eesti english

Uudised

Apr 1, 2010

Sinu mets Hiiumaast


Aira Toss, Hiiumaa Metsaseltsi juhatuse esimees ja Hiiumaa erametsanduse tugiisik, on Postimehe lisas Sinui Mets üllitanud artikli "Hiiumaa metsaselts teeb loodusturismi arendamisel esimesi samme". Selles artiklis viidatakse ka EL LEADER meetmele esitatud projektitaotlusele, millest praeguseks teame, et Hiidlaste Koostöökogu hindamiskomisjon on selle heaks kiitnud.

Artiklit loe siit