eesti english

Uudised

Jan 8, 2014

Hiidlaste Koostöökogu juhatuses muutused


16. detsembril tegi Koostöökogu juhatuse esimees avalduse tagasiastumiseks nii juhatuse esimehe kui juhatuse liikme kohalt. 7. jaanuari juhatuse koosolek vabastaski Jaanus Berkmanni juhatuse esimehe kohalt ja tänas teda tehtud töö eest. Juhatusest lahkumise ja uue juhatuse liikme valimise otsustab üldkoosolek, mis juhatuse ettepanekult kutsutakse kokku 13 veebruaril 2014. Juhatuse esimehe kohusetäitjaks nõustus asuma Omar Jõpiselg, kuid ka kõigil teistel juhatuse liikmetel on vastavalt põhikirjale võrdsed õigused juhatust esindada. Juhatuse esimees valitakse peale üldkoosolekul kinnitatud uue juhatuse liikme tööle asumist. Jaanus Berkmann esindab Hiidlaste Koostöökogu juhatuses mittetulundusühendusi.
Samal koosoleku otsustati allkirjastada leping maavalitsusega ühendamaks jõudusid B7 juhtsaare programmi läbiviimiseks 2014 aastal, osalemine ühisel strateegiaseminaril Kuressaares Saarte Koostöökoguga 22. jaanuaril, sügislaada korraldamine, Eesti LEADER Foorumi seminari korraldamine 6-7. veebruaril Kassari Puhkekeskuses. Võeti vastu uus liige: Haasoja OÜ.