eesti english

Uudised

Mar 28, 2010

2010 taotlusvoor on kinnitatud


MTÜ Hiidlaste Koostöökogu (viitenumber 400008390022) annab käesolevaga teada, et heaks on kiidetud Hiiumaa integreeritud arengustrateegia 2008-2013 meetmete 2010.a I taotlusvooru tulemused.
Esimeses taotlusvoorus oli avatud kolm meedet:

* meede 1 "ühistegevuse toetamine"
* meede 4 "projektide ettevalmistamise toetus"
* meede 6 "elukeskkonna investeeringud"

Taotluse edasise menetlemise korra järgi on heakskiidu saanud taotlejatel õigus esitada oma projekt koos Hiidlaste Koostöökogu kinnituskirjaga PRIA Käina kontorisse LEADER rahastuse taotlemiseks kuni 21. maini 2010. Samas palume silmas pidada, et *PRIA katkestab ajavahemikuks  10.mai - 18. juuni* /Leader/ taotluste vatsuvõtmise, mis tähendab et taotlejad kes 10.maiks ei jõudnud dokumente PRIAsse sisse viia võivad seda teha ka ajavahemikul 19.juuni - 30.juuni.

Käesolevale teatele lisatud kolmest manusest leiate loetelud meetmete raames heakskiidetud (juhatuse otsus 22.03.2010) taotlustest koos taotlussummadega.

Meede 1 kinnitatud taotlused

Meede 4 kinnitatud taotlused

Meede 6 kinnitatud taotlused