eesti english

Uudised

Apr 19, 2010

LInnar Viigi meistriklass ettevõtjale


Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus kutsub Teid taas osalema Linnar Viigi Innovatsioonijuhtimise meistriklassi, mis on mõeldud organisatsiooni tipp-ja keskastmejuhtidele.

Innovatsiooni meistriklassi viib läbi ettevõtja ning õppejõud, Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituudi nõukogu liige, Põhjamaade Investeerimispanga arendusnõukogu liige, analüütik ja koolitaja Linnar Viik. Linnaril on ligi 20-aastane kogemus innovatsiooni juhtimisest erinevas arengufaasis, erineva suurusega organisatsioonidest ning erinevates sektorites tegutsevatest ettevõtetest.

Meistriklass on interaktiivne ettevõtete liidritele suunatud kogemustevahetus, mille käigus saab kaetud kogu innovatsiooniprotsess loovusest ja uuendusi soosivast organisatsiooni kultuurist tootearenduse elutsüklini. Innovatsioon on teadlik ja  sihipärane tegevus ning õnnestub vaid konkreetsete plaanide järgi tegutsedes. Meistriklassi neli koolituspäeva sisaldavad varem salvestatud videolõikude analüüsi, erinevate juhtimisvõtete ning käibetõdede analüüsi ja grupitöid. Temaatiliselt on erinevate päevade rõhuasetused järgmised: strateegia ja innovatsioon; ideede elluviimise kunst; kastivaba organisatsioon; liidri ja juhi roll. Meistriklass algab organisatsiooni innovatsiooniauditi koostamisest.

MicroLink Eesti arendusjuht Märt Ridala kirjeldab meistriklassi: „Nelja päeva jooksul Pirita kloostris Linnariga innovatsiooni lahata - see on tõeline meistriklass! Juhtidest osalejate erinevast kogemusest tekib meistriklassis vägev sünergia, loov ja analüütiline õhkkond. Mida rohkem Eesti juhte ja spetsialiste innovatsiooni juhtimise klassi läbib, seda rohkem on meil tarka ja tasuvat tööd.“

Avaramat mõtlemist, uutest ideedest vaimustumist, julgus ette võtta asju, mida keegi pole varem teinud!

Meistriklass toimub 2010. aastal   28.aprillil, 11. ja 25.mail ning 1.juunil. Registreerimine kuni 23.aprillini 2010.

Neljal päeval toimuva meistriklassi hind on 16 500.- (hinnale ei lisandu käibemaksu). Innovatsiooni meistriklassi osalejatel on võimalik EAS-st taotleda teadmiste ja oskuste arendamise toetust või koolitustoetust, mille kohta saab täpsemalt lugeda EASi kodulehelt: www.eas.ee/index.php/ettevotjale/ettevotte-arendamine

Innovatsioonijuhtimise meistriklassi  korraldab Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus.

Lisainfo: www.eitsa.ee/meistriklass

Linnar Viigi Innovatsioonijuhtimise meistriklass kannab märki „UUS on IN“