eesti english

Uudised

May 7, 2010

Kutse üldkoosolekule


MTÜ Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek toimub 25. mail kl 17-19.00 Tuuru majas Vabrikuväljak 1, Kärdlas.

Päevakorras:

  1. Üldkoosoleku mandaat, juhataja ja protokollija valimine
  2. Päevakorra kinnitamine
  3. Majandusaasta aruande kinnitamine
  4. Juhatuse liikme tagasikutsumine (Jaanus Valk) ja uue liikme valimine
  5. Strateegia muutmise töörühma kinnitamine
  6. Tegevuskeskuse aruanne 2009 ja tegevuskava 2010 tutvustamine
  7. Muud küsimused