eesti english

Uudised

Feb 22, 2016

Kutse ÜLDKOOSOLEKULE


Kutse
MTÜ Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek esmaspäeval 29. veebruaril 2016 kl 16.00 Vabrikuväljak 1 saalis

 

Päevakord:
1. Üldkoosoleku mandaat, juhataja, protokollija valimine.

2. Päevakorra kinnitamine.

3. Aastaaruande, audiitori arvamuse ja revisjonikomisjoni akti arutelu ja kinnitamine

4. Koostöökogule esitatatavate üle 100 000 euro toetusega ja kogukonnateenuste projektide arutelu ja kinnitamine.

5. Hiidlaste Koostöökogu koostöömeetme projektide kinnitamine. 

6. Muud küsimused

Dokumentidega saab tutvuda Hiidlaste Koostöökogu tegevuskeskuses Vabrikuväljak 1 või veebiaadressil http://www.kogu.hiiumaa.ee/

Jan Ignahhin
Juhatuse esimees

Dokumendid

Päevakord

Aastaaruanne 2015, audiitori arvamus, revisjonikomisjoni akt

Toetusega üle 100 000 eurot projektid:

1. HTÜ Tootmine leivamaja: taotlushinnatabelesitlus, (eelmise aasta otsuse protokollimine)

2. Hiiumaa pruulikoda: taotlusvorm, eelarve, pildid  

3. Merimaru: taotlusvorm+eelarve, asendiplaan

4. Ratsaspordiklubi: HKK taotlus, eelarve eskiis

5. Emmaste Spordihall: taotlus  fotod eelarve

Hiidlaste Koostöökogu rahvusvahelised koostööprojektid:

1. Ettevalmistav taotlus: Meretraditsioonide edendamine piirkonna turunduseks ja ettevõtluse edendamiseks

Projekti tutvustus; partneri kinnituskiri

2. Ettevalmistav taotlus: Kohaliku toidu ja energeetika koostöö LAG LEADER Sydöstra Skåne.

Projekti tutvustus; partneri kinnituskiri ühistegevuse tegevuskava

3. Koostöölepe Kodukant Läänemaa ja Pärnu Lahe Partnerluskoguga