eesti english

Uudised

Mar 29, 2010

Leader projektitaotluste vastuvõtu tähtaja nihkumine


PRIA teavitab:

Seoses sellega,  et ajavahemikul 10. mai kuni 18. juuni 2010 on Leader meetme projektitaotluste vastuvõtt PRIA piirkondlikes teenindusbüroodes peatatud, nihkub ka taotlejate jaoks projektitaotluste PRIA-le esitamise tähtaeg.

Leader määruse järgi on taotlejal õigus esitada taotlus ning vajalikud taotlusdokumendid PRIA-le kahe kuu jooksul ning põhjendatud juhtudel nelja kuu jooksul arvates kohaliku tegevusgrupi poolt taotluse heakskiitmise kuupäevast.

Sisuliselt tähendab see seda, et periood, kui taotlusdokumentide  vastuvõtt on peatatud, ei lähe taotlejale taotluse PRIA-le esitamise kahe kuu arvestuse sisse.

Selle perioodi võrra (10.05-18.06) võivad taotlejad projektitaotlusi PRIA-sse hiljem esitada. Oluline on, et kui vastuvõtu peatamise aeg välja arvata, ei ületaks periood tegevusgrupi heakskiidust dokumentide PRIA-sse esitamiseni kahte kuud.


Kaks näidet:

Näide 1 Kui tegevusgrupp kiidab taotluse heaks 3. mail, peaks määruse järgi taotlus PRIA-sse olema esitatud hiljemalt 2. juulil. Hetkekolukorras nihkub PRIA-sse esitamise aeg kogu perioodi võrra (34 päeva). Ehk siis tegelik viimane projektitaotluse PRIA-sse esitamise aeg oleks 9. august.

Näide 2 Kui tegevusgrupi heakskiit on saadud 10. juuni, siis PRIA-sse esitamise viimane tähtaeg oleks 10. august. Hetkeolukorras nihkub siis vastuvõtu lõppkuupäev 8 päeva 18. augustile.

Seega taotlejate jaoks määrusest tulenev kahekuune projektitaotluse PRIA-sse esitamise tähtaeg pärast tegevusgrupi heakskiitu ei lühene.