehitusest Hiiumaal”. Fotodega illustreeritud dokument on hea lugemismaterjal kõigile laevandusest huvitatuile.

Uuring tutvustab Hiiumaa laevaehitajaid ja peamisi laevaehituse kohti, ning annab loetelu Hiiumaal ehitatud laevadest. Saame teada, et Eesti suurim laev 19. sajandi keskel oli  1848. aastal Suursadamas ehitatud parklaev ”Hioma”, 358 brt, kes esimese Eestist pärit laevana ületas 1854. aastal ekvaatori ja purjetas ümber Kap Hoorni. ”Hioma” hukkus tormis Riguldi lähedal 1857. Aastal.

Teistest tuntumatest laevaehituskohtadest tõstetakse esile Emmaste- Õngu kanti, Kõpu randasid, Orjaku sadamat ja räägitakse ka neis kohtades valminud laevadest ja tegutsenud reederitest.

Hiidlaste Koostöökogu kodulehe www.kogu.hiiumaa.ee alaleht Projektid täieneb järjest linkidega LEADER programmi toel valminud töödest. Kes laevanduse vastu sügavamat huvi tunneb, saab 2009 aasta I vooru toetuste nimekirjast leida Hiiu Purjelaeva Seltsi projekti „Halulaeva Hiiu Kaljas ehitamise projekti teostatavuse analüüsi teostamine”, mille üheks osaks mainitud uuring ongi. Veel süvenenuma huvi korral saab kogu dokumentatsiooniga tutvuda projekti lõppedes Hiiumaa Muuseumis või Eesti Meremuuseumis.