eesti english

Uudised

Sep 22, 2014

Uue perioodi Euroopa LEADER rakendamise juhised tõlgitud eesti keelde


Uuel perioodil on LEADER meetme ametilik nimi Kogukonna juhitud kohalik areng. Meetme rakendamise juhised on nüüd tõlgitud kõigisse EL riikide keeltesse, eesti keel kaasa arvatud. Tõlke leiad Euroopa Komisjoni lehelt. Tegemist on uuendatud, 2014. aasta augustis välja antud dokumendiga, milles arvesse võetud tõlkijate ettepanekuid. Käesolevad juhised on ette nähtud kogukonna juhitud kohaliku arengu elluviimise hõlbustamiseks ning hea tava kasutuselevõtmise soodustamiseks. See dokument ei ole juriidiliselt siduv mitte ühelegi Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide rakendamisega seotud üksusele ega liikmesriigile, selles antakse suuniseid ja soovitusi ning kajastatakse parimat tava.

 

Käesolevad juhised aitavad toimivatel LEADERi ja FARNETi (Euroopa kalanduspiirkondade võrgustik) partnerlustel välja töötada täpsemaid ja kvaliteetsemaid strateegiaid, mis on selgelt tulemustele orienteeritud ja milles võetakse arvesse muutuvaid välistingimusi. Juhiste koostamisel on orientiiriks võetud uus tulemusraamistik, mis on suunatud Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamisele. Juhiste sihtgrupiks on kohalikud osalejad ja erialatöötajad, eriti aga kohalike tegevusrühmade koordinaatorid ja juhid. Juhised peaksid pakkuma huvi ka korraldusasutustele ja teistele sidusrühmadele, kes on kaasatud KJKA elluviimisesse ja vajavad täpsemat teavet mõne kohaliku tasandi osalejat jaoks olulise küsimuse kohta. Juhised on suunatud nii uutele partnerlustele linnades kui ka sotsiaalsele kaasamisele ja enam kui 2600-le toimivale LEADERi ja FARNETi partnerlusele.