eesti english

Uudised

May 6, 2010

LEADER fookusgrupi: „Kohaliku algatuse rakendamine LEADER meetmes”


Rahvusvahelise LEADER meetme fookusgrupi esimene koosolek toimus 24. märtsil Roomas. Seal esindas Eestit Hiidlaste Koostöökogu juhatuse liige Ly Kaups. Teine töökoosolek on kavas Brüsselis 19-20 mail, osalejaks Reet Kokovkin.

Rooma koosolekul keskenduti kuuele ettekandele: LEADER meetme rakendamise mudelid 2007-2013;  Detsentraliseeritud projektide valik kohaliku tegevusgrupi tasandil, Rootsi näide;  Projektide detsentraliseeitud valik ja  kasusaajate rahastamine, Hispaanias; Kreeka mudel: üldine grandiskeem;  LEADER meetme rakendamise küsimustik – esialgsed tulemused; Kohalik algatus Itaalias.

Seminari teises osas viidi läbi rida töögruppe: Projektide valik; Projektide valik, hindamine ja rahastamine;  Projektide rahastamine ja hindamise faasid. Kokkuvõtet fookusgrupi tööst (inglise keeles) leaid siit.