eesti english

Uudised

Oct 15, 2015

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek 28.10 2015 kl 16.00 Vabrikuväljak 1


Kutse
MTÜ Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek kolmapäeval 28. oktoobril 2015  kl 16.00 Vabrikuväljak 1 saalis

 

Päevakord:

1. Üldkoosoleku mandaat, juhataja, protokollija ja häältelugemise komisjoni valimine
2. Päevakorra kinnitamine
3. Hiiumaa integreeritud arengustrateegia 2014-2020 esitlemine , (lisa 1) ja arutelu
4. Hiiumaa integreeritud arengustrateegia 2014-2020 kinnitamine
5. Laenu käenduse hüvitise määramine.
6. Hiiumaa integreeritud arengustrateegia 2014-2020 rakenduskava 2015 ja rakenduskava 2016  kinnitamine 
7. Hiidlaste Koostöökogu koostöömeetme projektid aastal 2016. Koostöö projekti reis Bornholmile (märts 2016).
8. Hindamiskomisjoni liikmete ja asendusliikmete kinnitamine.
9. Audiitori kinnitamine 2015 a aruande auditeerimiseks.
10. Põhikirja muudatus: koolitustegevuse lisamine.
11. Muud küsimused.

Rakenduskavaga seotud dokumendid (esialgsed)

Rakenduskava projekt 2015-2916

Eelarve 2015-2016

 Lisa 1: eelarve seletuskiri.

Lisa 2: 2016 tegevuskava

Teatame kavatsusest esitada kohaliku tegevusgrupi toetuse taotlus PRIA-le taotlusperioodil 06. nov. - 12. nov. 2015. 

Jan Ignahhin

Juhatuse esimees