eesti english

Uudised

Apr 13, 2010

Euroopa Komisjon käivitab uusi ärivõimalusi pakkuvate keskkonnaprojektide konkursi


Euroopa Komisjon käivitas täna konkursi, et selgitada välja konkurentsivõime ja uuendustegevuse programmi raames 35 miljoni euro ulatuses rahastatavad ökoinnovatsiooniprojektid.

Konkurentsivõime ja uuendustegevuse programmi raames 2010. aastal käivitatava ökoinnovatsioonialase projektikonkursiga eraldatakse raha projektidele, mis on seotud materjalide ringlussevõtuga, säästvate ehitusmaterjalidega, toiduainete- ja joogisektoriga ning keskkonnasäästliku ettevõtlusega.

Eelkõige oodatakse taotlusi keskkonnasäästlikke tooteid valmistavatelt või keskkonnasäästlikke teenuseid osutavatelt väikeettevõtjatelt, kes vajavad toetust turule tulekuks. Konkurss käivitub täna ja taotlusi saab esitada kuni 9. septembrini 2010. Rahastamiseks võidakse valida kuni 50 projekti.

Euroopa Komisjoni keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas: „Selline innovaatiliste projektide konkurss on Euroopa andekate ettevõtjate jaoks tohutult hea võimalus tulla lagedale uute ideedega, kuidas meie ökoloogilist jalajälge vähendada. Konkurentsivõime ja uuendustegevuse programmi raames käivitatav ökoinnovatsiooniprogramm annab tunnistust sellest, et keskkonnakaitsest saab tulu ka ettevõtlus, ning arvukad tooted ja teenused osutavad sellele, et konkurentsil põhinev majanduskasv ja keskkonnakaitse võivad käia käsikäes.”

 

Konkurss hõlmab nelja põhivaldkonda:

  • materjalide ringlussevõtt;
  • säästvad ehitusmaterjalid;
  • toiduainete- ja joogisektor;
  • keskkonnasäästlik ettevõtlus.

Kaetakse kuni 50% projekti kuludest

Konkurss on suunatud eelkõige väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele, kes on välja töötanud mõne sellise keskkonnasäästliku toote, tehnoloogia või teenuse, mis on end tehniliselt õigustanud, ent ei ole suutnud turul veel endale kohta kätte võidelda. Konkurss pakub võimalust taotleda otsest kaasrahastamist. Toetustega võib katta kuni 50% projekti kogumaksumusest. 2010. aasta konkursi jaoks eraldatud 35 miljoni euroga loodetakse käivitada 45–50 uut projekti.

Projektide valimisel võetakse arvesse nende innovaatilisust ja turustuspotentsiaali ning seda, missugune on nende panus Euroopa keskkonnapoliitikasse eelkõige ressursside tõhusama kasutamise seisukohast.

2010. aasta projektikonkurssi tutvustatakse täna Brüsselis Charlemagne'i hoones toimuval konkurentsivõime ja uuendustegevuse programmi ökoinnovatsioonialasel infopäeval. Taotlusi saab esitada 9. septembrini.

Täiendav teave:
Kõik projektikonkursiga seotud dokumendid.
Teave infopäevade toimumise aja ja asukoha kohta.
Pressiteate täistekst.

Kontaktisik:
Maria Kokkonen
Tel. +32 2/295 42 03
maria.kokkonen@ec.europa.eu