eesti english

Uudised

Jul 31, 2014

Väärikas maja uues kuues


Agapäeotsa Setsi tublid liikmed on LEADER projekti toel saanud muinsuskaitsaluse kultuurimälestise Leisu vana koolimaja välisilme särama lüüa.

 

 

Eelmisel aastal taotlusvooru tihedas konkurentsis jäi projekt "Leisu koolimaja fassaadi ja katuse remont" joone alla, kuid rahastusotsuse jõudis selts siiski ära oodata. Kuna mitmete taotlejate LEADER-projektid on vähenenud ja mõned projektid on otsustatud ellu viimata jätta, siis vastavalt Hiidlaste Koostöökogu juhatuse otsusele suunatakse tagasitulnud vahendid 2013.aasta taotlusvooru meetme "Elukeskkonna investeeringud" joonealustele projektidele. Tingimuseks on see, et projekt peab olema lõpetatud detsembriks 2014. Agapäeotsa Seltsi toetus 17 762 eurot on tänu projekti kiirele elluviimisele andnud juba tänaseks kauni tulemuse.
Projekti käigus parandati välisvoodri laudu, eemaldati majalt vana lahtine värvikiht, krunditi ja värviti koolimaja fassaad. Restaureeriti ja valgendati lubikrohv trepikoja välisseintel ja korstendel. Parandati ja värviti vihmaveetorud. Parandati ja värviti plekk-katus. Proteesiti puitkonstruktsioone ja restaureeriti tuulutuskorstnad ning katuseluugid. Töid teostas ERJ Teenused OÜ.


Kolmekümnendatel aastatel oli siin saare üks suurimaid algkoole (Foto Hiiumaa muuseumi fotokogust).Täna tegutseb Leisu koolimaja külamajana, kus leiavad tegevusi nii täiskasvanud kui lapsed. Seal on avalik internetipunkt, eakate kooskäimiskoht, prantsuse keele klubi, raamatukogu ja kirikuabi müük. Alates 2010.aastast tegutseb Leisu koolimajas Leisu lastehoid http://leisulastehoid.weebly.com/pildid.html, mille loomine sai teoks tänu LEADER projektide abiga 2009. ja 2010.a tehtud investeeringutele.