eesti english

Uudised

May 6, 2015

Koostöökogu üldkoosolek 09.06.2015


Kutse

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek 09.juunil 2015.a.kl. 16.00 Vabrikuväljak 1 Tuuru-majas

 

Päevakava:

 1. Üldkoosoleku mandaat, juhataja, protokollija ja häältelugemise komisjoni valimine
 2. Päevakorra kinnitamine
 3. Hiiumaa integreeritud arengustrateegia 2014-2020 esitlemine ja arutelu
 4. Hiiumaa integreeritud arengustrateegia 2014-2020 kinnitamine 
 5. Juhatuse tegevuse aruanne 2014
 6. Majandusaasta aruande, audiitori ülevaatusaruande ja revisjokomisjoni otsuse esitlemine ja kinnitamine  
 7. Juhatuse liikmekandidaatide tutvustus (avalikku sektori esindaja ja ettevõtjate esindajad) 
 8. Uute juhatuse liikmete valimine ja volituste alguse kinnitamine
 9. Revisjonikomisjoni liikmete valimine
 10. Info 2009-2013 perioodi lõpetamise ja 2014-2020 perioodi alustamisest
 11. Liikmemaksude muutmine alates 2016.a
 12. Muud küsimused (sügisese õppereisi korraldamine Bornholmile)

 

Jan Ignahhin

Juhatuse esimees

Ametiaja lõppemisega seoses tuleb valida revisjonikomisjoni liikmed. Praegu on revisjonikomisjonis Aira Toss. Katrin Sarapuu, Sander Kopli.

Mandaadi lõppemise tõttu tuleb valida kaks ettevõtjate esindajat, üks avaliku sektori esindaja, ning üks MTÜde esindaja.

Juhatus teeb ettepaneku tagasi valida teiseks ametiajaks ettevõtjate esindaja Jan Ignahhin; Üldkoosolekul on valida teine ettevõtjate esindaja;

Jaanus Valk taandab end MTÜde esindaja kohalt ja kandideerib omavalitsuste esindajana.

Üldkoosolekul on ülesanne kinnitada Jaanus Valgu asemel MTÜde esindaja.

 

Dokumendid:

Üldkoosoleku päevakord

Majandusaasta aruanne 2014

Juhatuse tegevusaruanne 2014

Audiitori arvamus

Hiiumaa integreeritud arengustrateegia 2014-2020

Liikmemaksud 2016

Revisjonikomisjoni akt